Nato-øvelsen Trident Juncture 2018

Nato-øvelsen Trident Juncture 2018 er den største militærøvelsen i Norge siden 1980-tallet. 

 

Informasjonsbrosjyre om Nato-øvelsen, (PDF, 375 kB) og her er scenariet og omfang for øvelsen.

Nato Trident Juncture 2018 - Klikk for stort bilde

NATO-øvelsen «Trident Juncture 2018» er den største militære aktiviteten i Norge på mange tiår. Rundt 50.000 soldater, ca. 150 fly og ca. 65 fartøyer vil delta i øvelsen. 12.000 av disse vil befinne seg i Hedmark. Rendalen kommune, og alle kommunene i Hedmark, er rekvirert til øvingsområde i tiden 17. september til 15. november 2018. Hovedaktivitetene vil skje i perioden 25. oktober til 7. november 2018 (feltøvelse 31.10.18-07.11.18), men transportfasen startet i midten av august. Det blir luftaktivitet over store deler av fylket og stor transportaktivitet. Store deler av NATO-øvelsen vil foregå i Hedmark. Her vil det bli mye støy; blant annet fra fly og helikoptre.

 

  • For å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen er Forsvaret avhengig av å øve sammen med sine allierte. Derfor vil Norge høsten 2018 være vertsland for Nato´s største øvelse; Trident Juncture.
  • Store deler av øvelsen vil foregå i Sør-Øst og Midt-Norge, og spesielt Hedmark og Oppland i perioden august til desember. Hovedaktivitetene vil foregå i tidsrommet 25. oktober til 7. november 2018 (feltøvelse 31.10.18-07.11.18).
  • Denne øvelsen gir Norge en unik mulighet til å trene Totalforsvaret (sivil og militær samhandling), og de Nato-allierte sin evne til å trene i norsk terreng i høst- og vinterklima.

 

Gjennom Østerdalen vil det være stor aktivitet. Det vil være snakk om stridsvogner, panservogner, lastebiler og lastevogner. I tillegg vil det være mye folk både på veiene og i skogen.

Mye av trafikken vil foregå med kolonnekjøring. Vi minner om at du ikke må kjøre forbi, eller bryte inn i, en kolonne. Det er også viktig å vise aktsomhet overfor de militære kjøretøyene. Beregn ekstra kjøretid, for trafikken kan gå saktere enn normalt. Vær ekstra oppmerksom og vis hensyn.  Myke trafikanter oppfordres til å bruke refleks og refleksvester.

 

Rendalen kommune ønsker at vi, sammen med næringsdrivende og innbyggerne våre, skal være et godt vertskap for Nato-øvelsen. Ta godt imot besøkende i f.b.m. Nato-øvelsen. Skal vi ha et effektivt forsvar av landet, kreves det at det øves sammen med våre allierte i Nato. Vi oppfordrer derfor til at vi alle tar vel imot de som kommer hit!

Nato-øvelsen

Periode for Nato-øvelsen Trident Juncture 2018
  • Fylkesmannen har rekvirert hele Rendalen kommune, og alle kommunene i Hedmark, til øvingsområde i tiden 17. september til 15. november 2018.
  • Hovedaktivitetene vil skje i perioden 25. oktober–7. november 2018 (feltøvelse 31.10.18-07.11.18).

NB!  Husk at det også etter feltøvelsens slutt er militærtrafikk på veiene.  Vær ekstra forsiktig i trafikken, og vis hensyn.  Myke trafikanter oppfordres til å bruke refleks og refleksvest.

Rekvirering av øvingsområde i Hedmark i f.b.m. øvelse Trident Juncture 2018

Fylkesmannen har rekvirert hele Rendalen kommune, og alle kommunene i Hedmark, som øvingsområde i tiden 17. september til 15. november 2018.

Kampsoneoversikter i Rendalen kommune
Veistrekninger som blir hardest rammet av øvelsen Trident Juncture 2018

Disse veistrekningene blir hardest rammet av øvelsen:

  • Riksvei 3 Elverum–Ulsberg.
  • Riksvei 2 Charlottenberg–Elverum.
  • Fylkesvei 30 Tynset–Støren (strekningen Koppang-Rendalen-Tynset vil også bli berørt).
  • Fylkesvei 29 Hjerkinn–Alvdal.
  • Fylkesvei 26 Tolga–Nybergsund.

 

Mye av trafikken vil foregå med kolonnekjøring. Vi minner om at du ikke må kjøre forbi, eller bryte inn i, en kolonne. Det er også viktig å vise aktsomhet overfor de militære kjøretøyene. Beregn ekstra kjøretid, for trafikken kan gå saktere enn normalt.  Vær ekstra oppmerksom og vis hensyn.  Myke trafikanter oppfordres til å bruke refleks og refleksvester.

Trafikkinformasjon og trafikksikkerhet under Trident Juncture

 

Mye av trafikken vil foregå med kolonnekjøring. Vi minner om at du ikke må kjøre forbi, eller bryte inn i, en kolonne. Det er også viktig å vise aktsomhet overfor de militære kjøretøyene. Beregn ekstra kjøretid, for trafikken kan gå saktere enn normalt.  Vær ekstra oppmerksom og vis hensyn.  Myke trafikanter oppfordres til å bruke refleks og refleksvester.

Snakk med sårbare grupper om Nato-øvelsen Trident Juncture 2018

Høstens Nato-øvelse har startet, og noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Det kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn. Helsedirektoratet anbefaler at representanter for kommunen og/eller foreldre snakker med disse menneskene om øvelsen, og hvorfor Nato øver i Norge.

Barn kan også bli redde eller urolige av det som skjer.

Snakk om øvelsen:

Helsedirektoratet anbefaler at man snakker med dem som kan være urolige for øvelsen. Gi informasjon om hvorfor det øves, og be den som er bekymret om å spørre om det er noe de lurer på. Det er viktig å ta seg tid og være oppmerksom og tålmodig.

Det er laget flere råd om hva man kan si og gjøre i slike situasjoner. Helsedirektoratet har laget informasjon i sine nettsider: Se her.

I tillegg har Klinikk for krisepsykologi utarbeidet konkrete råd om hvordan man snakker med barn om Nato-øvelsen. De gir inngående informasjon om symptomer og vanlige reaksjoner, og hvordan omgivelsene kan hjelpe den som er bekymret. Rådene retter seg både direkte til barn og foreldre. Det er også egne avsnitt som kan brukes av barnehageansatte og lærere: Se her.

Faktainformasjon om selve øvelsen ligger i Forsvarets sider https://forsvaret.no/øvelse

Helseberedskap under Nato-øvelsen
 
Rendalen kommune har egne beredskapsplaner for hjemmebaserte helsetjenester.

 

Aktuelle lenker med mer informasjon om Trident Juncture 2018

 

 

Kontakt

Mari Holien
Organisasjonskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 900 64 685
Ola Løken
Driftsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 901 18 725