Informasjon om koronavirussituasjonen

Her finner du informasjon fra Rendalen kommune om koronaviruset:

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i hjemmesidene til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Oppdatert informasjon torsdag 24. september kl. 15.00 om koronavirussituasjonen:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Det er ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 191, og antall negative er 189 totalt. 2 prøvesvar avventes.
 • Vær varsom - husk smittevern!

Rendalen kommune oppdaterer en gang per uke på smitteoversikt;

Oversikten vil bli oppdatert hver torsdag framover.  Neste oppdatering blir torsdag 1. oktober etter kl. 15.00.

Dersom et smittetilfelle skulle dukke opp i Rendalen kommune, vil dette umiddelbart bli informert om på denne siden!

Nå kan du selv be om å bli testet for koronasmitte

Nå er det lempet på kriteriene for testing. Dette innebærer at du selv kan ta kontakt med legekontoret (evt. legevakt) og be om å bli testet, dersom;

 • Du har en nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på Covid 19.
 • Du har kan ha blitt smittet av Covid 19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.  

Korona-testing er gratis og svaret får man etter en til to dager ved å logge seg inn i helsenorge.no

Oppfordrer alle til å tenke smittevern

I løpet av sommeren er det lempet på en rekke tiltak som ble innført for å begrense koronasmitte, og Norge gikk mer tilbake til «normalen» men med klare formaninger fra regjering og smittevernmyndigheter om forsiktighet, ansvarlighet og måtehold. Dessverre ser vi nå tegn på at noen ikke er så forsiktige som man skulle ønske. Det er derfor viktig at vi minner oss selv på hvor utsatte og sårbare vi er, og at ikke minst at eldre og syke er spesielt utsatt. Det ble manet til en felles nasjonal dugnad for å begrense smitte, denne dugnaden er langt fra over, den lever i beste velgående, og vi er avhengig av nettopp den enkeltes bidrag og forsiktighet for å fortsatt ha et smittefritt Rendalen.

At vi alle tar dette på alvor nå er viktig for å forhindre nye nedstengninger av skoler, butikker, restauranter osv. Dessuten er det svært viktig av hensyn til de som jobber i helsevesenet. Hver eneste en som er smittet medfører ekstra belastning på helsevesenet med testing, smittesporing og behandling av syke/innlagte. Så hvis man er uheldig og blir smittet, vil jeg tro det gjør godt for samvittigheten at man faktisk har opptrådt i tråd med anbefalinger fra FHI og regjeringen og ikke oppsøkt unødig risiko og på den måten fått smitte som igjen blir spredt videre.

Det er fortsatt ingen med påvist koronasmitte i Rendalen, men det er et faktum at det er økt smittefare over hele Norge nå, og spesielt i de større byene våre. Smittefaren er spesielt stor på utesteder og plasser hvor det er vanskelig/man glemmer å holde avstand. Mange av de nylig smittede i Norge er i aldersgruppen 20-30 år, som har vært på festligheter på offentlige steder. Derfor er det viktig at de av oss som skal reise til disse stedene hvor det nå er klynger med smitte er ekstra forsiktig. Dette synes å være svært relevant blant annet for ukependlere som skal på jobb og alle studenter som er på skoler rundt omkring i hele Norge.

Vi har derfor noen råd vi ønsker å gi til deg:

 • Ikke delta på fester i disse byene akkurat nå, siden det er oppblomstring av smitte.
 • Unngå å oppsøke steder og situasjoner der 1-meters regelen ikke kan overholdes.
 • Begrens pendling, særlig pendling som involverer bruk av kollektivtransport i rushtid. Vi ber om at arbeidsgiver er behjelpelig med å legge til rette for hjemmekontor.
 • Husk de generelle smittevernrådene: hyppig håndvask, test deg hvis du har luftveissymptomer eller andre mistanker om smitte, og hold en meters avstand til andre mennesker som du ikke er i husstand med.
 • Pga. uoversiktlig situasjon i Europa anbefales ingen utenlandsreiser nå. Heller ikke til grønne land.
 • Vi ønsker å teste alle som har vært i land med gul og rød risiko, inkludert også grønne land for de som jobber i helsetjenesten.
 • Hvis du tror du kan være smittet, eller har symptomer: ring legekontoret (eventuelt legevakta på kveld/helg).

Takk for at dere leser denne informasjonen og er flinke med generelle smitteverntiltak og takk for at dere sprer denne informasjonen videre.

RING, ikke møt opp!  Helsetjenesten og legevakta er forberedt på kontakt fra personer med mistanke om koronavirus. Du kan ringe:

 • Interkommunal koronatelefon for Folldal, Alvdal, Tolga, Tynset, Stor-Elvdal og Rendalen er åpen på hverdager kl. 08.00-15.30. Telefonnummeret er 901 47 166

 • Rendalen legekontor, tlf. 62 46 63 50 på dagtid hverdager. Telefontid: Kl. 08.00-11.00 og 13.00-14.00.

 • Utenom fastlegens åpningstid, ring legevakt på telefon 116 117. I forbindelse med Korona-utbruddet er Nord-Østerdal legevakt flyttet fra Tynset sykehus til Tynset legekontor. Parkering på sørsiden av Rådhuset. Husk oppmøte etter avtale.
 • Nasjonal informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015.

 

Korona - Annen aktuell informasjon

Om koronaviruset, og hvordan forholder jeg meg m.h.t. smitte?

Om koronaviruset:

Koronaviruset (nCoV -2019) som gir sykdommen covid-19 ble oppdaget av leger i Kina i desember i fjor og ny kunnskap tilkommer stadig. Vi har smitte her i landet. Rendalen kommune følger situasjonen og har forberedt seg i tråd med anbefalinger fra Fylkesmannens beredskapsråd, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og øvrige helsemyndigheter, og er i beredskap for å håndtere et eventuelt slikt tilfelle.

Meld fra ved mistanke om koronavirus

Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI). 

Dersom du mistenker smitte eller er syk:

RING, ikke møt opp!

Helsetjenesten og legevakta er forberedt på kontakt fra personer med mistanke om koronavirus. Du kan ringe:

 • Det er opprettet en interkommunal koronatelefon for kommunene Folldal, Alvdal, Stor-Elvdal, Tynset, Tolga og Rendalen. Telefonnummeret er 901 47 166. Åpningstider er mandag til fredag kl. 08.00-15.30. 
 • Rendalen legekontor, tlf. 62 46 63 50 på dagtid hverdager. Telefontid: Kl. 08.00-11.00 og 13.00-14.00.
 • Utenom fastlegens åpningstid, ring legevakt på telefon 116 117.  I forbindelse med Korona-utbruddet er Nord-Østerdal legevakt flyttet fra Tynset sykehus til Tynset legekontor. Parkering på sørsiden av Rådhuset. Husk oppmøte etter avtale.
 • Nasjonal informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015

 

Det anbefales legekontakt dersom:

 • Du har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset  eller i nærkontakt med noen med koronavirusinfeksjon siste 14 dagene og får symptomer. Vanligst: Influensafornemmelse, feber, hoste, tungpusthet.
 • Du har i de siste 14 dagene vært i nærkontakt med noen som er bekreftet smittet med koronaviruset (p.g.a. smitteoppsporing og råd for å hindre videre smitte).
 • Dersom behov for sykemelding, er det nok med telefonisk kontakt med legekontoret.

Slik smitter viruset:

Det antas at det nye coronaviruset smitter på samme måte som forkjølelse og influensa, gjennom dråpe- og kontaktsmitte:

 • Gjennom lufta, f.eks. ved at en syk person hoster og/eller nyser og du puster inn viruset eller det kommer i direkte kontakt med slimhinner i øyer, nese eller munn.
 • Gjennom direkte kontakt, dersom en syk person har viruset på hendene og har fysisk kontakt med andre.
 • Gjennom gjenstander. Viruset kan også overføres indirekte om en syk person for eksempel har hostet på inventar eller har viruset på hendene og tar på gjenstander.

Hvordan beskytte deg mot smitte?

Klikk for stort bilde - Klikk for stort bilde 

Viktigst: God hoste- og håndhygiene reduserer alltid risikoen for å få luftveisinfeksjoner. Dette gjelder også for coronaviruset.

Du bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med symptomer på luftveisinfeksjon.

 • God håndhygiene!! Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Tørk hendene godt.
 • Antibac, d.v.s. hånddesinfeksjon, er et alternativ når du ikke kan vaske hendene.
 • Folkehelseinstituttet anbefaler alle som hoster, å hoste eller nyse inn i et papir og kaste det rett i en søppelpose etter bruk. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken – aldri i hendene.
 • Folkehelseinstituttet anbefaler ikke munnbind for friske personer og det reduserer ikke faren for å bli smitta. Pasienter som skal til undersøkelse kan derimot redusere risiko for å smitte andre ved å bruke munnbind. Det vil bli gitt instruksjoner ved kontakt med helsetjenesten.
 • Følg reiseråd fra folkehelseinstituttet (www.fhi.no).

Gode råd mot smitte:

 • Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem. Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.
 • Overhold karanteneregler.
 • Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor.
 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig.
 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper.
 • Unngå utenlandsreiser.
 • Unngå unødvendige reiser utenfor Fjellregionen.
 • Unngå unødvendige flyreiser innenlands.
 • Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, minnesamvær mv.).
 • For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet. 
Felles kjøreregler/anbefalinger for personer og bedrifter i smittevern
Informasjon/råd for ferie og reise

 

Viktige budskap til deg som er reisende:

Stopp smitten

• Hold minst 1 meter avstand

• Vask hender ofte og grundig

• Hold deg isolert hvis du er syk

 

Test deg om du er syk

• Dersom du får symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse skal du ringe legevakt 116 117 for testing. Undersøkelse og testing for Covid-19 er gratis for alle.

Karantene
Informasjon om statlige tiltak

 Oppdatert informasjon om statlige tiltak finner du i siden Regjeringen.no 

Vil du melde deg som frivillig?

Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell vil vi trenge flere frivillige, så vi oppfordrer alle som ønsker å melde seg som frivillig til å registrere utdanningsbakgrunn og arbeid du kan bidra med. På denne måten kan vi ta direkte kontakt med deg om det blir et behov.

Registrer deg som frivillig her:  Registreringsskjema.

Tusen takk for at du ønsker å melde deg som frivillig!

Informasjon for barn og unge, og for deg som er bekymret for et barn

Informasjon, spesielt for deg som er barn og ung:

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).  Filmen gir også informasjon som er viktig at også voksne vet. Her finner du en kortversjon av filmen:  Informasjon til barn og unge om koronaviruset

 

Er du bekymret for et barn?

Vi er alle i en krevende periode, der mange av de vanlige rammene i dagliglivet ikke fungerer som normalt. Mange er bekymret for barn og unge som ikke har det bra. For noen av de mest sårbare barna som opplever vold og omsorgssvikt, kan disse ukene bli ekstra vanskelige, fordi de ikke er i barnehage og skole, og kanskje ikke har kontakt med andre voksne i nettverket sitt. Vi har alle et ansvar for å stille opp for disse barna, og hjelpe til der vi kan. Er du bekymret for et barn, kan du ta kontakt med barnevernvakta på vakttelefon (hverdager kl.08.00 - 15.00): 479 76 780. Vakttelefon (alle dager kl. 15.00-08.00) - døgnåpen i helg, høytid og på helligdager): 404 04 015.

Barn og unge som er bekymret, kan også ringe til alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Telefonen er åpen alle dager hele døgnet.  Du kan også sende SMS 477 16 111 eller over alarm@11611.no

Kontakttelefon for barn og unge i Innlandet:

Telefon: 94 87 98 95. Åpningstider kl. 08-18 alle hverdager. Her kan alle barn og unge (0-18 år) i Innlandet som er bekymret, eller har spørsmål om korona-krisen, ringe eller sende en sms.

Kontakttelefon for barn og unge i kommunene Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Rendalen:

Telefon: 98 90 69 31. Åpningstider kl. 14-20 alle hverdager. Kontakttelefon for alle barn og unge opp til 18. år. Ønsker du en voksen å snakke med? Du kan være anonym når du ringer. Telefonen er betjent av ansatte i PPT Nord-Østerdal.

Ung.no:

Ung.no (informasjonskanal for ungdom). Ung.no har chattekanal i siden sin.

Kors på Halsen:

I "Kors på halsen" kan du prate med, eller skrive, til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på deg og hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis. Tlf.: 800 33 321.

Rustelefonen:

Du kan ta kontakt med Rustelefonen hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus. Tlf.: 08588.

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte:

Vi hjelper seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende. Kontakt oss hele døgnet: 800 57 000 hfsm.no

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet):

Tlf. 116 123.  Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. Mental helse har også chattetjeneste i sidetmedord.no.

Nasjonale telefoner og nettsider:

Rådgivningstelefon PIO (Pårørendesenteret i Oslo):

Har du generelle spørsmål om korona?

Nyttige lenker:

 

Kan barna være ute å leke sammen med andre?

Helsemyndighetene anbefaler at barna leker i mindre grupper, helst bør kun søsken omgås hverandre tett, er rådene fra Folkehelseinstituttet. Det er ikke noe i veien for at barna leker ute. Dersom de leker med andre barn enn søsken bør det helst være litt avstand, men det er foreløpig ikke lagt ned «forbud» mot at barn leker sammen ute.

Personer med utviklingshemming og koronavirus

I nettsidene til Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming finner du informasjon om koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming. Målgruppen er først og fremst ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, men også andre kan ha interesse av informasjonen.

Se her, du som er selvstendig næringsdrivende
Krisesenteret åpent under koronaepidemien

Gudbrandsdal Krisesenter har tilnærmet normal drift under koronaepidemien.

Hva med butikker, arrangementer og andre tilbud?

Arrangement på offentlig sted og med ansvarlig arrangør er tillatt for inntil 200 personer der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter.

Råd og retningslinjer for arrangementer (fra Regjeringen.no).

 

Smittevern for musikkøvelser:

Norsk musikkråd har, sammen med medlemsorganisasjonene, laget en veileder for smittevern under musikkøvelser. Den er godkjent av Helsedirektoratet. Se: www.musikk.no/smittevern

 

Butikker holder åpent i Rendalen:

Detalj-varehandel holder åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Skulle du komme i en situasjon med hjemmekarantene og har behov for leveranse av dagligvarer, kan både Coop- og Jokerbutikkene i kommunen bistå med bestilling og levering.

Landbruk/veterinær

Viktig informasjon fra veterinærtjenesten i Rendalen:

Dette gjelder inntil videre, og er relatert til pandemien Covid-19.

Det er svært viktig at vi gjør det vi kan for å holde hjulene i gang, dvs holde oss friske og ikke havne i karantene.

Veterinærkontoret – smådyrpraksis:

Veterinærkontoret holder åpent for praksis og salg av fôr 08.00 – 15.00.

Døra til kontoret er låst så du må ringe for at noen kommer og låser opp. Kun en kunde kan komme inn samtidig. Fôrsalget løses ved at varen tas med ut sammen med betalingterminal som er vasket i sprit. Betalingsterminal vaskes etter hver betaling.

Konsultasjoner som vanlig, men KUN etter timebestilling på telefon 62 46 92 97 mellom 08.00 – 10.00. Veterinærkontoret har kapasitet til alle konsultasjoner, men ingen med forkjølelse eller symptomer til annen sykdom får komme til kontoret nå. Da må andre bringe dyret til kontoret. Så langt det lar seg gjøre får ikke eier bli med dyret inn på behandlingsrommet, men må vente utenfor. Eier venter til dyret er ferdig med undersøkelse/behandling og tar med dyret ut igjen. Akuttvakt som vanlig gjennom døgnet etter henvendelse på telefon.

 Veterinærvakta fortsetter som vanlig.

Stordyrpraksis:

Vi vil i utgangspunktet fortsette dagpraksisen som normalt med noen forholdsregler:

Gårdbrukere oppfordres til god avstand til veternær, gi beskjed ved bestilling av tjenster om det er noen med forkjølelse, sykdom eller personer i karantene på gården så veterinær kan ta forhåndsregler.

ALLE må se over smitteslusa si og påse at det er reint og ryddig, og at såpe og tørkepapir er tilgjengelig.

Husk å være flink med håndhygiene sjøl også.

Veterinærvakta fortsetter som vanlig.

DET ER SVÆRT VIKTIG AT ALLE TAR FORHOLDSREGLER NÅ. HVIS VI BLIR SYKE ELLER HAVNER I KARANTENE SÅ STÅR KOMMUNEN UTEN VETERINÆRTJENESTE

 

Landbruk

Her følger litt informasjon til det lokale landbruket angående Korona situasjonen.

Retningslinjer i forhold til veterinærtjenesten

Vedlagt er informasjon fra Veterinærkontor Rendalen om hvordan dere skal forholde dere i forhold til veterinærtjenesten. Det bes om at alle dyreeiere leser den informasjonen nøye.

Forsiktighet overfor nøkkelpersonell

Framover blir det viktig for det lokale landbruket at nøkkelpersonell som veterinærer, landbruksvikarer, avløsere, tankbilsjåfører, dyrebilsjåfører, dagligvareforretninger, Felleskjøp og andre i minst mulig grad blir satt ut av spill gjennom å komme i karantene eller i isolasjon. Tenk smitteforebyggende ved møte med disse tjenestene og følg retningslinjer som er gitt. Sett dere inn i retningslinjer som gis av TINE, NORTURA og andre i forhold til de smitteforebyggende tiltak som nå etableres i forbindelse med henting av mjølk eller dyr.

Fagkonsulent Landbruk Rendalen kommune:

For å redusere risiko for karantene eller smitte hos kommunens personell har vi ved kommunehuset hjemmekontor fra mandag 16 mars- og i første omgang fram til 26 mars. Tjenestene vil gå som normalt. Dere kan nå oss på sentralbord: 62468500

Landbruk:

Det viktigste oppdraget nå er å bidra til å dempe smittespredningen og å sørge for å holde matvareproduksjonen i gang. Matforsyningen er definert som en samfunnskritisk funksjon. 

Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Bondelaget ber alle om å følge råd fra myndighetene, sørge for god håndhygiene og være ekstra årvåken med generelle smittetiltak på gården.

Nå er det i første omgang viktig at hver enkelt bonde kartlegger sin egen beredskap, sørger for å ha nødvendig arbeidshjelp på gården, og opprettholder dyrevelferden.

Bønder i karantene eller isolasjon kan stelle sine egne dyr.

Det kan de gjøre såfremt de overholder øvrige krav fra helsemyndighetene om blant annet sosial distansering og hygieniske retningslinjer.

Gardbrukere som eventuelt skulle få ekstra utfordringer som følge av Korona-  situasjonen  kan kontakte Frank Engene fagkonsulent landbruk, mobil 951 78 151, eller Hege Svendsen leder Rendalen bondelag, mobil 932 27 107.

Rett til Barnehage/SFO

Verdikjeden for landbruksprodukter inngår som en del av de 15 kritiske samfunnsfunksjoner som regjeringen har tilkjennegitt ifm. Koronasituasjonen. Matforsyning inngår i den samfunnskritiske funksjonen "forsyningssikkerhet". Hele verdikjeden fra produksjon/import til levering til sluttbruker inngår i denne samfunnsfunksjonen.

Begge foresatte må tilhøre gruppen med kritiske samfunnsfunksjoner for å ha rett til barnehage eller SFO. Denne retten vil bli vurdert individuelt og ikke generelt for næringa pr dags dato. Det regnes med at behovet vil bli større etter hvert som dette blir langvarig og våren setter inn med kalving, lamming og vårarbeid.

Bondens Nettverk-plakaten

Alle oppfordres til å ha et fokus på Bondens Nettverk plakaten i disse dagene. Men husk at all hjelp overfor naboer eller andre må skje i henhold til de anbefalinger som er gitt i forhold til smitteforebyggende tiltak.

Avløsere/landbruksvikarer

Landbrukstjenester har sendt ut informasjon. De vil kunne få noen utfordringer i forhold til karantener på utenlandsk personell, men har fullt fokus på å tilby best mulig tjenester.

Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet.

Informasjon om Korona fra Norges Bondelag

Det ligger nyttig info til gardbrukere på bondelaget sin nettside på denne linken.

https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/rettigheter-i-forbindelse-med-koronautbruddet

Trolig vil en del av denne nye situasjonen bli ganske langvarig og etterhvert oppleves som den nye «normalen» for noen uker eller måneder. Vi bør støtte hverandre, holde humøret oppe, fortsette å produsere trygg mat og innrette oss etter de anbefalinger og retningslinjer som gis. Matproduksjon og sjølforsyning får neppe lavere prioritet etter denne runden her.

 

Med hilsen

Frank Engene                                                  Hege Svendsen

Fagkonsulent Landbruk                                  Leder Rendalen bondelag

  Mobil: 951 78 151                                      Mobil: 932 27 107

Hva med gudstjenester og begravelser?
Viktige lenker

 

Information about the corona virus and home isolation

Foreign nationals who have come to Norway from abroad and are therefore quarantined, but have not developed infection symptoms, may now leave Norway. Information: www.helsedirektoratet.no

 

Information from the Norwegian Institute of Public Health:

Information about the corona virus and home isolation translated to 22 different languages. Read more here.

 

Information from Norwegian Institute of Public Health.

 

Oppdatert og brukervennlig tolkeregister finner du her - Interpreter.

 

MiRA-Senteret

 

NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)

 

Status om Rendalen kommunes tjenesteområder:

Korona - Informasjon om Rendalen kommunes tjenesteområder

Kommunehuset er åpent hverdager 9-14

Vi ønsker velkommen til kommunehuset, hvor vi har åpningstider for besøk/telefon hverdager fra kl. 09.00-14.00.

Mistra kantine er også åpen 3 dager i uka: Mandag, onsdag og fredag.

Til informasjon:

Vi ber om at du som ønsker å snakke med en saksbehandler gjør en avtale på forhånd (personoversikt/kontakt oss).

Det er kun hovedinngangen til kommunehuset som skal benyttes, og alle besøkende må henvende seg ved Servicekontoret.

Vær varsom, og husk smittevern!

 • Rene hender! 
 • Minst 1 meter avstand!
 • Vær hjemme om du er syk!

Kontaktinformasjon:

 

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Legekontoret

Rendalen legekontor har full bemanning av leger, dvs 2 leger + turnuslege. Situasjonen rundt koronaviruset påvirker legekontoret og det er derfor satt i gang strenge tiltak for å redusere faren for smitte hos ansatte på legekontoret. Ett av tiltakene er at legekontoret er låst, slik at ingen slipper inn uten timeavtale. Har du som innbygger behov for tjenester fra lege, er det derfor viktig at du ikke møter opp uten timeavtale, men ringer legekontoret for timebestilling.

RING, ikke møt opp!

Helsetjenesten og legevakta er forberedt på kontakt fra personer med mistanke om koronavirus. Du kan ringe:

 • Interkommunal koronatelefon for Folldal, Alvdal, Tolga, Tynset, Stor-Elvdal og Rendalen er åpen på hverdager kl. 08.00-15.30. Telefonnummeret er 901 47 166
 • Rendalen legekontor, tlf. 62 46 63 50 på dagtid hverdager. Telefontid: Kl. 08.00-11.00 og 13.00-14.00.
 • Utenom fastlegens åpningstid, ring legevakt på telefon 116 117. I forbindelse med Korona-utbruddet er Nord-Østerdal legevakt flyttet fra Tynset sykehus til Tynset legekontor. Parkering på sørsiden av Rådhuset. Husk oppmøte etter avtale.
 • Nasjonal informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015

Det anbefales legekontakt dersom:

 • Du har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset  eller i nærkontakt med noen med koronavirusinfeksjon siste 14 dagene og får symptomer. Vanligst: Influensafornemmelse, feber, hoste, tungpusthet.
 • Du har i de siste 14 dagene vært i nærkontakt med noen som er bekreftet smittet med koronaviruset (p.g.a. smitteoppsporing og råd for å hindre videre smitte).
 • Dersom behov for sykmelding, er det nok med telefonisk kontakt med legekontoret.

Alle tjenester innen helse og omsorg i Rendalen kommune følger retningslinjer om smittervernstiltak på fhi.no og øker fokus på smittevern i tjenesten.

Legekontoret har gjort tiltak for å redusere risiko for smitte. Vi vil forsøke avklare det vi kan over telefon, men det er fremdeles pasienter som bør komme inn til time og undersøkelse. Vi vil forsøke at vi i størst mulig grad gir et godt tilbud til alle, og særlig viktig for de med kroniske sykdommer som trenger oppfølging over tid. Du må gjerne ta kontakt med legekontoret selv om det Corona-pandemi. Tlf. 62 46 63 50.

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Skoler, barnehager, SFO og kulturskolen

INFORMASJON OM BARNEHAGE OG SKOLER I RENDALEN;

Rendalen kommune følger regjeringens beslutninger og veiledere. Siste endring for barnehager og skoler ble presentert den 29. mai. Nå defineres situasjonen som «gul», dvs. nedjusteringer i forhold til tidligere situasjon som var «rød».

F.o.m. uke 23 er størrelsene på kohorter justert opp til vanlig størrelse på avdelinger og elevgrupper.

De offentlige veilederne for barnehager og skoler gir fremdeles føringer for smittevernrutiner, bl.a. definerte grupper ute/inne, begrenset nærkontakt, unngå større samlinger, organisering av ansatte opp mot faste kohorter, håndvask, rengjøring, måltider m.m.

Foresatte får informasjon i forkant ved endringer av rutiner.

Uke 23 og framover - skolehverdagen organiseres mot gult nivå;

Skolene i Rendalen startet gradvis i løpet av uke 20, og har nå full aktivitet. SFO har åpningstider som før. Skoler og SFO organiseres etter offentlig veileder.

Nå blir det større kohortgrupper, men med faste voksne. Smittevernrutinene fortsetter, men justeres i henhold til lavere smittefare (gult nivå).

Alle elever og ansatte skal fremdeles ha med mat/frukt og drikke hver dag.

Barnehagen justeres delvis mot gult nivå;

Åpningstid:   kl. 07.30-15.30, med  kjernetid fra kl.09.30-14.00.

Vi anbefaler fremdeles å begrense tiden før/etter kjernetiden i henhold til foresattes jobbsituasjon. Behov for utvidet tid denne uka kan avtales med styrer.

Barnehagedagen blir organisert etter nye føringer, med større kohorter og faste voksne.

Gode rutiner for hygiene og smittereduksjon fortsetter, både ute/inne og mellom barn/voksne.

Alle barn og ansatte har med egne matpakker, frukt og drikke.

Situasjonen ved levering og henting justeres noe, tilnærmet ordinære rutiner.

Åpningstiden er fortsatt noe redusert for å ivareta disse rutinene i uke 23, mens det utarbeides rutiner for utvidet åpningstid fra uke 24.

Skoleskyssen følger også smittevernrutiner;

Innlandstrafikk har ansvar for organiseringen av skoleskyss. Skoleskyss regnes som offentlig transport og har egne smittevernrutiner. Busser og taxi har derfor fremdeles mindre kapasitet enn normalt. Innlandstrafikk justerer fram gode løsninger for å dekke behovet, men vi må fremdeles oppfordre til noe privat transport og organisert samkjøring. 

Skolene fortsetter med tilrettelagte løsninger ved behov;

Noen elever bor sammen med familie i risikogrupper. Skolene samarbeider med foresatte og utarbeider egne tilbud til disse elevene der det er behov for slik tilrettelegging.

Voksenopplæringen;

Voksenopplæringen organiseres nå som normalt, med justering av smittevernrutiner. Her må også skolen oppfordre til privat transport og samkjøring, siden de ellers bruker skolebussene.

For skoleelevene gjelder Opplæringsloven, dvs. at elevene plikter å møte til undervisning.

Kontaktinfo:
Barnehagen: Hilde R. Nytrøen 950 70 626
Berger skole: Mette Kristin Kletten 400 34 193
Fagertun skole: Mette H. Hornseth 990 99 703

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Rendalen sjukehjem, alderspensjonat og omsorgsboliger

 

Rutiner for besøk ved Rendalen sjukehjem og omsorgsbolig B:

Les mer om framgangsmåte ved besøk her.

 

Ved sykehjemmet og i våre omsorgsboliger tilknyttet sykehjemmet (inkl. pensjonatet) er det satt i gang tiltak for å hindre at våre brukere blir utsatt for smitte. Vi oppfordrer pårørende og andre til å benytte telefon for å holde kontakt og holde den gode samtalen i gang.

Kjøkkenet ved Rendalen sjukehjem produserer som normalt. Vi er så heldige at vi nå får hjelp av frivillige til utkjøring av mat, samt at noen har meldt seg til tjeneste ved kjøkkenet. Dette setter vi stor pris på, og er takknemlig for all hjelp som vi kan få i denne krevende situasjonen, og som vi kan benytte uten å utsette noen for smittefare.

Alle tjenester innen helse og omsorg i Rendalen kommune følger retningslinjer om smittervernstiltak på fhi.no og øker fokus på smittevern i tjenesten.

Rådgivningstelefon PIO (Pårørendesenteret i Oslo):

Mange pårørende er bekymret når besøksordninger ved sykehjem og andre institusjoner er endret. Ønsker du noen å snakke med?

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Råd og informasjon fra kommunepsykologen

Kommunepsykologens ord til oss i denne merkelige situasjonen vi står i:  Skriv kan du lese her

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Helsestasjon

Informasjon - drift helsestasjon:


Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge mellom 0-20 år. Den skal bidra med å forebygge sykdom og fremme god helse hos barn og unge. 

Restriksjoner for oppmøte:
Alle spriter hender ved ankomst helsestasjonens lokaler. 
Følg informasjonsplakater i forhold til venterom.
Ikke møt opp dersom du har symptomer som rennende nese, hoste, feber, vondt i bryst eller hals.
Det er ikke anledning til å ha med partner eller søsken på konsultasjoner i denne perioden for å hindre smittespredning.
Ikke møt opp på helsestasjonen uten avtale, ta kontakt med oss på telefon:

Jordmor Bjørg : 477 98 853
(tilgjengelig hver 2. onsdag - oddetalls-uker / fødestua).
Kommunepsykolog Harald, 994 56 686.
Helsesykepleier Heidi Marie, 400 38 143.
 
Rendalen helsestasjon og skolehelsetjenesten:
E-post; Heidi Marie Nielsen; heidi.marie.nielsen@rendalen.kommune.no
Mobil 400 38 143 for telefon/sms. Sentralbord: 62 48 50 00.

Adresse:
Søstuveien 6
2485 Rendalen
____________________________________________________________

Kontakttelefon for alle barn og unge opp til 18 år i kommunene:

Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Rendalen 

 

Tynset kommune ved kommunepsykologen og PPT i Nord-Østerdal har  opprettet en støttetelefon som er et tilbud for alle barn og unge i Nord-Østerdal. Telefonen er betjent av ansatte i PPT Nord-Østerdal.

Vi tilbyr følgende:

 • en voksen å snakke med
 • du kan være anonym når du ringer
 • den du snakker med har taushetsplikt
 • du kan ringe uansett årsak, for eksempel dele bekymringer/vanskeligheter i hverdagen
 • noen å snakke med om du er engstelig, trist og lei deg, eller om det har skjedd noe bra.
 • ingen ting er for lite eller for stort
 • vi kan lytte og snakke med deg
 • dersom du trenger annen hjelp, kan vi hjelpe deg å kontakte andre som kan hjelpe.

                                  Åpningstid:

mandag, tirsdag, onsdag torsdag og fredag

kl. 14.00 til 20.00

Telefon nr. 989 06 931

___________________________________________________________

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Informasjon fra Nav

Nav følger Helsedirektoratets anbefalinger om aktiv bruk av hjemmekontor, og vil derfor holde stengt for fysiske møter. Brukerne vil hovedsaklig følges opp gjennom Nav`s digitale løsninger. Samtaler kan gjennomføres pr. telefon, videomøte eller digitale løsninger. 

Det er opprettet en nødtelefon ved behov for økonomisk sosialhjelp i akutte situasjoner: Akutt telefon mandag - fredag kl. 9.00-15.00: Mobil nr. 406 38 016. Søknad om økonomisk sosialhjelp kan leveres i form av søknadsskjema  eller i annen skriftlig form. Søknad kan sendes pr. post: Nav Nord-Østerdal, Torvgt. 1, 2500 Tynset eller leveres Nav i sin postkasse ved lokalkontorene. Innbyggerne kan også ringe Nav over telefon 55 55 33 33.

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Kommunaltekniske tjenester. Plan/næring/drift (PND)

PND ivaretar intern og ekstern tjenesteyting noenlunde som normalt.  Det kan oppleves noe lengre saksbehandlingstid enn vanlig.

Helsebyggene har prioritet når det gjelder tjenester fra renhold og teknisk drift. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som vann og avløp, ivaretas som normalt.

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Fysioterapitjenesten og Friskliv

Fysioterapitjenesten:

Fysioterapitjenesten har åpnet for 1-1 behandlinger. Ytterdøra holdes låst, så om du ikke har avtale må du ringe tlf. 47 47 62 78 eller 48 86 89 22.

Rendalen Friskliv: 

Følg med i Facebook «Treningsgrupper Rendalen kommune».

Stolpejakten:

Stolpejakten i Rendalen er i gang på Otnes og Hanestad. Stolpene vil stå ute til 12. oktober. Mer informasjon i Facebook «Stolpejakten Rendalen».

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Biblioteket

Rendalen bibliotek er nå tilbake til sine vanlige åpningstider igjen:

 

Mandag: 11.00-16.00

Tirsdag: 12.00-19.00

Onsdag: 12.00-19.00

Torsdag: 13.00-20.00

Fredag: 10.00-15.00

Om sommeren og i påskeferien er biblioteket vanligvis åpent kl. 11.00-15.00 hverdager, i jula holder vi åpent fra 10.00-14.00.

For å begrense smittespredningen er det viktig at vi overholder disse reglene:

- Kommer frisk. Har du symptomer eller kjenner noen som har symptomer må du bli hjemme

- Vasker hendene eller rengjør hendene med antibac før du går inn i biblioteket

- Holder trygg avstand til andre gjennom hele besøket

- Vi kan ta inn 10 personer om gangen.

Det er fortsatt muligheter for innlevering av bøker utenfor kommunehuset og i kassen ved det gamle biblioteket på Otnes.

 

Følg odd gjerne på hjemmesiden og Facebook.

 

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Fint om du deler vår informasjon, også til de som ikke er i sosiale medier og Internett.  Ta også gjerne en telefon til noen du vet trenger det i disse virustider.


Toppbilde: Fra Folkehelseinstituttets hjemmeside. Foto CDC, Alissa Eckert. 

Kontakt

Mari Holien
Organisasjonskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 900 64 685
Anne Lise Trøen
Rådmann
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 404 35 584