Koronavaksinasjon

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne gratis vaksinasjon. 

Vaksinering foregår nå på Rendalen Helsestasjon på Otnes, og det vaksineres en dag i måneden. Vaksinasjonsdatoer:

 • onsdag 08.06.22
 • onsdag 06.07.22
 • onsdag 03.08.22
 • onsdag 07.09.22
 • onsdag 07.09.22
 • onsdag 05.10.22

Tidspunkt mellom kl 09:00 og kl 10:00.

Ta kontakt med:

Helsestasjonen 40038143

Legekontoret    62466350   Telefontid: mandag -fredag kl. 08.00- 11.00 og kl. 13.00-14.00

Din vaksinasjonsoversikt kan du finne her på Koronasertifikat - tjenester.helsenorge.no 

Tilbud oppfriskningsdose med koronavaksine til personer over 80 år

Folkehelseinstituttet, Fhi, åpner nå for at de som er 80 år eller eldre kan ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Gjelder de som har fått 3 doser og ikke har hatt koronasykdom.  Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.

Se mer info om Oppfriskningsdose med koronavaksine - FHI: https://www.fhi.no/nyheter/2022/oppfriskningsdose-med-koronavaksine/

Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom
Rendalen kommune gir tilbud om koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer om foreldre/foresatte ønsker at barnet deres skal ha vaksine. Se vedlagte infoskriv. (PDF, 117 kB)

 

Arkiv Vaksinasjonsinfo

Vinter/vår 2022 (status fram til 24.5.2022):

Koronavaksinasjon

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne gratis vaksinasjon. 

Vaksinering foregår nå på Helsestasjonen på Otnes, og det vaksineres en dag i måneden. Vaksinasjonsdatoer:

 • onsdag 09.03.22
 • onsdag 06.04.22
 • onsdag 04.05.22
 • onsdag 08.06.22.

Tidspunkt mellom kl 09:00 og kl 10:00.

 

Dersom du ikke har fått beskjed, men ønsker vaksine må du ta kontakt med Rendalen legekontor på tlf: 62466350 
telefontid mandag-fredag kl. 08.00-11.00 og kl. 13.00-14.00.

 

Din vaksinasjonsoversikt kan du finne her på Koronasertifikat - tjenester.helsenorge.no 

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom
Rendalen kommune gir tilbud om koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer om foreldre/foresatte ønsker at barnet deres skal ha vaksine. Se vedlagte infoskriv. (PDF, 117 kB)

 

 

________________________________

Rendalen kommune eskalerer vaksineprogrammet slik at alle over 18 år får tilbud om boosterdose (dose 3) så raskt som mulig etter minsteintervallet på 4,5 måned (20 uker). Det gis beskjed til alle disse på SMS, eventuelt muntlig om dato og sted.

 • De som skal til vaksine møter opp fra kl. 09:00 og utover dagen på Alderspensjonatet ved siden av Legekontoret på Otnes og blir sluppet inn etter tur . Noe venting må påregnes, og venting vil skje utendørs. Det er uniformert hjelpemannskap ute som bistår med organiseringen.
 • Dersom noen kommer med taxi, prioriteres disse.
 • Dersom du er usikker på når du fikk dose 2, kan du finne dette på Koronasertifikat - tjenester.helsenorge.no  (Har du ikke internett kan du også kontakte Rendalen legekontor, men på grunn av stor belastning bør dette unngås.)
 • Vi håper alle kan prioritere å komme på oppsatt dato. Dersom du ikke har mulighet for dette, kan du kontakte servicetorget på telefon 62 46 85 00 og avtale en annen dato. 
 • Alle må selv sørge for å komme seg til og fra vaksinestedet. Dersom taxi benyttes, må dette dekkes av den enkelte.

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

Rendalen kommune har også fått tildelt vaksinen Moderna fra Spikevax foruten Comirnaty fra Pfizer. Dette er vaksiner som bygger på samme teknologi, i motsetning til den tidligere Astra Zenica.  
Dette medfører at begge disse vaksinene kan bli benyttet i det videre vaksinasjonsprogrammet i Rendalen. Forskning viser at kombinasjon mellom disse to vaksinene ( Moderne fra Spikevax og Comirnaty fra Pfizer) gir en bedre beskyttelse. Det er ikke meldt om flere eller andre bivirkninger fra Moderne fra Spikevax enn fra Comirnaty fra Pfizer, med unntak av at myokarditt (hjertemuskelbetennelse) og perikarditt (hjertepose-betennelse) kan oppstå som en sjelden bivirkning etter koronavaksiner.  Tilstandene er i utgangspunktet hyppigere hos menn under 30 år enn kvinner etter Moderna, men FHI anbefaler at både menn og kvinner under 30 år tilbys Comirnaty, Pfizer når de skal vaksineres. Rendalen kommune følger FHI sin anbefaling.

Fjerde dose for deg med alvorlig svekket immunforsvar
På grunn av økt smittepress åpnes det nå det nå opp for at ved vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har fått 3. dose koronavaksine, kan doseintervallet til 4. dose reduseres (oppfriskningsdose) til 3 måneder. De som dette gjelder for kan komme på en av våre oppsatte vaksinasjonsdager. Vi ber om at du tar kontakt med servicekontoret på telefon 62468500 og avtaler dag/dato. Si gjerne i fra om at dette gjelder revaksinering 4. dose i sammenheng med immunforsvar.

 

Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom
Rendalen kommune gir tilbud om koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer om foreldre/foresatte ønsker at barnet deres skal ha vaksine. Se vedlagte infoskriv. (PDF, 117 kB)

 

 

18.1.2022:

Rendalen kommune eskalerer vaksineprogrammet slik at alle over 18 år får nå tilbud om boosterdose (dose 3) så raskt som mulig etter minsteintervallet på 4,5 måned (20 uker). Det gis beskjed til alle disse på SMS, eventuelt muntlig om dato og sted.

 • De som skal til vaksine møter opp fra kl. 09:00 og utover dagen på Alderspensjonatet ved siden av Legekontoret på Otnes og blir sluppet inn etter tur . Noe venting må påregnes, og venting vil skje utendørs. Det er uniformert hjelpemannskap ute som bistår med organiseringen.
 • Dersom noen kommer med taxi, prioriteres disse.
 • Dersom du er usikker på når du fikk dose 2, kan du finne dette på Koronasertifikat - tjenester.helsenorge.no  (Har du ikke internett kan du også kontakte Rendalen legekontor, men på grunn av stor belastning bør dette unngås.)
 • Vi håper alle kan prioritere å komme på oppsatt dato. Dersom du ikke har mulighet for dette, kan du kontakte servicetorget på telefon 62 46 85 00 og avtale en annen dato. 
 • Alle må selv sørge for å komme seg til og fra vaksinestedet. Dersom taxi benyttes, må dette dekkes av den enkelte.

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

Rendalen kommune har også fått tildelt vaksinen Moderna fra Spikevax foruten Comirnaty fra Pfizer. Dette er vaksiner som bygger på samme teknologi, i motsetning til den tidligere Astra Zenica.  
Dette medfører at begge disse vaksinene kan bli benyttet i det videre vaksinasjonsprogrammet i Rendalen. Forskning viser at kombinasjon mellom disse to vaksinene ( Moderne fra Spikevax og Comirnaty fra Pfizer) gir en bedre beskyttelse. Det er ikke meldt om flere eller andre bivirkninger fra Moderne fra Spikevax enn fra Comirnaty fra Pfizer, med unntak av at myokarditt(hjertemuskelbetennelse) og perikarditt(hjertepose-betennelse) kan oppstå som en sjelden bivirkning etter koronavaksiner.  Tilstandene er i utgangspunktet hyppigere hos menn under 30 år enn kvinner etter Moderna, men FHI anbefaler at både menn og kvinner under 30 år tilbys Comirnaty, Pfizer når de skal vaksineres. Rendalen kommune følger FHI sin anbefaling.

Fjerde dose for deg med alvorlig svekket immunforsvar
På grunn av økt smittepress åpnes det nå det nå opp for at ved vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har fått 3. dose koronavaksine, kan doseintervallet til 4. dose reduseres (oppfriskningsdose) til 3 måneder. De som dette gjelder for kan komme på en av våre oppsatte vaksinasjonsdager. Vi ber om at du tar kontakt med servicekontoret på telefon 62468500 og avtaler dag/dato. Si gjerne i fra om at dette gjelder revaksinering 4. dose i sammenheng med immunforsvar.

29.12.2021:

Rendalen kommune eskalerer vaksineprogrammet slik at alle over 45 år får nå tilbud om boosterdose (dose 3) så raskt som mulig etter minsteintervallet på 4,5 måned (20 uker). Det gis beskjed til alle disse på SMS, eventuelt muntlig om dato og sted.

 • De som skal til vaksine møter opp fra kl. 09:00 og utover dagen på NAV Otnes og blir sluppet inn etter tur . Noe venting må påregnes, og venting vil skje utendørs. Det er uniformert hjelpemannskap ute som bistår med organiseringen.
 • Dersom noen kommer med taxi, prioriteres disse.
 • Dersom du er usikker på når du fikk dose 2, kan du finne dette på Koronasertifikat - tjenester.helsenorge.no  (Har du ikke internett kan du også kontakte Rendalen legekontor, men på grunn av stor belastning bør dette unngås.)
 • Vi håper alle kan prioritere å komme på oppsatt dato. Dersom du ikke har mulighet for dette, kan du kontakte servicetorget på telefon 62 46 85 00 og avtale en annen dato. 
 • Alle må selv sørge for å komme seg til og fra vaksinestedet. Dersom taxi benyttes, må dette dekkes av den enkelte.

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

 

Fjerde dose for deg med alvorlig svekket immunforsvar
På grunn av økt smittepress åpnes det nå det nå opp for at ved vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har fått 3. dose koronavaksine, kan doseintervallet til 4. dose reduseres (oppfriskningsdose) til 3 måneder. De som dette gjelder for kan komme på en av våre oppsatte vaksinasjonsdager. Vi ber om at du tar kontakt med servicekontoret på telefon 62468500 og avtaler dag/dato. Si gjerne i fra om at dette gjelder revaksinering 4. dose i sammenheng med immunforsvar.

 

 

 

1.12.2021:

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.  Vi følger vår koronavaksinasjonsplan, og er i god gang med vaksinering.  Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

 

Rendalen kommune er godt i gang med vaksinering av kommunens innbyggere. Det er nasjonale føringer på hvem som skal få vaksine i prioritert rekkefølge, og denne må vi følge. Disse prioriteringene endres etter hvert som nye vaksiner kommer til, og det er ikke alltid like enkelt å ha oversikt over disse. Vaksinasjonsteamet i kommunen setter seg godt inn i det som kommer av informasjon fra nasjonalt hold, og tilpasser vaksinasjonsprogrammet i kommunen etter dette.

Det er innbyggere over 65 år som har prioritet, og da de eldste først. Kommunen får beskjed 1-2 uker i forveien om hvor mange vaksinedoser og type vi blir tildelt, og planlegger ut ifra dette. Dette medfører at når det blir din tur, ringer vi deg og avtaler sted, dato og tidspunkt for vaksine. Når vi har avtalt dette tidspunktet, er det ikke anledning til å endre det. Det betyr at du må ha tenkt deg om og eventuelt pratet med de du må rådføre deg med, om du vil eller ikke vil ha vaksine. Men vi anbefaler på det sterkeste at alle lar seg vaksinere mot covid-19.

Vaksinasjonssted vil i første omgang være på Otnes. Åkrestua tas først i bruk ved massevaksinering.

Det er ingen hensikt at du ringer kommunen nå for å få vite når det er din tur. Dersom du ikke allerede har fått telefon fra oss om vaksinasjonstidspunkt, er dette et spørsmål vi ikke kan svare på, da vi kun vet hva som skjer 1-2 uker fram i tid.

Når vi er ferdige med vaksinering av innbyggere over 65 år, er de nasjonale føringer akkurat nå, at det er de i aldersgruppen 18 til 65 år, med en noen definerte underliggende sykdommer (de i risikogruppen) som skal prioriteres. Vi kjenner ikke hvor mange vaksinedoser vi får framover, men vi håper at vi er ferdige med de over 65 år før sommeren. Dette medfører at det vil kunne ta lang tid før nettopp du vil bli kontaktet, men du kan være trygg på at når det er din tur, tar vi kontakt.   

Vaksinested vil i første omgang være Nav-lokalene på Otnes. Det vil bli meddelt både dato og klokkeslett for vaksine. Vi håper at så mange som mulig kan komme seg til Otnes selv, eller ved bistand av familie, naboer eller venner. Om dette skulle bli vanskelig, vil vi se på andre løsninger. For noen vil det også være nødvendig å sette vaksine i eget hjem, men dette er i utgangspunktet ikke ønskelig.

Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste, og de som har enkelte andre sykdommer fra før, har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

 • Se kommunedirektøren og helse- og omsorgssjefen informere om koronavaksinering her

________________________________________________________________________________________

 

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

Brosjyrer: 

Egenerklæringsskjema:

 

Det er fint om du deler vår informasjon til de som ikke er i Internett og sosiale medier.

 

 

Kontakt

Heidi Marie Nielsen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 400 38 143