Kontaktinformasjon helse, omsorg og Nav

Besøksadresser:

  • Helse og omsorg:  Søstuveien 21, 2485 Rendalen.
  • Hjemmetjenesten: Søstuveien 21, 2485 Rendalen.
  • Rendalen sjukehjem:  Søstuveien 25, 2485 Rendalen.
  • Legekontoret:  Søstuveien 6, 2485 Rendalen.
  • Nav:  Søstuveien 21, 2485 Rendalen.  Nav.

Postadresser:

  • postmottak@rendalen.kommune.no
  • Rendalen kommune v/postmottak, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen.  
  • Skal du sende sensitive opplysninger til oss/kommunen, skal disse ikke sendes pr. e-post. E-post er en usikker forsendelsesmåte da den kan hentes opp av andre enn mottaker, havne på feil adresse eller lignende. Benytt eDialog som er en sikker (kryptert) kanal.