Forebyggende hjemmebesøk

Hva kan du gjøre for å planlegge DIN alderdom?

 

Rendalen kommune har fokus på mestring hele livet, det skal være trygt og godt å bli eldre i Rendalen.

Forebyggende hjemmebesøk skal være et folkehelsetiltak som bygger på den enkeltes behov for rådgivning og må skje på den enkeltes premisser.

Disse besøkene skal bidra til å forlenge perioden den enkelte kan bo hjemme og leve et selvstendig og aktivt liv. Formålet er å utsette behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Besøkene tilbys til personer som fyller 75 år samme kalenderår, som ikke har, eller har begrensede helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Besøket er en samtale med fokus på hva som er viktig i livet ditt akkurat nå, og hva som blir viktig i fremtiden.

Tilbudet er gratis, og det er opp til den enkelte og ta imot besøk når du får tilbudet.

 

Se brosjyre her. (PDF, 277 kB)