Forebyggende hjemmebesøk

Hva kan du gjøre for å planlegge DIN alderdom?

 

Rendalen kommune har fokus på mestring hele livet, det skal være trygt og godt å bli eldre i Rendalen.

Forebyggende hjemmebesøk skal være et folkehelsetiltak som bygger på den enkeltes behov for rådgivning og må skje på den enkeltes premisser.

Disse besøkene skal bidra til å forlenge perioden den enkelte kan bo hjemme og leve et selvstendig og aktivt liv. Formålet er å utsette behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Besøkene tilbys til personer som fyller 75 år samme kalenderår, som ikke har, eller har begrensede helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Besøket er en samtale med fokus på hva som er viktig i livet ditt akkurat nå, og hva som blir viktig i fremtiden.

Tilbudet er gratis, og det er opp til den enkelte og ta imot besøk når du får tilbudet.

Grunnet pandemien, planlegges oppstart medio august 2021.

Se brosjyre her. (PDF, 277 kB)