Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 til offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 er ute til høring, med høringsfrist 17. desember 2019.

Eventuelle innsigelser til årsbudsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020-2023 må være innkommet postmottak@rendalen.kommune.no eller Rendalen kommune, Hanestadveien 1,  2484  Rendalen innen 17. desember 2019.

 

Her finner du høringsdokumentene:

 

Formannskapets innstilling til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 ligger også til gjennomsyn i Rendalen kommunehus (háll + bibliotek) og ved helse- og omsorgssenteret.

Årsbudsjett og økonomiplan realitetsbehandles av kommunestyret i møte 19. desember 2019.

Klikk for stort bilde