Informasjon om koronavirussituasjonen

Oppdatert informasjon

Koronatester trenger ikke lenger selv-registreres på kommunens nettsider.

Vi har fortsatt smittetilfeller i kommunen, pandemien er ikke over ennå. Minner derfor om de generelle smittevernrådene:

 • Ha god hånd- og hostehygiene.
 • Følg vaksinasjonsprogrammet.
 • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager. (En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.)
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

 

 Råd til risikogrupper og uvaksinerte:

 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte. 
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.
 • Mer om risikogrupper for koronasykdom på helsenorge.no

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd på hjemmesidene til og

 Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet og  Helsenorge.

 

Informasjon/råd for ferie og reise og om Koronasertifikatet

Fullvaksinerte (dvs 2 doser) må etter 1. februar 2022 ta oppfriskingsdose dersom det er gått mer enn 270 dager (ca 9 måneder) siden siste vaksinedose for å ha et fortsatt gyldig koronasertifikat. Gjennomgått covid-19 erstatter ikke oppfriskingsdose, men gir fortsatt gyldig koronasertifikat i 180 dager. Dersom man tar oppfriskingsdose med vaksine vil gyldigheten forlenges uten begrensing.  Se mer info her: www.helsedirektoratet.no/nyheter/endringer-i-gyldighet-for-koronasertifikatet-for-fullvaksinerte

Info om KoronasertifikatetOm koronasertifikatet - helsenorge.no

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere: se her om hvordan bestille eller ta kontakt med Legekontoret på tlf  62 46 63 50 for utskrift. (telefontid: 08.00-11.00 og 13.00-14.00)

Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit, se derfor mer info nedenfor:

 

Viktige lenker

 

Information about the corona virus and home isolation
Arkiv: Informasjon f.o.m. uke 11/2020 fram til sist uke

Oppdatert informasjon

Uke 15

Oppdatert informasjon

mandag 4. april:

Vi har fortsatt smittetilfeller i kommunen, pandemien er ikke over ennå. Minner derfor om de generelle smittevernrådene:

 • Ha god hånd- og hostehygiene.
 • Følg vaksinasjonsprogrammet.
 • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

Dersom du tester positivt på hjemmetest anbefales det å registrere seg her:  https://pasient.remin.no/rendalen Du har selv ansvar for å kontakte dine nærkontakter som også bør registreres i samme system. Se definisjon på nærkontakt her.

Har du appen "Smittestopp" bør du sende varsel også ved hjelp av den.

Smittetilfeller i Rendalen kommune pr 4. april - Klikk for stort bilde

 Smittetilfeller pr uke fordelt på aldersgrupper - Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 Råd til risikogrupper og uvaksinerte:

 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte. 
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.
 • Mer om risikogrupper for koronasykdom på helsenorge.no

 

Testing:

 • Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom.
 • Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
 • Dersom du får positiv selvtest hjemme, bør du registrere dette i kommunens system for å spore smitte. En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.
 • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten.
 • Det er ikke nødvendig med bekreftende test (PCT-test) for de som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har hatt koronasykdom de siste 3 månedene.
 • Barn opp til 16 år  bes ta kontakt med kommunen for å få tatt PCR (eller annen test) for å bekrefte resultatet av selvtesten, dette på grunn av videre vaksineprogram

Isolasjon:

 • Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg.
 • Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind.
 • Barn i grunnskolealder og yngre, trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.  

 

Uke 10:

mandag 7. mars:

Fortsatt mange smittetilfeller i kommunen. 

 

Smittetilfeller pr 7. mars 2022 - Klikk for stort bilde

 

Smittetilfeller - aldersgrupper pr 6. mars 2022 - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

18. februar:

Det er registrert 28 nye smittetilfeller siden onsdag.

Uke 7/2022

Oppdatert informasjon fredag den 18. februar:

28 nye smittetilfeller siden onsdag.

Oppdatert informasjon onsdag 16. februar:

25 nye smittetilfeller er registrert i Rendalen siden mandag. 

   

Oppdatert informasjon mandag 14. feb:

41 nye smittetilfeller er registrert i Rendalen siden fredag.

 

Uke 6/2022

Antall smittede pr dag - februar 2022 - Rendalen kommune - Klikk for stort bilde

Regjeringen har i dag, lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene. Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022:
 

Overordnede råd om smittevern til befolkningen:

 • Ha god hånd- og hostehygiene.
 • Følg vaksinasjonsprogrammet.
 • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

Råd til risikogrupper og uvaksinerte:

 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte. 
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.
 • Mer om risikogrupper for koronasykdom på helsenorge.no

Avstand og sosial kontakt:

 • Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet.
 • Dersom du har nylig oppstått luftveissymptom, bør du holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper.
 • Med et høyt smittepress som nå, bør grupper som fremdeles ha økt risiko for alvorlig sykdom, begrense antallet nærkontakter.

Munnbind:

 • Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind.
 • Er du nærkontakt med personer i risikogrupper og om du har luftveissymptomer eller forkjølelse, bør du bruke munnbind. Se hvem som er i risikogruppene på helsenorge.no  
 • Er du i en risikogruppe eller uvaksinert, bør du bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, dersom det er vanskelig å holde avstand til andre.

Testing:

 • Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom.
 • Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
 • Dersom du får positiv selvtest hjemme, bør du registrere dette i kommunens system for å spore smitte. En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.
 • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten.
 • Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 månedene.

Isolasjon:

 • Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg.
 • Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind.
 • Barn i grunnskolealder og yngre, trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.  

Smittesporing:

 • Om du blir smittet med korona trenger du ikke lenger informere nærkontaktene dine om smitten.

Skoler, barnehager og SFO:

 • Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Universiteter, høyskoler og fagskoler:

 • Universitet, høyskoler og fagskoler kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Arbeidsliv:

 • Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere hvilket behov de har for å hindre smitte og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig å legge forholdene til rette på arbeidsplassene slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.

Arrangement og sammenkomster:

 • Arrangører kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger krav til arrangører om størrelsen på arrangementer og sammenkomster. Det er heller ikke krav om å tilrettelegge for avstand mellom deltakere.  
 • Det er ikke lenger krav om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.

Smittevernfaglig forsvarlig drift:

 • Regjeringen opphever krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent for bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.
 • Disse virksomhetene kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.

Inn og utreise:

 • Regjeringen har opphevet forskriftfestete krav ved reiser inn til Norge. Nå gjelder de ordinære rådene om smittevern, som for eksempel å teste seg om en har symptom.
 • Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit. 

Ved reise til og fra Svalbard gjelder fortsatt særlige krav:

 • Det er fortsatt krav om test før avreise til Svalbard. Unntatt fra dette kravet er de som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard eller at de er fullvaksinerte eller har vært gjennom koronasykdom.
 • Alle som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst.

11. februar:

Siden onsdag 9/2 er det registrert 34 nye smittetilfeller i Rendalen.  

Har du fått positiv hjemmetest anbefales det å registrere seg her:  https://pasient.remin.no/rendalen 

Du har selv ansvar for å kontakte dine nærkontakter som også bør registreres i samme system. Se definisjon på nærkontakt her.

Bli hjemme ved symptomer - selv om du har negativ selvtest.

 Antall smittetilfeller i Rendalen kommune- februar 2002 - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

9. februar:Smitte - aldersgrupper - Klikk for stort bilde 

Antall smittede i Rendalen er sterkt stigende, og forventes å øke mer utover denne uka. Siden mandag er det registrert 42 nye smittetilfeller. Ca 70 prosent av elevene på ungdomstrinnet ved Fagertun skole har testet positivt. Det forekommer også smitte i lavere trinn ved begge skoler. Skolene er fleksible og legger opp til hjemmeundervisning i tillegg til de gjenværende som får klasseromsundervisning.

Brems smittebølgen og hold samfunnet i gang. Bli hjemme ved symptomer - selv om du har negativ selvtest.

Oppdatert informasjon den 7. februar:

Antall smittede i Rendalen stiger kraftig. Siste uke hadde vi 43 registrerte, i løpet av helga og fram til idag har vi fått ytterligere 29 selvregistrerte. Om du fortsatt ikke er vaksinert, så oppfordrer vi deg til å gjøre det.

Uke 5/2022

Oppdatert informasjon den 2. februar:

Her kan du se nye nasjonale råd og regler som gjelder fra den 2. februar. 

Smittetrykket i kommunen er fortsatt stort, og vi ber alle ha lav terskel for å teste seg, selv ved milde symptomer. Har du fått positiv hjemmetest anbefales det å registrere seg her:  https://pasient.remin.no/rendalen Du har selv ansvar for å kontakte dine nærkontakter som også bør registreres i samme system. Se definisjon på nærkontakt her.

31. januar:

Grunnet økt smitte i kommunen, kan det bli noe redusert tilgang på legetimer framover. Vi vil daglig ta fortløpende vurdering, så ta kontakt, men vi prioriterer i første omgang akutte henvendelser.

31. januar:

Det er nå to pasienter og to ansatte ved Rendalen sjukehjem som har testet positivt på Covid-19. Tiltak er iverksatt, og alle ansatte testes. Sjukehjemmet avd. C, D og E er midlertidig stengt for besøkende.

Smitten er stigende i kommunen og omfatter også skoler og barnehage. Alle bør ha lav terskel for å teste seg, selv ved milde symptomer. Positiv hjemmetest tilsier at du er smittet av Covid-19, og du skal da gå i isolasjon i minimum 6 døgn fra tidspunktet symptomene startet og du har vært feberfri i minst 24 timer. Du har selv ansvar for å informere dine nærkontakter om du har testet positivt. Se definisjon på nærkontakt her. Nærkontaktene dine registrerer du i samme system som du melder positiv hjemmetest her:  https://pasient.remin.no/rendalen 

Har du appen "Smittestopp" bør du sende varsel også ved hjelp av den. 

Uke 4/2022:

28. januar:

Ytterligere 5 personer har meldt om positiv hjemmetest. Positiv hjemmetest tilsier at du er smittet av Covid-19, og skal da gå i isolasjon i minimum 6 døgn døgn fra tidspunktet symptomene startet og du har vært feberfri i minst 24 timer. Du får selv ansvar for å informere dine nærkontakter at du har testet positivt. Se definisjon på nærkontakt her. Nærkontaktene dine registrerer du i samme system som du melder positiv hjemmetest her:  https://pasient.remin.no/rendalen 

Har du appen "Smittestopp" bør du sende varsel også ved hjelp av den. 

27. januar:

Siden mandagens 7 smittetilfeller har vi hittil denne uken fått melding om ytterligere 5 personer, tilsammen 12. Av disse er det en tilknytning til Fagertun skole, der aktuelle klasser og ansatte har testet seg, og følger opp med det.

 

 

Vi minner om at har du fått positiv hjemmetest registrerer du deg her:  https://pasient.remin.no/rendalen   

Informasjon om selvtester, PCR og registrering av positivt testresultat av selvtest.

Du som har tre vaksiner bør ikke ta PCR for å bekrefte positiv selvtest

 • Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene, bør ikke lenger ta PCR for å bekrefte positivt resultat av en selvtest. (Positivt resultat betyr at testen viser at du har covid-19.)
 • Det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommunene og på laboratoriene. For ikke å øke belastningen på kommunene og laboratoriene, er det viktig at du ikke tar PCR hvis du ikke har behov for det.
 • Hvis du er i en av gruppene under, ta kontakt med kommunen for å få tatt PCR (eller annen test) for å bekrefte resultatet av selvtesten:
  • Barn opp til 16 år (på grunn av vaksine)
  • Uvaksinerte
  • Personer i risikogrupper
  • Personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat 

Har du symptomer, ta en selvtest

 • Helsedirektoratet anbefaler at alle med symptomer på covid-19 tar en selvtest. Du får gratis selvtest fra kommunen hvis du har symptomer. For å få gratis selvtest, kan du kontakte Rendalen legekontor, servicekontoret på kommunehuset eller Rendalen bibliotek.
 • Alle som tester positivt på selvtest skal i isolasjon i seks døgn og selv informere nærkontakter. Informasjon om isolasjon på helsenorge.no

Registrering av positivt resultat på selvtest

 • Hvis du får positivt resultat på selvtest (testen viser at du har covid-19) ber vi om at du registrerer det.
 • For at vi skal holde oversikt over smittesituasjonen, er det viktig at flest mulig registrerer positivt testresultat.
 • Du kan registrere det positive resultatet her: https://pasient.remin.no/rendalen

Om selvtester og sikkerhet

 • Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig.
 • Det er ingen smittevernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.

24. januar:

Var du på Øiseth hotell lørdag den 22. januar mellom kl. 20 og 23? Da anbefaler vi deg å ta en hjemmetest. Du bør følge med på helsetilstanden din og om du får symptomer i 10 døgn.  Alle bør ha lav terskel for å teste seg selv ved milde symptomer. Vi har i dag fått melding om 7 nye smittetilfeller i Rendalen, og noen av disse var på Øiseth lørdag kveld.

Uke 3/2022:

20. januar:

Det er idag registrert 2 nye smittetilfeller i kommunen, disse har ingen nærkontakter.

17. januar:

Det er idag registrert 4 nye smittetilfeller i kommunen, og nærkontakter av disse testes. I tillegg var det fredag 14. januar en besøkende i Renåfjellet som skal ha testet positivt. Denne blir fulgt opp av sin hjemkommune, og besøkende i alpinanlegget mellom kl. 16 og 20 anbefales å teste seg på dag 3 og dag 5, samt følge opp eventuelle symptomer i 10 dager.

______________

Fra før 18. januar Fra FAQ karantene: "Dersom du eller din nærkontakt har fått påvist covid-19 (bl.a. om karantene og isolering)"

 

Karanteneplikt:

 • Personer som har karanteneplikt skal så snart som mulig teste seg med selvtest hjemme, eller hurtigtest og/eller PCR-test på legekontoret. Karantenen kan avsluttes hvis test på dag 7 i karantenetiden er negativ.
  • Er du i karantene, men ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nære, kan karantenen i arbeids- eller skoletid avsluttes tidligst 3 døgn etter nærkontakten ved negativ test (selvtest, hurtigtest eller PCR-test), men du er da i fritidskarantene. Ved negativ test dag 7 kan fritidskarantenen avsluttes.
 • Karantene gjelder ikke for nærkontakter som:
  • Har gjennomgått Covid-19 de siste 3 måneder.
  • Fått 3. vaksinedose for minimum 1 uke siden. Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nære, skal du allikevel teste deg daglig med selvtest, eventuelt daglig hurtigtest på legekontoret, eller PCR-test annenhver dag i 7 døgn etter nærkontakten.
  • Under 18 år som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede

 

 • Ansatte i barnehage og skole er unntatt fra smittekarantene i arbeidstiden. Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet. Unntaket gjelder fra første dag etter nærkontakten, men forutsetter at den ansatte tester negativt med antigen hurtigtest tatt døgn 3 og 7 etter nærkontakten.

Fra 1.1.2022 blir dagens unntak fra smittekarantene for barn og unge under 18 år som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet, utvidet til også å gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år.  

 

Nye nasjonale råd og regler for isolasjon og karantene fra 15. desember: 

Etter eksponering:

 • Nærkontakter i husstanden eller tilsvarende nære skal ved mistanke om smitte, uansett virusvariant, være i karantene i 10 dager og testes med PCR test på dag 1 og 7. Er test på dag 7 negativ får du fritak fra karantene. Ta kontakt før det har gått 7 dager om du får symptomer. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut med PCR test etter 3 dager, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ PCR test etter 7 dager.

Ved luftveissymptomer:

 • Ved nyoppstått luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme til du har fått svar på prøven og er feberfri med god allmenntilstand, noe som den enkelte selv må vurdere.
 • Også barn bør testes, i samråd med foresatte. Barn med rennende nese som eneste symptom og som ikke er nærkontakt, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Isolering ved smitte:

 • Legekontoret vil gi deg informasjon om hvordan du forholder deg dersom du må i isolasjon.

HUSK: Resultatet av en hurtigtest er et øyeblikksbilde. Hold deg hjemme til du er i god allmenntilstand og ta kontakt for ny test om symptomene vedvarer eller forsterkes.

Kommuneoverlegen kan fatte lokale tiltak dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig!

 Mer info:

Skulle du komme i en situasjon med hjemmekarantene og har behov for leveranse av dagligvarer, kan både Coop- og Joker-butikkene i kommunen bistå med bestilling og levering. 

__________________

Uke 2/2022:

14. januar:

Mer normal fritid for barn og ungdom! Les regjeringens pressemelding her.

Tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt, les pressemelding her.

Skolene og barnehagen i Rendalen vil fra mandag 17. januar være på grønt nivå i hht. den etablerte trafikklysmodellen. (PDF, 94 kB)

Ungdommens hus starter opp igjen med vanlig drift f.o.m. onsdag 19. januar.

Folkebading kan starte opp igjen. Foreløpig er det bare lag/forening for å drive dette i svømmehallen på Renheim i Øvre Rendal som har vist interesse. Smittevernveileder for bade- og svømmeanlegg kan lastes ned her.

Opphør av skjenkestopp og endring ifht. karantene og selvtesting er blant endringene i de nye smitteverntiltakene fra regjeringen gjeldende f.o.m. 14. januar. Les mer om de nye tiltakene her.

 

11. januar:

Med bakgrunn i smittesituasjonen (at det finnes smitte i Rendalen) er det innført regulerende tiltak for besøkende på sjukehjemmet, inkludert avdeling E. Vi ønsker selvsagt fortsatt at beboerne skal få besøk, men da etter disse reglene:

Ta kontakt med sjukehjemmet på telefon for å avklare når dere kan komme. 

Avdeling C: tlf 47478538, avdeling D: tlf 47471612 og avdeling E: tlf 47471613

 • Du kan ikke komme på besøk hvis du er syk, eller nærkontakt med en koronasmittet person, eller er i hjemmekarantene. 
 • Du bør ikke komme på besøk hvis du har infeksjonssymptomer, før du har testet deg. 
 • Vi fører besøksprotokoll for alle som kommer på besøk for å sikre eventuell smittesporing. Vi anbefaler deg at du skriver deg inn, men det er frivillig å skrive seg inn i protokollen. Denne makuleres etter ti dager.
 • Det er viktig å gje​nnomføre god håndhygiene ved ankomst og under besøket, i tråd med generelle råd for håndhygiene.
 • Besøk begrenses til de nærmeste pårørende, 2-3 navngitte personer som er de samme over tid.
 • Økt avstand til 2 meter ved alle besøk. Besøk bør fortrinnsvis skje på stua i gangen for å sikre tilstrekkelig avstand. Dersom beboerrom er stort nok til å holde 2 meter avstand, og besøk på rom vurderes å være den beste løsningen for pasienten, kan besøk gjennomføres der.

 

10. januar:

Rendalen kommune innfører forsterkede smitteverntiltak for egne ansatte i virksomhet Helse- og omsorg. For å kunne opprettholde kommunale tjenester er det viktig å ha tilstrekkelig bemanning, så dette tiltaket gjøres nå som et føre-var-tiltak.

Smittestatus: Siste to uker er det registrert til sammen 15 smittede i kommunen. De tre siste i dag 10. januar.

Rendalen kommune er helt på topp i landssammenheng når det gjelder vaksine, og hele 47 % av kommunens befolkningen har per i dag mottat den tredje "boosterdosen" med vaksine. Rendalen kommune oppfordrer sterkt til at alle vaksinerer seg mot koronaviruset.

 

Uke 1/2022:

6. januar:

I løpet av siste 24 timer er det registrert fem nye smittede i kommunen, hvorav to allerede var i karantene som nærkontakter. 

Rendalen kommune ligger godt an i forhold til vaksinering av kommunens befolkning. Per 05.01.2022 er situasjonen slik:

 • 650 personer i alderen 18+ har fått dose 3.
 • Det gjenstår 15 personer i alder 65+ som ikke har fått 3. dose, da intervallet på 20 uker ikke er nådd.
 • Det er 11 som har fått dose 3 i andre kommuner
 • Av de som har fått dose 1 og 2, er det 19 personer som har takket nei til dose 3.
 • De siste som kommunen har oversikt på i sine lister skal ha dose 3 i april/mai.

Statistikk per 06.01.2022 på vaksinasjon, grafisk framstilt på dose 1, 2 og 3, samt aldersfordeling for Innlandet fylke kan du se ved å klikke her. (PDF, 346 kB)

5. januar:

I oversikten Rendalen kommune nå har etter hjemmetesting av ansatte i barnehage og skole, samt hjemmetesting av elever, så er det ikke funnet noen positive prøver for korona ifbm. oppstart etter nyttår.

 

4. januar:

Positiv test er bekreftet på 1 person i dag, og 1 i går. Nærkontakter er varslet, og informasjon om videre testing er gitt.
På statistikk-oversikter står dermed Rendalen med 4 smittede siste 14 dager. Utover de to fra siste dager er én fra romjula og én bosatt/oppholder seg annet sted i landet.

 

2. januar 2022:

Rendalen kommune er kjent med at det er avlagt positiv test/selvtest av en besøkende i Renåfjellet Alpinsenter, og at Renåfjellet Hytte og Alpinsenter har tatt ansvar for å varsle aktuelle/mulige nærkontakter. For de som har symptomer må det tas kontakt med sitt legekontor for testing.

De som ikke har symptomer på Covid-19, men som allikevel ønsker å teste seg, gjør dette ved selv å anskaffe hurtigtester ved apotek, butikk eller tilsvarende. 

Uke 52:

30. desember:

Anbefaling om testing av ansatte og elever ved skolene før oppstart etter nyttår, samt ansatte i barnehagen.

29. desember:

Legekontoret har idag hatt én person som har testet positivt på hurtigtest. Vedkommende er satt i isolasjon, samt én nærkontakt i samme husstand er i karantene. Smittevei er kjent og situasjonen oppfattes som oversiktlig.

Muligheter for å teste seg jul og nyttår: På de ordinære ukedagene utenom julaften og nyttårsaften  kontaktes Rendalen legekontor, tlf. 62 46 63 50.  
1. januar/nyttårsdag : Alvdal legekontor kl. 10-11, dropp-in (oppmøte ved ambulanseinngang på baksiden av kommunehuset).

UKE 51:

Oppdatert informasjon 23. desember:

Muligheter for å teste seg jul og nyttår: På de ordinære ukedagene utenom julaften og nyttårsaften (sorte dager) så kontaktes Rendalen legekontor på vanlig måte, tlf. 62 46 63 50. Utenom dette så samarbeides det slik med andre Nordøsterdalskommuner:

Julaften 24/12 Tynset legekontor kl. 09-12, må ringe 62 48 51 60 Pga. kapasitet vil dette kun gjelde for de som er tilhørende Tynset kommune!*

1. juledag 25/12 Tynset legekontor kl. 10-12, dropp-inn

Nyttårsaften 31/12 Tynset legekontor kl. 09-12, må ringe 62 48 51 60 Pga. kapasitet vil dette kun gjelde for de som er tilhørende Tynset kommune!*

1. nyttårsdag 01/01 Alvdal legekontor kl. 10-11, dropp-inn (oppmøte ved ambulanseinngang på baksiden av kommunehuset).

* De som må teste seg for å komme ut av karantene (karantenedag 7) 24/12 eller 31/12, kan ta selvtest eller ringe Tynset legekontor 62 48 51 60 og sjekke om de kan få ta test der. I så fall oppmøte Tynset legekontor.

Oppdatert informasjon 17. desember:

Nærkontakter til de som testet positivt i forrige uke har testet på dag 7 i dag, der det nå ble 1 positiv test. Vedkommende har allerede sittet i karantene, og ytterligere smittesporing er dermed ikke nødvendig. Med denne har vi siste 14 dager til sammen 5 som har testet positivt og satt i isolasjon.

 

Oppdatert informasjon 14. desember:

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. Tiltakene baserer seg på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og trer i kraft kl. 00.00 natt til onsdag 15. desember. Se de nasjonale tiltakene ved å klikke her.

Det viktigste: Si ja til vaksine. Hold deg hjemme og test deg når du er syk. Nå må vi ha færre nærkontakter, og det betyr at vi må redusere kontaktpunkter. Det blir bruk av hjemmekontor for de som kan ha det, men kommunehuset vil fortsatt være åpent. Det betyr allikevel at ønsker du kontakt med noen av våre saksbehandlere, kan samtaler/møter gjennomføres enten via telefon eller digitalt.

Oppdatert informasjon 13. desember:

Innlandstrafikk informerer:

Fra i morgen, tirsdag 14. desember blir framdøra igjen stengt på de aller fleste linjene i Innlandet.

Oppdaterte reiseråd for skoleskyssen:

 • Ta med skoleskysskortet hver dag.
 • Ved stengt framdør benyttes bakdør både til på- og avstigning.
 • Bruk munnbind om du ikke kan holde avstand – gjelder for alle over 12 år.
 • Sitt skulder ved skulder, benytt sitteplasser før ståplasser.
 • Hold avstand når du kan – vis ekstra hensyn ved på- og avstigning.
 • Ikke reis med bussen dersom du er syk, eller har andre alternativ.

For elever som ikke har krav på gratis skyss, betaler de billett på forhånd.

Oppdatert informasjon 8. desember kl. 16:

Vi har nå fått bekreftet positiv PCR-test på ytterligere to personer slik at vi idag nå har 3 personer satt i isolasjon, og 6 personer i karantene.

Korona - oppdatert informasjon fra Rendalen kommune 8. desember 2021:

Antall smittede: 1 person smittet og i isolasjon. Ytterligere to personer har avlagt positive hurtigtester, avventes svar på PCR-test (som er sikrere) for disse som nå er i karantene sammen med nærkontakter. Smittesporingsteamet i kommunen jobber på saken. Det vil ta ca. 1 ukes tid å få svar på om det er virusvarianten ved navn Omikron dette gjelder.

Kriseledelsen i Rendalen kommune har besluttet å stenge garderober ifbm. treningsaktiviteter innendørs, typisk Åkrestua og Renheim f.eks., folkebading og Rendalen Friskliv stenges. Tiltakene gjelder for fire uker, eller til noe annet er besluttet. For private aktører i ulike virksomheter, og for arrangementer og andre sammenkomster gjelder nasjonale tiltak som MÅ leses og følges. 

Oppdatert informasjon 6. desember:

Kriseledelsen i Rendalen kommune oppfordrer alle som har tenkt seg til Rendalen ifbm. førjulstiden, eller julehøytiden, om å teste seg for korona der de er og vente på svar før de eventuelt flytter på seg, da med negativt testresultat.

Hurtigtester som kan utføres hjemme tildeles fra Rendalen legekontor kun til de med symptomer eller de som er nærkontakter med bekreftet smittede. Kriseledelsen oppfordrer likevel til å ha slike hurtigtester i beredskap hjemme, og alle dagligvareforretninger i Rendalen har disse for salg: Joker Aasheim, Joker Otnes, Joker Helstad og Coop Øvre Rendal.

For øvrig gjelder informasjon lagt ut her den 3. desember (nedenfor):

Korona - oppdatert informasjon fra Rendalen kommune 3. desember 2021:

Som kjent er det de siste dagene bekreftet flere tilfeller i Norge av den nye virusvarianten Omikron. For å få kontroll på situasjonen er det nasjonalt innført nye tiltak og anbefalinger. De strengeste tiltakene er kommet i en regional forskrift som omfatter kommuner i Oslo/Viken og Innlandet. I Innlandet er det kommuner i Kongsvinger- regionen som er omfattet av disse tiltakene. Rendalen og resten av Nord-Østerdalen følger de nasjonale anbefalingene, følger utviklingen i situasjonen tett og er klar til å sette i verk tiltak dersom smitte oppstår i kommunen eller regionen dersom nødvendig.

Rendalen kommune følger nasjonale råd, og anbefaler på det sterkeste at alle besøkende til Rendalen sjukehjem benytter munnbind under sitt besøk. Alle besøk er registreringspliktige ved ankomst. Munnbind tildeles dersom du ikke har.

Vaksinasjon: 80,5 prosent av alle voksne over 18 år har fått begge/to doser og var betegnet som fullvaksinert, noe som førte til at Rendalen kommune er på femteplass på landsbasis når det gjelder vaksinasjonsdekning. Etter hvert så er det kommet behov for 3. dose, og her er vi i gang med vaksinasjonen av helse- og omsorgspersonell, de over 65 år og de med høy risiko 18-65 år, som vi regner å få gjennomført før jul.

Det å vaksinere seg er nå det beste tiltaket for å beholde kontrollen over smittespredninga. De av dere som ikke er vaksinert og ønsker vaksine, oppfordres til å ta kontakt med Legekontoret på tlf: 62466350 for å avtale tidspunkt for vaksinering.

Oppfordrer også dere som nå blir invitert til en 3. dose møter opp til avtalt tid!

For mer informasjon: Testing, karantene og isolasjon - helsenorge.no

Råd og regler ved innreise til Norge: Råd og regler ved innreise til Norge - FHI

 

UKE 50:

Oppdatert informasjon 14. desember:

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. Tiltakene baserer seg på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og trer i kraft kl. 00.00 natt til onsdag 15. desember. Se de nasjonale tiltakene ved å klikke her.

Det viktigste: Si ja til vaksine. Hold deg hjemme og test deg når du er syk. Nå må vi ha færre nærkontakter, og det betyr at vi må redusere kontaktpunkter. Det blir bruk av hjemmekontor for de som kan ha det, men kommunehuset vil fortsatt være åpent. Det betyr allikevel at ønsker du kontakt med noen av våre saksbehandlere, kan samtaler/møter gjennomføres enten via telefon eller digitalt.

Oppdatert informasjon 13. desember:

Innlandstrafikk informerer:

Fra i morgen, tirsdag 14. desember blir framdøra igjen stengt på de aller fleste linjene i Innlandet.

Oppdaterte reiseråd for skoleskyssen:

 • Ta med skoleskysskortet hver dag.
 • Ved stengt framdør benyttes bakdør både til på- og avstigning.
 • Bruk munnbind om du ikke kan holde avstand – gjelder for alle over 12 år.
 • Sitt skulder ved skulder, benytt sitteplasser før ståplasser.
 • Hold avstand når du kan – vis ekstra hensyn ved på- og avstigning.
 • Ikke reis med bussen dersom du er syk, eller har andre alternativ.

For elever som ikke har krav på gratis skyss, betaler de billett på forhånd.

UKE 49:

Nye nasjonale råd og regler for isolasjon og karantene fra torsdag 9. desember. 

Etter eksponering:

 • Nærkontakter til en som er smittet skal ta to tester. Den første skal tas straks, den neste på dag 5. Du skal være i karantene til første PCR svar foreligger. Uvaksinerte må teste seg hver dag med hurtigtest i 7 dager (etter PCR test dag 1) eller PCR-test annenhver dag for å slippe karantene.
 • Følg med på helsetilstanden i 10 dager og ha lav terskel for å teste deg på ny, dersom du får symptomer.  
 • Nærkontakter eller andre med mistanke om smitte med Omikron-varianten, skal være i karantene i 10 dager uansett vaksinasjonsstatus. Du skal ta PCR-test straks og på dag 7. Er test på dag 7 negativ får du fritak fra karantene. Ta kontakt med legekontoret om du skulle få symptomer i karantenetiden.

Oppdatert informasjon 8. desember kl. 16:

Vi har nå fått bekreftet positiv PCR-test på ytterligere to personer slik at vi idag nå har 3 personer satt i isolasjon, og 6 personer i karantene.

Korona - oppdatert informasjon fra Rendalen kommune 8. desember 2021:

Status i Rendalen kommune:

Antall smittede: 1 person smittet og i isolasjon. Ytterligere to personer har avlagt positive hurtigtester, avventes svar på PCR-test (som er sikrere) for disse som nå er i karantene sammen med nærkontakter. Smittesporingsteamet i kommunen jobber på saken. Det vil ta ca. 1 ukes tid å få svar på om det er virusvarianten ved navn Omikron dette gjelder.

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. Tiltakene baserer seg på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og trer i kraft kl. 00.00 natt til torsdag 9. desember. Se de nasjonale tiltakene ved å klikke her.

Kriseledelsen i Rendalen kommune har i tillegg besluttet å stenge garderober ifbm. treningsaktiviteter innendørs, typisk Åkrestua og Renheim f.eks., folkebading og Rendalen Friskliv stenges. Tiltakene gjelder for fire uker, eller til noe annet er besluttet. For private aktører i ulike virksomheter, og for arrangementer og andre sammenkomster gjelder nasjonale tiltak som MÅ leses og følges. Følg lenke ovenfor på nærmere beskrivelser av disse tiltakene.

Oppdatert informasjon 6. desember:

Kriseledelsen i Rendalen kommune oppfordrer alle som har tenkt seg til Rendalen ifbm. førjulstiden, eller julehøytiden, om å teste seg for korona der de er og vente på svar før de eventuelt flytter på seg, da med negativt testresultat.

Hurtigtester som kan utføres hjemme tildeles fra Rendalen legekontor kun til de med symptomer eller de som er nærkontakter med bekreftet smittede. Kriseledelsen oppfordrer likevel til å ha slike hurtigtester i beredskap hjemme, og alle dagligvareforretninger i Rendalen har disse for salg: Joker Aasheim, Joker Otnes, Joker Helstad og Coop Øvre Rendal.

For øvrig gjelder informasjon lagt ut her den 3. desember (nedenfor):

Korona - oppdatert informasjon fra Rendalen kommune 3. desember 2021:

Som kjent er det de siste dagene bekreftet flere tilfeller i Norge av den nye virusvarianten Omikron. For å få kontroll på situasjonen er det nasjonalt innført nye tiltak og anbefalinger. De strengeste tiltakene er kommet i en regional forskrift som omfatter kommuner i Oslo/Viken og Innlandet. I Innlandet er det kommuner i Kongsvinger- regionen som er omfattet av disse tiltakene. Rendalen og resten av Nord-Østerdalen følger de nasjonale anbefalingene, følger utviklingen i situasjonen tett og er klar til å sette i verk tiltak dersom smitte oppstår i kommunen eller regionen dersom nødvendig.

Status i Rendalen kommune:

Antall smittede: 0, og heller ingen de siste to ukene.

Vaksinasjon: 80,5 prosent av alle voksne over 18 år har fått begge/to doser og var betegnet som fullvaksinert, noe som førte til at Rendalen kommune er på femteplass på landsbasis når det gjelder vaksinasjonsdekning. Etter hvert så er det kommet behov for 3. dose, og her er vi i gang med vaksinasjonen av helse- og omsorgspersonell, de over 65 år og de med høy risiko 18-65 år, som vi regner å få gjennomført før jul.

Nye regler:

Fra onsdag 1. desember gjelder følgende påbud:

 • Karanteneregler: Hvis du bor sammen med en som er smittet må du holde deg hjemme i karantene til du har negativt svar på en test (gjelder også tilsvarende nære, f. eks kjærester, som ikke bor sammen).
 • Dette gjelder for voksne, enten du er vaksinert eller uvaksinert. Hvis du er vaksinert kan du ved negativ test gå ut av karantene, men plikter å teste deg på nytt senest etter sju dager. Hvis du er uvaksinert kan du ved negativ test gå ut av karantene, men plikter å teste deg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. Barn som bor sammen med en som er smittet er ikke pliktet å teste seg, men det er en anbefaling.
 • Regler for smittede: Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

OBS! Dersom det er mistanke om omikron vil karantene-reglene bli strengere.

Fra fredag 3. desember gjelder i tillegg følgende påbud:

 • Testkrav for innreise til Norge: Alle må teste seg ved ankomst, eller innen 24 timer etter ankomst. Det blir målrettet testing på flyplassene, men der det ikke er kapasitet til å teste alle innreisende ved grenseovergangene kan det bli aktuelt at de tester seg i destinasjonskommunen. Vi kan derfor også i Rendalen få noen innreisende som skal teste seg.

Nye anbefalinger:

 • Nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
 • Nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.
 • Rendalen kommune følger nasjonale råd, og anbefaler på det sterkeste at alle besøkende til Rendalen sjukehjem benytter munnbind under sitt besøk. Alle besøk er registreringspliktige ved ankomst. Munnbind tildeles dersom du ikke har.

De generelle smittevernrådene om å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles. Andre råd og tiltak kan bli aktuelle lokalt eller nasjonalt dersom smittesituasjonen endrer seg og gjør det nødvendig.

Det å vaksinere seg er nå det beste tiltaket for å beholde kontrollen over smittespredninga. De av dere som ikke er vaksinert og ønsker vaksine, oppfordres til å ta kontakt med Legekontoret på tlf: 62466350 for å avtale tidspunkt for vaksinering.

Oppfordrer også dere som nå blir invitert til en 3. dose møter opp til avtalt tid!

For mer informasjon: Testing, karantene og isolasjon - helsenorge.no

Råd og regler ved innreise til Norge: Råd og regler ved innreise til Norge - FHI

Vaksinasjon

Dersom noen nå ønsker vaksine, kan du ta kontakt på tlf 62 46 63 50 for avtale. 

Vi minner om smittevernanbefalingene:

 • god håndhygiene
 • test deg ved minste mistanke om smitte
 • vær hjemme dersom du er syk

UKE 44:

Oppdatert informasjon 5. november kl. 19.00:

Hele mellomtrinnet ved Fagertun skole er blitt testet for Covid-19 i ettermiddag, og ingen smitte utover dette ene kjente tilfellet er påvist. Rendalen kommune oppfordrer til å tenke smittevern igjen, og man skal ha lav terskel for å teste seg.

Oppdatert informasjon 5. november:

Alle avlagte tester på gjeldende klassetrinn for Fagertun ungdomsskole er analysert, og ingen Covid-19 smitte ble påvist. Ved Fagertun skole er det påvist smitte hos en elev på mellomtrinnet i dag 5. november, denne elevgruppen vil bli testet i ettermiddag. Foresatte er varslet i egne kanaler. Kriseledelsen i Rendalen kommune avventer ytterligere anbefalinger/tiltak, men oppfordrer om å ha lav terskel for testing ved symptomer som beskrevet nedenfor.

Smittetilfelle ved Fagertun skole:

En elev ved ungdomstrinnet på Fagertun har i dag den 4. november testet positivt for Covid-19. Rendalen kommunes kriseledelse har valgt å gjøre noen tiltak ut over anbefalte retningslinjer fra FHI, og ønsker at alle elever på gjeldende klassetrinn skal testes. Denne testingen vil bli gjennomført den 5. november, og alle elever dette gjelder vil pålegges hjemmekarantene fram til testsvar foreligger. Lærere og andre kontakter som er fullvaksinerte trenger ikke å teste seg, men ved symptomer som feber, hoste, halsvondt, hodepine og andre typiske symptomer SKAL lege kontaktes. Dette gjelder alle, og terskelen for å ta kontakt skal være lav. Foresatte er varslet i egne kanaler. 

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

Norge har fra 25.september en "normal hverdag med økt beredskap"

Med økt vaksinasjonsdekning i befolkningen og en ny fase av pandemien er mange smitteverntiltak for befolkningen tatt bort. Denne fasen kalles normal hverdag med økt beredskap. Regjeringen besluttet at Norge var over til en normal hverdag med økt beredskap fra lørdag 25. september klokken 16.00. 

De generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles. Andre råd og tiltak kan tas i bruk lokalt eller nasjonalt dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig. Her finner du hvilke smittevernråd som gjelder, anbefalinger for testing og andre tiltak: Smittevernråd for befolkningen - FHI

Se også disse tipsene om nasjonale råd og regler som gjelder i normal hverdag. (PDF, 211 kB)

UKE 38: 

Smittesituasjonen i Rendalen 21. september.

På bakgrunn av smittesituasjonen i Rendalen de siste dagene, har smittesporingsteamet gjort en iherdig innsats med å oppspore nærkontakter til smittede personer. Nærkontaktene er fortløpende  blitt testet ved Rendalen legekontor, der ingen har avlagt positiv test. Også PCR-testene til nærkontaktene i hjemmetjenestene har vært negative. Dette medfører at smittesituasjonen synes å være under kontroll og godt ivaretatt.

Ettersom de som nå har fått påvist smitte er fullvaksinert, er det viktig at alle er kjent med statlige bestemmelser når det gjelder isolasjon og karantene. Det er også viktig at alle fortsatt tar ansvar for de nasjonale generelle smittevernreglene, og følger disse. Det er kun ved at den enkelte overholder og følger disse at smitte kan bekjempes.  Les info fra Rendalen Legekontor (PDF, 119 kB).

De som er nærkontakter og skal ta test på dag 1 skal være i karantene til PCR svar foreligger og skal bruke munnbind og holde en meter avstand til de tar 2. test på dag 7. De kontakter legekontoret og testes før ved symptomer.

Vaksinasjon

Covid-vaksineringen i Rendalen er i sluttfase. Dersom noen nå ønsker vaksine og ikke skulle ha blitt kontaktet for time til vaksinering, er det viktig at de kontakter kommunens sentralbord på tlf 62 46 85 00. Meld tilbake dersom du får sms fra vår vaksinasjonstelefon 990 99 785. Dette gjelder også aldersgruppen 16-18 år som ikke har fått vaksine ved studiestedet. Eget opplegg er rigget for aldersgruppen 12-15 år som nå også får tilbud om vaksine.

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

 

Vi ber fortsatt våre innbyggere om å vise stor forsiktighet i omgang med andre og følge smittevernanbefalingene:

 • god håndhygiene
 • 1 meters avstand både ute og inne
 • test deg ved minste mistanke om smitte
 • vær hjemme dersom du er syk

Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset.

 

Rendalen kommune anses fortsatt å være på risikonivå 1 som betyr "Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing."  og følger trinn 3 i nasjonal gjenåpningsplan. Les her om nasjonale tiltak.

 

Smittesituasjonen i Rendalen 20. september:

Det er i dag, 20. september, avdekket et nytt smittetilfelle i Rendalen kommune. Denne gangen er det en ansatt i hjemmetjenesten som har testet positivt. Smittesporingsteamet jobber intenst med å avdekke nærkontakter, både blant bruker og ansatte. Det blir i dag foretatt testing av både brukere og ansatte. Når svar fra disse testene foreligger, vil kommunen ha oversikt over situasjonen.

Ettersom den smittede er fullvaksinert, viser dette at det må utøves stor forsiktighet også hos innbyggere som er fullvaksinert

 

UKE 37: 

Smittesituasjonen i Rendalen 17. september.

Vi har fått nok en positiv test idag, men dette var fra en som allerede er og har vært i karantene som nærkontakt. Det har derfor ikke vært nødvendig med ytterligere smittesporing. Allikevel ber vi fortsatt om å ha lav terskel for testing dersom symptomer, selv om du er vaksinert. Tilsammen har vi i Rendalen nå tatt 1044 tester.

 

Smittesituasjonen i Rendalen 12. september:

Ingen flere smittede, antallet pr. nå er dermed fortsatt 4. Av 20 nærkontakter som testet seg i dag, var det 20 negative svar på hurtigtestene. Vi ber fortsatt alle om å ha lav terskel for testing dersom symptomer, selv om du er vaksinert.

Lørdag den 11. september ble det hurtigtestet flere nærkontakter i forbindelse med smitten i Stor-Elvdal, alle prøvene var negative men skal testes igjen på mandag. Fredag den 10. september ble ansatte og beboere ved sykehjemmet testet, også her var alle prøvene negative

 

UKE 36: 

Smittesituasjonen i Rendalen 11. september:

Det er gjennom testing av nærkontakter kommet ytterligere tre positive prøveresultat til på hurtigtestene, dermed har vi 4 smittetilfeller i Rendalen nå. 

Det er en økning i antall smittede i Rendalen, men situasjonen synes fortsatt oversiktlig. Ansatte og beboere ved sykehjemmet har testet negativt på hurtigtestene. I tillegg er det gjennom smitte i Stor-Elvdal flere nærkontakter som ble testet lørdag den 11. september, alle disse var negative, men skal testes igjen på mandag. Utover at nærkontaktene blir testet, åpnes det for drop-in også søndag kl. 11:00 - 12:00 på Rendalen legekontor.

Vi ber alle om å ha lav terskel for testing dersom symptomer, selv om du er vaksinert. Det er også i morgen søndag åpent for drop-in i tidsrommet 11:00 – 12:00.

Konserten på Rendalstunet i kveld går som vanlig, men publikum må bruke munnbind og holde avstand.

 

Smittesituasjonen i Rendalen 10. september:

Det er gjennom testing av nærkontakter kommet ett positivt prøveresultat til på hurtigtestene, dermed er det sannsynlig to smittetilfeller i Rendalen nå. 

Ansatte og beboere ved sykehjemmet har testet negativt på hurtigtestene. I tillegg er det gjennom smitte i Stor-Elvdal flere nærkontakter som blir testet lørdag den 11. september. Utover at nærkontaktene blir testet, åpnes det for drop-in lørdag kl. 12.30-13.30 på Rendalen legekontor. Åpent for alle, ingen timebestilling.

Vaksinasjon

Covid-vaksineringen i Rendalen er i sluttfase. Dersom noen nå ønsker vaksine og ikke skulle ha blitt kontaktet for time til vaksinering, er det viktig at de kontakter kommunens sentralbord på tlf 62 46 85 00. Meld tilbake dersom du får sms fra vår vaksinasjonstelefon 990 99 785. Dette gjelder også aldersgruppen 16-18 år som ikke har fått vaksine ved studiestedet. Eget opplegg er rigget for aldersgruppen 12-15 år som nå også får tilbud om vaksine.

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

 

Vi ber fortsatt våre innbyggere om å vise stor forsiktighet i omgang med andre og følge de øvrige smittevernabefalingene:

 • begrens antall nærkontakter
 • god håndhygiene
 • 1 meters avstand både ute og inne. Der dette ikke er mulig - bruk munnbind
 • test deg ved minste mistanke om smitte
 • vær hjemme dersom du er syk

Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Rendalen kommune er på risikonivå 1 som betyr "Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing."  og følger trinn 3 i nasjonal gjenåpningsplan. Les her om nasjonale tiltak.

 

UKE 35:

Status pr. 1. september:

Det er sist uke registrert et nytt smittetilfelle Rendalen kommune, men vedkommende er verken bosatt eller oppholder seg i kommunen.

I kommunen er det nå tilsammen testet 869 personer, derav 4 positive. Videre nærmer vi oss å bli ferdige med Covid-vaksineringen i Rendalen. Dersom noen nå ønsker vaksine og ikke skulle ha blitt kontaktet for time til vaksinering, er det viktig at de kontakter kommunens sentralbord på tlf 62468500.

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

 

Gjeldende besøksrutiner på sjukehjemmet og avdeling B:

Det er betydelig mindre risiko for covid-19 og videre spredning etter vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon, men det er ingen garanti mot sykdom og smittespredning.  Det bør derfor fortsatt utvises forsiktighet.

Pårørende og andre som reiser fra et område med høy lokal smitterisiko til et område med lav smitterisiko, bør ved samvær med en beboer i en kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, følge smittevernrådene for området med høyest smitterisiko. Dette gjelder både ved besøk i og utenfor institusjonen. Besøkende som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk.

 • Besøk foregår på den enkelte beboers rom eller også gjerne utendørs (besøkende kan være i fellesarealene forutsatt at 1 meters avstand overholdes). Hvis beboeren er beskyttet, kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende.
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.
 • Servering eller medbrakt på rommet eller ute er tillatt
 • Du / dere kan gjerne ta med beboer ut å gå tur, kjøre en biltur eller dra på besøk hjem eller til fjells.

Vi ber fortsatt våre innbyggere om å vise stor forsiktighet i omgang med andre og følge de øvrige smittevernabefalingene:

 • begrens antall nærkontakter
 • god håndhygiene
 • 1 meters avstand både ute og inne. Der dette ikke er mulig - bruk munnbind
 • test deg ved minste mistanke om smitte
 • vær hjemme dersom du er syk

Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset.

 

 

UKE 32:

Smitte- og vaksineoversikt oppdatert torsdag 12. august:

Det er satt 2158 vaksinedoser. 76,9 % av befolkningen har fått minst én dose, mens 47,0 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 12/08-21).

Så langt er det testet 806 personer i Rendalen.

Oversiktlig situasjon etter smitte i Rendalen

En innbygger i Rendalen kommune avla fredag 6. august en positiv covid-19 test. Dette medførte at Kommuneoverlegen måtte stenge virksomheten der denne personen jobbet, og sette alle ansatte i karantene. Smittesporingsgruppen ble innkalt og satte i gang med smittesporing og kartlegging av nærkontakter. Det ble lørdag og søndag arrangert åpen teststasjon ved Rendalen legekontor, begge dagene kl. 12-14. Av de som var innom og testet seg, var det ingen positive tester. Rendalen kommune konkluderer mandag morgen at situasjonen er oversiktlig. Den smittede er satt i isolasjon, og nærkontakter satt i karantene inntil videre.

 

Endringer i besøksrutiner på sjukehjemmet og avdeling B.

Gjeldende besøksrutiner fra 12. august

Vi vet at det er betydelig mindre risiko for covid-19 og videre spredning etter vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon, men det er ingen garanti mot sykdom og smittespredning.  

Pårørende og andre som reiser fra et område med høy lokal smitterisiko til et område med lav smitterisiko, bør ved samvær med en beboer i en kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, følge smittevernrådene for området med høyest smitterisiko. Dette gjelder både ved besøk i og utenfor institusjonen. Besøkende som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk.

 • Besøk foregår på den enkelte beboers rom eller også gjerne utendørs (besøkende kan være i fellesarealene forutsatt at 1 meters avstand overholdes). Hvis beboeren er beskyttet, kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende.
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.
 • Servering eller medbrakt på rommet eller ute er tillatt
 • Du / dere kan gjerne ta med beboer ut å gå tur, kjøre en biltur eller dra på besøk hjem eller til fjells.

Ønsker alle en fin sensommer og velkommen på besøk til oss 😊

For sjukehjemmet og avd. B      

Berit Lillestu

Vi ber fortsatt våre innbyggere om å vise stor forsiktighet i omgang med andre og følge de øvrige smittevernabefalingene:

 • begrens antall nærkontakter
 • unngå unødvendige reiser
 • god håndhygiene
 • 1 meters avstand både ute og inne. Der dette ikke er mulig - bruk munnbind
 • test deg ved minste mistanke om smitte
 • vær hjemme dersom du er syk

Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset.

 

UKE 31:

Smitte- og vaksineoversikt oppdatert torsdag 5. august:

Det er satt 1793 vaksinedoser. 63,0 % av befolkningen har fått minst én dose, mens 40,0 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 05/08-21).

Så langt er det testet 806 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020. 

UKE: 30:

Vaksineoversikt oppdatert fredag 30. juli:

Det er satt 1665 vaksinedoser. 59,7 % av befolkningen har fått minst én dose, mens 36,0 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 30/7-21).

UKE 28:

Smitte- og vaksineoversikt oppdatert torsdag 15. juli: 

Så langt er det testet 777 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020. Det er satt 1583 vaksinedoser. 55,8 % av befolkningen har fått minst én dose, mens 35,2 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 15/7-21).

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

UKE 27:

Smitte- og vaksineoversikt oppdatert torsdag 8. juli: 

Så langt er det testet 742 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020. Det er satt 1518 vaksinedoser. 53,9 % av befolkningen har fått minst én dose, mens 33,3 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 8/7-21).
Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

 

UKE 26:

Smitte- og vaksineoversikt oppdatert torsdag 1. juli: 

Så langt er det testet 729 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020. Det er satt 1450 vaksinedoser. 50,3 % av befolkningen har fått minst én dose, mens 33,0 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 30/6-21).

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

Oppdatert informasjon torsdag den 1. juli:

 

Koronasertifikat:

Negativt prøvesvar nyere enn 24 timer eller status som beskyttet vil gi grønt koronasertifikat. Koronasertifikatet kan benyttes på større arrangementer, som konserter, teater, fotballkamper og festivaler, og kystcruise innenlands.

Les mer om koronasertifikatet her.

Testen skal vær antigen-hurtigtest og er gratis. Du må selv sørge for å ta testen i tid til ditt bruk. Du vil få tydelig informasjon fra arrangør eller tilbyder av test til arrangementet eller kystcruiset du skal på.

Dette må du gjøre før arrangementet for å få grønt koronasertifikat:

 • Logg deg inn på HELSenorgE og sjekk om koronasertifikatet ditt er gyldig eller ikke i god tid før arrangementet.
 • For å komme inn på arrangementer må du vise en grønn kontrollside.
 • Følg med på informasjon fra arrangør om hvor du kan ta en test.
 • Du må ta testen i god tid før arrangementet begynner. Testen er gyldig i 24 timer fra den registreres på prøvesvarsiden på helsenorge.no.
 • Det tar inntil 1 time fra du tar testen til prøvesvaret blir synlig i koronasertifikatet ditt på helsenorge.no.
 • Negativt prøvesvar gir grønt koronasertifikat i 24 timer.
 • For å unngå kø bør du finne frem sertifikatet før du kommer til kontrollen.
 • Hvis du ikke har tilgang til internett, kan du laste ned en kopi av sertifikatet på telefonen eller skrive det ut før du drar.
 • Kontrolløren skanner QR-koden på kontrollsiden for Norge.

Arrangementer (privat og offentlig), idretts- og fritidsaktiviteter, servering:

 • Rendalen kommune har for tiden ingen strengere smitteverntiltak gjeldende enn de nasjonale føringene som er gitt for ovenstående temaer.

Kommunale tjenester:

 • Rendalen Friskliv og andre treningssentre åpner. Avtal tidspunkt hos Rendalen Friskliv. Foreløpig gjøres dette ved å skrive seg inn på en liste på forhånd.
 • Rendalen bibliotek har vanlige åpningstider.
 • Kantina på kommunehuset er åpen for alle, det samme gjelder kantina på sjukehjemmet.
 • Besøk til saksbehandler på kommunehuset avtales på forhånd. Tlf. 62 46 85 00.

UKE 24:

Oppdatert informasjon torsdag den 17. juni:

Så langt er det testet 704 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020. Det er satt 1254 vaksinedoser. 40,4 % av befolkningen har fått minst én dose, mens 31,6 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 17/6-21).

UKE 23:

Oppdatert informasjon torsdag den 11. juni:

Så langt er det testet 697 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020. Det er satt 1172 vaksinedoser. 37,3 % av befolkningen har fått minst én dose, mens 30,0 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 9/6-21).

Oppdatert informasjon fredag den 11. juni:

Arrangementer:

 • Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.
 • Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs.
 • Møter betraktes som arrangement og kan holdes på møtelokaler der avstandsreglene kan overholdes.
 • Rendalen kommunehus åpner for møter etter gjeldende smittevernregler.

Idretts- og fritidsaktiviteter:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand.
 • Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Kommunale tjenester:

 • Rendalen Friskliv og andre treningssentre åpner. Avtal tidspunkt hos Rendalen Friskliv. Foreløpig gjøres dette ved å skrive seg inn på en liste på forhånd.
 • Rendalen bibliotek har vanlige åpningstider.
 • Kantina på kommunehuset er åpen for alle, det samme gjelder kantina på sjukehjemmet.
 • Besøk til saksbehandler på kommunehuset avtales på forhånd. Tlf. 62 46 85 00.
 • Skole/barnehage er på grønt nivå etter Udirs trafikklysmodell som du kan lese om her.

Besøksrutiner på Rendalen sjukehjem og avdeling B;

 • Alle som vil komme på besøk må ringe avdelingen og gjøre en avtale om besøk som før, skrive seg inn i besøksboka. De som bor i Rendalen kommune, trenger ikke å benytte munnbind ved besøk på sjukehjemmet. De som kommer fra andre kommuner, benytter munnbind i felles areal (munnbindet kan tas av inne på rommet hos den du er på besøk hos).
 • Besøk foregår på den enkelte beboers rom, eller også gjerne utendørs.
 • Maks tre personer per besøk innendørs (i tillegg til beboer), dette på grunn av rommets størrelse og krav om minst én meters avstand.
 • Ved utendørs besøk ingen begrensning på antall, men avstand på én meter må overholdes.
 • Det er anbefalt å benytte munnbind dersom én meters avstand ikke kan overholdes.
 • Servering eller medbrakt på rommet er tillatt. Dette gjelder også ute.
 • Det er mulighet til å ta med beboer ut for å gå tur, kjøre en biltur, dra på besøk hjem eller til fjells.

Rendalen sjukehjem ønsker alle en fin sommer og velkomne på besøk til oss!

UKE 22:

Oppdatert informasjon søndag den 6. juni:

Vi følger fortsatt føre-var-prinsippet med følgende anbefalinger som gjelder fra mandag 7. juni og framover til evt. annen informasjon blir gitt:

Arrangementer:

 • Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.
 • Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs.
 • Møter betraktes som arrangement og kan holdes på møtelokaler der avstandsreglene kan overholdes, med unntak av kommunale lokaler som foreløpig ikke leies ut.

Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune med høyt eller stigende smittetrykk!

Idretts- og fritidsaktiviteter:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand. Fotballkamper kan ikke spilles utenfor kommunen der det er stigende eller høyt smittetrykk, og lag fra disse kommuner kan ikke spille kamper hos oss.
 • Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Kommunale tjenester:

 • Rendalen Friskliv og andre treningssentre åpner. Avtal tidspunkt hos Rendalen Friskliv. Foreløpig gjøres dette ved å skrive seg inn på en liste på forhånd.
 • Rendalen bibliotek har vanlige åpningstider.
 • Kantina på kommunehuset er åpen for alle, det samme gjelder kantina på sjukehjemmet.
 • Besøk  til saksbehandler på kommunehuset avtales på forhånd. Tlf. 62 46 85 00.
 • Skole/barnehage går nå over på grønt nivå (etter Udirs trafikklysmodell som du kan lese om her).

Nye besøksrutiner på Rendalen sjukehjem og avdeling B (f.o.m. 7/6-21);

 • Alle som vil komme på besøk må ringe avdelingen og gjøre en avtale om besøk som før, skrive seg inn i besøksboka. De som bor i Rendalen kommune, trenger ikke å benytte munnbind ved besøk på sjukehjemmet. De som kommer fra andre kommuner, benytter munnbind i felles areal (munnbindet kan tas av inne på rommet hos den du er på besøk hos).
 • Besøk foregår på den enkelte beboers rom, eller også gjerne utendørs.
 • Maks tre personer per besøk innendørs (i tillegg til beboer), dette på grunn av rommets størrelse og krav om minst én meters avstand.
 • Ved utendørs besøk ingen begrensning på antall, men avstand på én meter må overholdes.
 • Det er anbefalt å benytte munnbind dersom én meters avstand ikke kan overholdes.
 • Servering eller medbrakt på rommet er tillatt. Dette gjelder også ute.
 • Det er mulighet til å ta med beboer ut for å gå tur, kjøre en biltur, dra på besøk hjem eller til fjells.

Rendalen sjukehjem ønsker alle en fin sommer og velkomne på besøk til oss!

Vaksinasjon:

Tiden framover blir brukt til revaksinering, men fra den 23. juni vil vi sannsynligvis begynne på gruppen under 65 år. Prioriteringsrekkefølgen er fastsatt, og prognose for vaksineringstidspunkter kan leses her.

Se også FHI sin side ang. koronavaksinasjonsprogrammet:  Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

Vi ber fortsatt våre innbyggere om å vise stor forsiktighet i omgang med andre og følge de øvrige smittevernabefalingene:

 • begrens antall nærkontakter
 • unngå unødvendige reiser
 • god håndhygiene
 • 1 meters avstand både ute og inne. Der dette ikke er mulig - bruk munnbind
 • test deg ved minste mistanke om smitte
 • vær hjemme dersom du er syk

Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Smitte- og vaksineoversikt torsdag 3. juni:

Så langt er det testet 688 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020. Det er satt 948 vaksinedoser. 35,3 % av befolkningen har fått minst én dose, mens 25,4 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 2/6-21).

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

UKE 21:

Oppdatert informasjon fredag den 28. mai

Vi følger fortsatt føre-var-prinsippet med følgende anbefalinger som gjelder fra mandag 31. mai til og med søndag 6. juni:

 • Arrangementer innenfor egen kommune med innbyggere fra Rendalen:
 • Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.
 • Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs.
 • Møter betraktes som arrangement og kan holdes på møtelokaler der avstandsreglene kan overholdes, med unntak av kommunale lokaler som foreløpig ikke leies ut.
 • Idretts- og fritidsaktiviteter
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt innenfor kommunen. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand. Fotballkamper kan ikke spilles utenfor kommunen, og lag fra andre kommuner kan ikke spille kamper hos oss.
 • Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Rendalen Friskliv og andre treningssentre åpner. Book tidspunkt hos Rendalen Friskliv. Foreløpig gjøres dette ved å skrive seg inn på en liste på forhånd 
 • Rendalen bibliotek åpner
 • Kantinen på kommunehuset åpner for ansatte og leietakere, det samme gjelder kantinen på sjukehjemmet
 • Besøk på kommunehuset avtales på forhånd
 • Skole/barnehage holdes på gult nivå

Besøksrutiner på Rendalen sjukehjem og avdeling B;

 • Alle som vil komme på besøk må ringe avdelingen og avtale besøk som før, og besøket skal skrives inn i besøksboka.
 • Munnbind ved ankomst og i fellesrom er påbudt. Munnbindet kan tas av inne på rommet hos den du er på besøk hos.
 • Besøk foregår på den enkelte beboers rom, evt. ute.
 • Dersom mange ønsker å komme på besøk på samme tidspunkt, kan det bli nødvendig å si nei til noen, eller at besøket legges til et annet tidspunkt
 • Minst en meters avstand mellom alle personer både innendørs og ute.
 • Servering på rommet, også medbrakt, er tillatt.

Vi ber fortsatt våre innbyggere om å vise stor forsiktighet i omgang med andre og følge de øvrige smittevernabefalingene:

 • færrest mulig nærkontakter
 • unngå reiser
 • god håndhygiene
 • 1 meters avstand både ute og inne. Der dette ikke er mulig, bruk munnbind
 • test deg ved minste mistanke om smitte

Vaksinasjon:

Tiden framover blir brukt til revaksinering, men fra den 23. juni vil vi sannsynligvis begynne på gruppen under 65.

Se FHI sin side ang.koronavaksinasjonsprogrammet  Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

 

Oppdatert informasjon torsdag 27. mai:

Skolene åpner opp igjen fredag den 28. mai.

Det er fortsatt ikke påvist smitte blant innbyggere i Rendalen. Prøvesvar fra nærkontakter foreligger nå, og de var heldigvis negative. Skolene kan derfor åpne opp igjen ettersom elever, ansatte og driftspersonell nå kan gå ut av ventekarantene, samt. ta skolebussen.

Med det pågående smitteutbruddet av covid-19 i våre nabokommuner, er det viktig at du som innbygger i Rendalen fortsatt er observant på egne symptomer.

Vi følger fortsatt føre-var-prinsippet med følgende anbefalinger som gjelder til og med søndag 30.05:

 • alle innendørs arrangementer avlyses
 • alle fysiske møter utsettes
 • fritidsaktiviteter som samler flere folk utsettes eller avlyses med unntak av
  • idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 10 personer, når alle deltakerne kommer fra samme kommune.
  • Idrettsaktivitet og fritidsaktivitet utendørs for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom i grupper på inntil 5 personer, når alle deltakerne kommer fra samme kommune
 • Rendalen Friskliv stenges
 • hjemmekontor anbefales der det er mulig

Skole/barnehage holdes på gult nivå.

Vi ber fortsatt våre innbyggere om å vise stor forsiktighet i omgang med andre.

Smitte- og vaksineoversikt 27. mai:

Så langt er det testet 637 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020. Det er satt 948 vaksinedoser. 33,1% av befolkningen har fått minst én dose, mens 21,4 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 27/5-21).

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

UKE 21:

Oppdatert informasjon tirsdag 25. mai:

Det er ikke påvist noen smitte her i Rendalen, men vi har en elev som har vært nærkontakt til en smittet. Det innebærer at elever og lærere er satt i ventekarantene, og begge skolene, både Berger og Fagertun, holder stengt inntil prøvesvar foreligger. Ventekarantene omfatter ikke deres husstandsmedlemmer. Det blir hjemmeundervisning fra og med i morgen onsdag 26. mai.

Informasjon om skoletur med strenge smitteverntiltak:

Avgangsklassen ved Fagertun skole har gjennom «Hvite busser» fått et alternativ til den tradisjonelle Polen-/Tysklandturen som i disse tider ikke kan gjennomføres. Turen er blitt nøye vurdert av kommunens kriseledelse, der bl.a. kommunelege er med, og godkjent med pålagte strenge smitteverntiltak. Turens varighet er fra 25. mai til 31. mai. Fra Fagertun er det 17 elever og fire voksne som drar. Samtlige har blitt testet i forkant, og vil bli retestet umiddelbart ved tilbakekomst mandag 31. mai med påfølgende karantene til svar på test foreligger.

Turens faglige opplegg tar for seg det samme som Polen-/Tyskland-turen ville gjort, med 2. verdenskrig og Holocaust som sentrale tema. Turens geografiske stoppesteder vil være Rjukan-Gausdalen/Gaustadtoppen- Bergen-Espeland-Hønefoss (Utøya). Alle deltakere har gått igjennom både Folkehelseinstituttets og organisasjonen Virke sine smittevernregler og veiledere. Turen blir gjennomført under strenge smitteverntiltak.

UKE 20:

Oppdatert informasjon lørdag 22. mai:

Det er fortsatt ikke påvist smitte blant innbyggere i Rendalen. De prøvesvar vi har fått er alle negative. Med det pågående smitteutbruddet av covid-19 i våre nabokommuner, er det viktig at du som innbygger i Rendalen også er observant på egne symptomer.

Vi følger fortsatt føre-var-prinsippet så følgende anbefalinger gjelder til og med søndag 30.05:

 • alle innendørs arrangementer avlyses
 • alle fysiske møter utsettes
 • fritidsaktiviteter som samler flere folk utsettes eller avlyses med unntak av
  • idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 10 personer, når alle deltakerne kommer fra samme kommune.
  • Idrettsaktivitet og fritidsaktivitet utendørs for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom i grupper på inntil 5 personer, når alle deltakerne kommer fra samme kommune
 • Rendalen Friskliv stenges
 • hjemmekontor anbefales der det er mulig

Skole/barnehage holdes på gult nivå.

Vi ber fortsatt våre innbyggere om å vise stor forsiktighet i omgang med andre.

Anbefalinger:

 • færrest mulig nærkontakter
 • begrens besøk i hjemmet
 • unngå reiser
 • god håndhygiene
 • 2 meters avstand både ute og inne, der dette ikke er mulig, bruk munnbind
 • kun en fra hver husstand foretar innkjøp
 • test deg ved minste mistanke om smitte

For spørsmål om covid-19 ring interkommunal koronatelefon 90147166 som er åpen alle hverdager kl 8.00-15.30

Kriseledelsen vil fortløpende vurdere smittetrykket og foreta vurderinger ut fra dette. Endringer kan komme raskt. Oppdatert informasjon legges både på kommunens hjemmeside og facebookside.

Oppdatert informasjon fredag 21. mai:

Med det pågående smitteutbruddet av covid-19 som nå pågår i våre nabokommuner, er det viktig at du som innbygger i Rendalen også er observant på egne symptomer.

INTERKOMMUNAL KORONATELEFON FOR FARTT-KOMMUNENE OG STOR-ELVDAL KOMMUNE har nummer 901 47 166 og vil være bemannet 22., 23. og 24. mai i tidsrommet kl. 10:00-14:00.

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til alvorlig sykdom, og i sjeldne tilfeller dødsfall.
Noen kan ha covid-19 uten å utvikle symptomer. Dette gjelder særlig barn og yngre voksne. De som blir syke får vanligvis først symptom fra øvre luftveier (vondt i halsen, forkjølelse, lett hoste), i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter forekommer, i enkelte tilfelle diaré. Nedsatt smak- og luktesans er karakteristisk for sykdommen, men forekommer sannsynligvis hos et mindretall av de smittede. Noen utvikler mer alvorlige symptomer som tungpust, brystsmerter og forvirring. 

Det er behov for å teste personer med symptomer og nærkontakter fortløpende, og viktig at personer med symptomer har mulighet til å teste seg. Får du symptomer på covid-19 skal du teste deg. Det er for vår kommune tilgjengelig testing alle dager. På ukedagene ved Rendalen legekontor i helgene ved Tynset, Tjønnmosenteret. Se våre hjemmesider for åpningstider.

Det som også er viktig er at dersom du får symptomer, må de som er i samme husstand pålegge seg ventekarantene, inntil du har fått svar på din test.

Det vil være mulig for personer fra Rendalen å teste seg for covid-19 på Tynset i pinsehelga. DROP IN (uten timeavtale) settes opp ved Tjønnmosenteret, Tynset, både lørdag 22. og søndag 23. mai i tidsrommet kl. 10:00-14:00. Den medisinske vurderingen er at smittesporingsarbeidet fortsetter kontinuerlig gjennom helga.

Oppdatert informasjon torsdag 20. mai:

Rendalen formannskap har i møte den 20. mai vedtatt: Forskrift om endring i midlertidig forskrift om smitteverntiltak. Smittesituasjonen er fortsatt uavklart i regionen, og selv om det per 19. mai ikke er påvist smitte i kommunen, er det fortsatt prøvesvar fra koronatestingen som avventes. Kommunene i regionen samhandler fortsatt svært tett i forbindelse med den pågående smittesituasjonen. Det er av vesentlig betydning at regionen arbeider i fellesskap for å kunne slå ned viruset raskest mulig. Rendalen kommune påpeker at alle arrangementer og samlinger i denne perioden, både private og offentlige, skal avlyses eller utsettes med unntak av de som er nevnt i forskriften. Endringen i den gjeldende midlertidige forskriften går på varighet av vedtaket, og f.o.m. kl. 12:00 den 23. mai gjelder ikke lengre: Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Rendalen kommune.

Forskrift om endring i midlertidig forskrift om smitteverntiltak kan leses ved å følge kobling her. (PDF, 10 kB)

Så langt er det testet 618 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020. Det er satt 880 vaksinedoser. 32,9 % av befolkningen har fått minst én dose, mens 17,7 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 19/5-21).

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

 

Oppdatert informasjon onsdag 19. mai:

For de som er satt i ventekarantene tilbys disse retesting ved Rendalen legekontor tirsdag 25. mai fra kl 07:30 til kl 08:30. Det vil da bli benyttet hurtigtester og svar vil foreligge i løpet av et par timer.

Flomsituasjonen: Rendalen kommune følger flomsituasjonen i vassdragene nøye, og per tiden viser trenden en nedadgående vannføring i hovedvassdraget gjennom Rendalen. Hvis du ønsker å lese mer og se NVE sine målestasjoner i Rendalen, kan du søke opp dette på nettstedet sildre.no

UKE 19:

Oppdatert informasjon søndag 16. mai:

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Rendalen kommune ble vedtatt i formannskapet 16. mai. Forskriften kan leses ved å følge kobling her. (PDF, 47 kB)

Forskriften trer i kraft fra og med mandag 17. mai og gjelder til og med torsdag 20. mai 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Rendalen legekontor gjennomførte 42 hurtigtester (+PCR tester i tillegg) f.o.m. 13. mai t.o.m. 16. mai. Samtlige tester ga negativt resultat.

Koronatelefonen 901 47 166 er åpen kl. 10:00 - 14:00 den 17. mai.

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

Rendalen sjukehjem:

Besøksrutiner på Rendalen sjukehjem og avdeling B;

 • Alle som vil komme på besøk må ringe avdelingen og avtale besøk som før, og besøket skal skrives inn i besøksboka.
 • Munnbind ved ankomst og i fellesrom er påbudt. Munnbindet kan tas av inne på rommet hos den du er på besøk hos.
 • Besøk foregår nå på den enkelte beboers rom.
 • Maks antall besøkende er to per besøk.
 • En meters avstand mellom alle personer.
 • Ett besøk per avdeling om gangen.
 • Besøket kan vare inntil 1 time (60 minutter).
 • Servering på rommet, også medbrakt, er tillatt.

Sjukehjemmet ønsker dere alle en fin vår!

Vi er fortsatt inne i første trinn i gjenåpningsfasen.

Du kan lese mer om reglene for regjeringens første trinn i gjenåpningsfasen her.

Oppfordring til å følge råd om smittevern:

Rendalen kommune oppfordrer alle sine innbyggere og tilreisende om å vise hensyn, følge nasjonale oppfordringer og bestemmelser som er innført for å begrense og stoppe smittespredning av koronaviruset.

Husk de viktigste smittevernrådene:

 • Begrens antall nærkontakter
 • Unngå unødvendige reiser 
 • Rene hender
 • Minst 1 meter avstand til andre personer
 • Vær hjemme om du er syk
 • Vi anbefaler fortsatt bruk av munnbind

Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Uke 19:

Oppdatert informasjon lørdag 15. mai:

Rendalen legekontor åpner for mulighet til å ta hurtigtest for covid-19 søndag 16. mai i tidsrommet mellom kl 12:00 og kl 14:00. Det blir også tatt PCR-test. Åpent for alle, ingen timebestilling.

Rendalen legekontor gjennomførte 12 hurtigtester lørdag 15. mai. Samtlige tester ga negativt resultat.

Koronatelefonen 901 47 166 er åpen kl. 10:00 - 14:00 den 16. mai og 17. mai.

Oppdatert pressemelding fra Tynset kommune 15.05.21 kl. 17:00;

Tynset kommune har fått beskjed om ytterligere to nye positive svar, slik at det totale antallet nå er 35 smittede personer. Testing fortsetter. I dag, lørdag, ble det tatt 95 prøver. 

Vi planlegger å teste de fleste personene som er satt i karantene onsdag 19. mai. Tidspunkt for test vil bli opplyst om i løpet av 18. mai. I tillegg planlegger vi massetesting av de personene som kan ha hatt kontakt med de smittede via kryssaktivitet. Planlagt dato for dette er 20. mai. Detaljene kommer vi tilbake til når vi har ytterligere oversikt over smittesituasjonen og aktiviteten som har foregått. 

Til slutt et budskap til deg som sitter i karantene: De nærmeste dagene er DU den viktigste og helt avgjørende faktor for å stoppe videre smittespredning. Du gjør en svært viktig jobb som vi er svært takknemlig for! 

Hold ut og hold karantenen.

Pressemelding Tynset kommune 14.05.21. (før kl. 17:00);

Smittetallet i Tynset kommune er fortsatt 25 personer. Samtidig registrerer vi at flere av våre nabokommuner har fått utslag på flere hurtigtester i løpet av ettermiddagen i går. 

Tynset kommune forventer noen flere positive svar i dag. Alle 810 testene vi tok i går vil vi få svar på i løpet av dagen.  Vi vil derfor komme med en ny pressemelding i ettermiddag klokka 16.00.  

Tynset kommunes smittesporingsarbeid har sammen med smittesporing i våre nabokommuner gitt en indikasjon på at smittekilden kan spores til et eller flere religiøse arrangementer i månedsskifte april/mai, hvor personer fra ulike kommuner i vår region var samlet. Ett av disse arrangementene hadde besøk av tre tilreisende fra sør i fylket.  
Dette arrangementet ble gjennomført innenfor gjeldende smittevernregler. De tilreisende hadde ingen symptomer og kom fra et område med relativt lavt smittepress. De har heller ingen kjente nærkontakter som tilsier at de er smittebærere. Disse følges opp i sine hjemkommuner.  

Den lokale personen som først fikk påvist smitte i vår region, ble trolig smittet ved et av disse arrangementene. Vedkommende tok en koronatest som en følge av lette forkjølelsessymptomer. Kommunens helsetjeneste er tydelig på at vedkommendes tidlige test har ført til at utbruddet kan begrenses og stoppes mye tidligere enn ellers. Det er vist stor vilje til testing i det smittede miljøet. Som kjent er det muterte viruset svært smitteførende, og de uheldige omstendighetene har ført til et utbrudd i regionen.  

I går ble det tatt 810 tester i Tynset kommune. Dette tilsvarer 15 % av vår befolkning. Vi ser at testing, smittesporing, overholdelse av karantene og lokalsamfunnets omsorg for hverandre er helt avgjørende i den situasjonen vi står i. 

Fortsett å holde hodet kaldt og hjertet varmt. 

Merete Myhre Moen, ordfører  

Oppdatert informasjon torsdag 13. mai:

Rendalen kommunes kriseledelse har med bakgrunn i smitteutbrudd i vår region besluttet følgende i møte torsdag 13. mai;

 • Skoler og barnehage stenger. Kun foreldre med samfunnskritiske funksjoner vil få tilbud om tilsyn. Alle foreldre kontaktes direkte fra oppvekstsektoren i kommunen.
 • Rendalen kommunehus stenger for besøk. Dette inkluderer Rendalen bibliotek, Åkrestua, utleie- og møtevirksomhet.
 • Planlagt program for Grunnlovsdagen utgår. Det blir ingen sending med korpsmusikk på kommunens kanaler. Tale for dagen vil bli sendt på annonsert tidspunkt.
 • Alle arrangementer der det potensielt samles mennesker skal avlyses. Både private og offentlige.
 • Rendalen kommune oppfordrer på det sterkeste om å bruke munnbind når man skal ut i offentligheten (butikkbesøk, bensinstasjon, etc.)
 • Rendalen kommune oppfordrer også alle som ikke må ut av kommunen om å holde seg innenfor kommunens grenser til man har fått kontroll med det lokale utbruddet i regionen.

Disse tiltakene gjelder i første omgang t.o.m. 17. mai, eller til annen informasjon kommer ut. Oppdatert informasjon vil fortløpende bli lagt ut etter at kommunens kriseledelse har gjennomført møter. Rendalen kommune har vært veldig forskånet for smitte så langt, og vi er godt i gang med vaksinering, så vi håper at alle tar ansvar og følger oppfordringene framover.

Info vedrørende smitteutbruddet på Tynset 12. mai.

Oppdatert informasjon onsdag 12. mai:

Så langt er det testet 491 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020. Det er satt 778 vaksinedoser. 31,8% av befolkningen har fått minst én dose, mens 12,9 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 12/5-21).

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

Oppdatert informasjon fredag 30. april:

Endringer i besøksrutiner på Rendalen sjukehjem og avdeling B;

 • Alle som vil komme på besøk må ringe avdelingen og avtale besøk som før, skrive seg inn i besøksboka og ta på munnbind. Munnbindet kan tas av inne på rommet hos den du er på besøk hos.
 • Besøk foregår nå på den enkelte beboers rom.
 • Maks antall besøkende er to per besøk.
 • En meters avstand mellom alle personer.
 • Ett besøk per avdeling om gangen.
 • Besøket kan vare inntil 1 time (60 minutter).
 • Servering på rommet, også medbrakt, er tillatt.

Sjukehjemmet ønsker dere alle en fin vår og velkomne på besøk!

Vi er fortsatt inne i første trinn i gjenåpningsfasen.

Du kan lese mer om reglene for regjeringens første trinn i gjenåpningsfasen her.

 

Oppdatert informasjon torsdag 13. mai:

Rendalen kommunes kriseledelse har med bakgrunn i smitteutbrudd i vår region besluttet følgende i møte torsdag 13. mai;

 • Skoler og barnehage stenger. Kun foreldre med samfunnskritiske funksjoner vil få tilbud om tilsyn. Alle foreldre kontaktes direkte fra oppvekssektoren i kommunen.
 • Rendalen kommunehus stenger for besøk. Dette inkluderer Rendalen bibliotek, Åkrestua, utleie- og møtevirksomhet.
 • Planlagt program for Grunnlovsdagen utgår. Det blir ingen sending med korpsmusikk på kommunens kanaler. Tale for dagen vil bli sendt på annonsert tidspunkt.
 • Alle arrangementer der det potensielt samles mennesker skal avlyses. Både private og offentlige.
 • Rendalen kommune oppfordrer på det sterkeste om å bruke munnbind når man skal ut i offentligheten (butikkbesøk, bensinstasjon, etc.)

Disse tiltakene gjelder i første omgang t.o.m. 17. mai, eller til annen informasjon kommer ut. Oppdatert informasjon vil fortløpende bli lagt ut etter at kommunens kriseledelse har gjennomført møter. Rendalen kommune har vært veldig forskånet for smitte så langt, og vi er godt i gang med vaksinering, så vi håper at alle tar ansvar og følger oppfordringene framover.

Info vedrørende smitteutbruddet på Tynset 12. mai.

Oppdatert informasjon onsdag 12. mai:

Så langt er det testet 491 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020. Det er satt 778 vaksinedoser. 31,8% av befolkningen har fått minst én dose, mens 12,9 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 12/5-21).

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

Uke 18

Oppdatert informasjon torsdag 6. mai:

Så langt er det testet 481 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020. Det er satt 770 vaksinedoser. 31,8% av befolkningen har fått minst én dose, mens 12,5 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 6/5-21).

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

Uke 17:

Oppdatert informasjon torsdag 29. april:

Så langt er det testet 478 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020. Det er satt 710 vaksinedoser. 30% av befolkningen har fått minst én dose, mens 10,7 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 29/4-21).

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

Oppdatert informasjon fredag 26/30. april:

Endringer i besøksrutiner på Rendalen sjukehjem og avdeling B;

 • Alle som vil komme på besøk må ringe avdelingen og avtale besøk som før, skrive seg inn i besøksboka og ta på munnbind. Munnbindet kan tas av inne på rommet hos den du er på besøk hos.
 • Besøk foregår nå på den enkelte beboers rom.
 • Maks antall besøkende er to per besøk.
 • En meters avstand mellom alle personer.
 • Ett besøk per avdeling om gangen.
 • Besøket kan vare inntil 1 time (60 minutter).
 • Servering på rommet, også medbrakt, er tillatt.

Sjukehjemmet ønsker dere alle en fin vår og velkomne på besøk!

Vi er fortsatt inne i første trinn i gjenåpningsfasen.

Du kan lese mer om reglene for regjeringens første trinn i gjenåpningsfasen her.

Uke 16:

Oppdatert informasjon torsdag 22. april:

Så langt er det testet 471 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020. Det er satt 623 vaksinedoser. 26,3 % av befolkningen har fått minst én dose, mens 9,5 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 22/4-21).

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

Uke 15:

Oppdatert informasjon torsdag 15. april:

Så langt er det testet 469 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020. Det er satt 559 vaksinedoser. 22,6 % av befolkningen har fått minst én dose, mens 9,5 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 15/4-21).

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

Oppdatert informasjon onsdag den 14. april

Kriseledelsen i Rendalen kommune har i tråd med nasjonale føringer gjeldene smittevernvedtak som gjelder fram til ny informasjon blir gitt.

Du lese mer om reglene for regjeringens første trinn i gjenåpningsfasen her.

 • Rendalen kommunehus åpner opp igjen dørene mandag den 19. april. Om ærendet kan utrettes via mail eller telefon så anbefales dette. Ønsker du å møte en saksbehandler oppfordres det å avtale tid i forkant av besøket.

Våre leietakerne er også velkomne tilbake til kommunehuset på mandag

 • Rendalen bibliotek er i gang igjen fra mandag den 19. april, men du kan fortsatt benytte deg av vår takeaway-tjeneste. Se nærmere informasjon her.
 • Rendalen sjukehjem holder åpent for besøk for pårørende. Ta kontakt med Rendalen sjukehjem på telefon for å få veiledning dersom du skal besøke noen.
 • Skolene og barnehagene fortsetter på gult nivå. Det åpnes nå opp for planlagte møter i henhold til nasjonale smittevernregler.
 • Ungdommens hus holder fortsatt åpent.
 • Utleie av møtelokaler i Åkrestua samt. andre kommunale lokaler er nå tillatt. Møtevirksomheten må være i henhold til nasjonale regler for møter og arrangement.
 • Det åpner for skjenking til matservering for de som har bevilling for dette f.o.m. fredag 16. april. Skjenkestopp kl. 22.00.
 • Ordinær 17.mai-feiring er avlyst, det jobbes med et lignende opplegg som i 2020.
 • Koronavaksinering: Nå er kommunen i gang med vaksinering av gruppe 65-74 år, samt. risikopasienter under 65 år. Vaksineringen foregår etter nasjonale retningslinjer, og alle blir ringt for timeavtale når det er din tur. Vennligst ikke ring legekontoret og helsestasjonen i forhold til når du får vaksinen. Det er et eget team i kommunen som ringer ut fra prioritert liste, tilpasset hvor mange vaksiner vi får tilsendt fra uke til uke. Hvor mange vaksiner vi mottar vet vi dessverre ikke før 1 uke i forkant. Det blir derfor vanskelig å estimere hvor lang tid det tar før det er din tur. Det positive er at vi er godt i gang, og Rendalen kommune ligger høyt på statistikken blant vaksinerte i Norge.

Oppfordring til å følge råd om smittevern:

Rendalen kommune oppfordrer alle sine innbyggere og tilreisende om å vise hensyn, følge nasjonale oppfordringer og bestemmelser som er innført for å begrense og stoppe smittespredning av koronaviruset.

Husk de viktigste smittevernrådene:

 • Begrens antall nærkontakter
 • Unngå unødvendige reiser 
 • Rene hender
 • Minst 1 meter avstand til andre personer
 • Vær hjemme om du er syk
 • Vi anbefaler fortsatt bruk av munnbind

Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Uke 14:

Oppdatert informasjon torsdag 8. april:

Så langt er det testet 455 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020. Det er satt 496 vaksinedoser. 19,1 % av befolkningen har fått minst én dose, mens 9,4 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 8/4-21).

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

UKE 12:

Oppdatert informasjon torsdag 25. mars:

Så langt er det testet 433 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020. Det er satt 410 vaksinedoser. 14,3 % av befolkningen har fått minst én dose, mens 9,2 % av befolkningen i Rendalen er fullvaksinert (innrapporteringsdata per 24/3-21).

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

Oppdatert informasjon onsdag 24. mars:

Kriseledelsen i Rendalen kommune har besluttet en del tiltak som gjelder fra 25. mars og i første omgang til 12. april - eller til annen informasjon blir gitt:

 • Rendalen kommunehus stenger for besøk. Dette inkluderer Rendalen bibliotek, Åkrestua, utleie- og møtevirksomhet.
 • Det minnes om minsteavstand til andre personer på 2 meter, og bruk av munnbind anbefales på det sterkeste på offentlige steder!
 • Antall besøkende i hjem og hytte begrenses til 2 personer.
 • Reiser du til en kommune med mindre strenge tiltak enn din hjemkommune bør du følge anbefalingene som gjelder hjemme.
 • Ha lav terskel for å teste deg for covid-19. Informasjon om testing finner du annet sted på siden.
 • Rendalen sjukehjem holder åpent for besøk fra pårørende, under strenge smittevernregler. Ta kontakt med Rendalen sjukehjem på telefon for å få veiledning dersom du skal besøke noen.
 • Lokale butikker er behjelpelig med å sette ut varer, i noen tilfeller utkjøring av varer, ta kontakt med den butikken du ønsker å handle på og gjør avtale for å begrense den fysiske kontakten.

 

Vaksinasjonsstatus i Rendalen kommune per 24. mars:

Om lag ni prosent av innbyggerne er så langt blitt fullvaksinert. Den eldre delen av befolkningen vaksineres først, og man anslår at alle over 75 år er ferdig med sin vaksine i løpet av uke 14. Neste gruppe for vaksinering vil være 65-74 år. Man vil bli oppringt fra kommunen om når det er planlagt vaksinering.

UKE 11:

Oppdatert informasjon torsdag 18. mars:

Så langt er det testet 423 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020.

Oppdatert informasjon mandag 15. mars:

Rendalen kommune åpner for at lag og foreninger kan gjennomføre fysiske møter innenfor gjeldende smittevernregler. Dette betyr f.eks. at musikkorps kan øve sammen mer enn bare 10 personer, årsmøter kan gjennomføres o.l. Slike ting kategoriseres som Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser og kan etter gjeldende regelverk romme inntil 100 personer dersom lokalene tillater det med stor nok plass for å oppfylle kravene. Regjeringen anbefaler at arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses. En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19 forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Presiseringer om Arrangementer, samlinger og aktiviteter fra Folkehelseinstituttet kan leses her.

UKE 10:

Oppdatert informasjon torsdag 11. mars:

Så langt er det testet 402 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020.

Oppdatert informasjon fredag 19. februar:

 

Smittevern i vinterferien

Det er nå vinterferie, og vi forventer en del tilreisende til regionen. Dette er i tråd med rådene som regjeringen gir. De som reiser hit er velkommen. Vi ønsker derfor å komme med noen gode råd for denne vinterferien slik at det skal bli tryggere for oss alle, vi drar dette lasset sammen.

Det er flat smittetrend i Norge, men vi må anta at en stadig større andel av smittetilfellene er varianter av koronaviruset som er mer smittsomme. Erfaringer fra andre steder er nettopp at smitteutbrudd går fortere enn før, og krever store tiltak for å stoppe. Det må vi prøve å unngå!

 • Vi ønsker at besøkende til regionen har få nærkontakter i perioden før ferien, og tester seg før avreise.
 • Til de som skal på hytter og til og andre overnattingsteder:
  • Skal du på hytta skal du være frisk når du drar, er du i karantene skal du holde deg hjemme.
  • Ta med reglene fra der du bor når du drar på ferie.
  • Pass på å holde god avstand i fellesområder. Vi anbefaler munnbind der avstand ikke er mulig.
  • Ta gjerne kontakt med, og bruk butikkene i Rendalen. Butikkene er behjelpelig med det meste. De tar imot bestillinger og pakker ferdig det du ønsker å handle, slik at du slipper å plukke varer selv. De besørger også levering dersom du ønsker det. Et godt smitteverntiltak er at bare en fra familien eller husstanden drar på butikken, og ikke hele familien.

Vi har kommet godt i gang med vaksineringen i regionen og det er gode data på at vaksinene virker som de skal. Vi ønsker så langt vi kan å unngå et smitteutbrudd. For mange vil det være ekstra ille å bli smittet nå, like før vaksinasjonen. Da risikerer vi også at vaksinasjonen kan bli forsinket og vanskeligere å gjennomføre.

Sist, men ikke minst, håper vi at alle får tid til å ta seg litt fri og komme seg litt ut i vår vakre natur. Det er lysere dager nå og sola har startet å varme litt mer.

Rendalen kommune ønsker alle god vinterferie!

 

UKE 9:

Oppdatert informasjon torsdag 4. mars:

Så langt er det testet 399 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020.

UKE 8:

Oppdatert informasjon torsdag 25. februar:

Så langt er det testet 393 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020.

UKE 6:

Oppdatert informasjon torsdag 11. februar

Så langt er det testet 382 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020.

UKE 5:

Oppdatert informasjon torsdag 4. februar

Så langt er det testet 377 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020.

UKE 4:

Oppdatert informasjon torsdag 28. januar

Så langt er det testet 374 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020.

Oppdatert informasjon mandag 25. januar

Smittesituasjonen på Østlandet har tilspisset seg med påvisning av en mutert variant av covid-19. Myndighetene har innskjerpet en rekke smitteverntiltak for 25 kommuner i Oslo-regionen med virkning f.o.m. i dag. Les mer her.

Rendalen kommune omfattes ikke direkte av disse nye tiltakene, men nasjonale retningslinjer og føringer for smittevern gjelder i høyeste grad. Kriseledelsen i Rendalen kommune påpeker at oppfordringen nasjonalt om at man skal unngå unødvendige reiser skal etterleves så godt man kan.

For jobbpendlere mellom Rendalen kommune og det aktuelle området i Oslo-regionen er det ikke innført noen skjerpende tiltak ennå, men det oppfordres til å vise ekstra varsomhet og holde høy fokus på smittevern den nærmeste tiden. Rendalen kommune følger koronasituasjonen i Nordre Follo/Oslo og omkringliggende kommuner nøye. Det anmodes også om å holde seg orientert om gjeldende bestemmelser og føringer angående smitteverntiltak. Statsforvalteren i Innlandet sin koronainformasjon kan leses her.

Rendalen kommune anbefaler at reisende fra regionen Nordre Follo/Oslo og omkringliggende kommuner som nå oppholder seg i Rendalen kommune, så langt det er mulig holder seg i ro, unngår kontakt med andre og holder ekstra avstand på steder med mye folk. Ha lav terskel i forhold til testing.

Vi gjentar også for kommunens innbyggere at vår anbefaling er å minimere reising ut av regionen. Innbyggerne i Nordre Follo/Oslo og omkringliggende kommuner har fått sterke restriksjoner på sin bevegelsesfrihet, og vi må støtte opp om dette så godt vi kan.

 

UKE 3:

Oppdatert informasjon onsdag 20. januar

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør begrense sosial kontakt. For Rendalen kommune gjelder:

 • Fagertun ungdomsskole er på gult nivå
 • Det åpnes for leie av møtelokaler i kommunale bygg for inntil 10 personer
 • Det presiseres at besøk ved Rendalen sjukehjem skal avtales, og bruk av munnbind er påbudt
 • Ungdommens hus åpner med vanlig ungdomsklubb og juniorklubb
 • Åkrestua leies ut til aktiviteter for alle under 20 år
 • Det åpnes for skjenking til matservering for de som har bevilling for dette f.o.m. fredag 22. januar. Skjenkestopp kl. 24.00 og ingen innslipp av gjester etter kl. 22.00.

Regjeringens pressemelding med virkning fra 20. januar kan leses i sin helhet her.

UKE 2:

Oppdatert informasjon fredag 15. januar

Risikonivået i Rendalen kommune vurderes som lavt, og vi letter derfor på tiltakene som ble iverksatt den 4. januar.

Rendalen sjukehjem:

Rendalen kommune har gjennom covid-19 pandemien vært heldig å ikke ha store smitteutbrudd hverken i befolkningen generelt eller i institusjon.  Rendalen sjukehjem og avd. B åpner opp for besøkende igjen mandag den 18. januar, men kun med bruk av munnbind etter avtale.

Rendalen kommunehus og bibliotek:

Rendalen kommunehus åpner opp igjen dørene mandag den 18. januar. Om ærendet kan utrettes via mail eller telefon så anbefales dette. Ønsker du å møte en saksbehandler oppfordres det å avtale tid i forkant av besøket.

Rendalen bibliotek er også i gang som normalt, men du kan fortsatt benytte deg av vår Takeaway-tjeneste. Se nærmere informasjon her.

Utleie av rom for møtevirksomhet avventes.

Fagertun skole:

Fagertun ungdomsskole har fortsatt rødt nivå i henhold til smitteverntiltak beskrevet i Udir sin trafikklysmodell. Hva dette innebærer kan du lese her.

Ungdommens hus:

Fritidstilbudet for ungdom ved Ungdommens hus åpnes igjen mandag den 18. januar.

Oppfordring til å følge råd om smittevern:

Rendalen kommune oppfordrer alle sine innbyggere og tilreisende om å vise hensyn, følge nasjonale oppfordringer og bestemmelser som er innført for å begrense og stoppe smittespredning av koronaviruset.

Vi viser også bl.a. til «Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)», denne kan leses i sin helhet HER.

Dersom Rendalen kommune finner at det gjøres brudd mot ovennevnte forskrift og bestemmelser, kan dette medføre politianmeldelse om forholdet.

Husk de viktigste smittevernrådene:

 • Begrens antall nærkontakter
 • Unngå unødvendige reiser 
 • Rene hender
 • Minst 1 meter avstand til andre personer
 • Vær hjemme om du er syk

UKE 2:

Oppdatert informasjon torsdag 14. januar kl. 15.00:

Så langt er det testet 357 personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober 2020.

UKE 1:

Oppdatert informasjon mandag 4. januar kl. 15.00:

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar. Rendalen kommune følger opp med bl.a. disse tiltakene:

 

Rendalen sjukehjem:

Rendalen kommune har gjennom covid-19 pandemien vært heldig å ikke ha store smitteutbrudd hverken i befolkningen generelt eller i institusjon. Nå starter vaksinering av de i risikogruppe 1 som er beboere på vårt sjukehjem. Det er svært viktig at denne vaksineprosessen kan bli gjennomført, slik at beboere oppnår immunitet. En smittesituasjon vil dessverre stoppe vaksineprosessen, noe vi må unngå! For å redusere denne muligheten til et minimum, er det derfor besluttet at det ikke vil være mulig å gjennomføre besøk hos beboere ved sjukehjemmet og avdeling B før andre dose av vaksinen er gitt. Vi beklager dette, men håper på forståelse for at dette er et tiltak for å verne om en svært utsatt gruppe. Vi er per dags dato ikke kjent med når dose to i vaksineprogrammet vil bli satt på siste beboer, da dette avhenger av levering til Rendalen. Så snart vi er kjent med det vil det bli informert hvilken dato dette blir, og besøkende ønskes velkommen tilbake til Rendalen sjukehjem og avdeling B.

Rendalen kommunehus og bibliotek:

Rendalen kommunehus stenges for besøkende f.o.m. 5. januar t.o.m. 17. januar. Post kan leveres i postkasse på veggen utenfor. Rendalen bibliotek gjeninnfører Take Away-utlån på samme måte som i fjor vår. Se nærmere informasjon her.

Fagertun skole:

Fagertun ungdomsskole innfører rødt nivå i henhold til smitteverntiltak beskrevet i Udir sin trafikklysmodell. 

Ungdommens hus:

Fritidstilbudet for ungdom ved Ungdommens hus innstilles fram til 18. januar, eller til annen beskjed blir gitt.

 

Oppfordring til å følge råd om smittevern:

Rendalen kommune oppfordrer alle sine innbyggere og tilreisende om å vise hensyn, følge nasjonale oppfordringer og bestemmelser som er innført for å begrense og stoppe smittespredning av koronaviruset.

Vi viser også bl.a. til «Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)», denne kan leses i sin helhet HER.

Dersom Rendalen kommune finner at det gjøres brudd mot ovennevnte forskrift og bestemmelser, kan dette medføre politianmeldelse om forholdet.

Husk de viktigste smittevernrådene:

 • Begrens antall nærkontakter
 • Unngå unødvendige reiser 
 • Rene hender
 • Minst 1 meter avstand til andre personer
 • Vær hjemme om du er syk

UKE 52:

Oppdatert informasjon onsdag 23. desember kl. 14.00:

Så langt er det testet 319 antall personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober. For testing i julehelga, se egen info. 

Oppdatert informasjon tirsdag 22. desember kl. 15.00:

Så langt er det testet 316 antall personer i Rendalen, og det har ikke vært smittetilfeller her siden i slutten av oktober. 

Vaksinasjon: Som alle andre kommuner har også Rendalen laget en tiltaksplan for gjennomføring av korona-vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. De første vaksinene kommer første uka på nyåret, og vil bli prioritert sykehjemsbeboere. Informasjon om videre gjennomføring av vaksinasjon vil komme etter hvert på denne nettsiden. Utfra antall doser vil det bli organisert vaksinering. Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon, det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Kommunen har i dag sendt ut informasjonsbrev til alle over 65 år med bostedadresse Rendalen kommune, der vi ønsker tilbakemelding på om vaksine ønskes. (NB! Må ikke sendes på mail da det er personsensitive opplysninger).

Koronavaksinen og vaksinasjon er gratis. 

UKE 51:

Oppdatert informasjon torsdag 17. desember:

304 personer har avlagt negativ test for covid-19 i Rendalen, tre har tidligere avlagt positiv test. Ni testsvar avventes fra laboratoriet. For de tre som tidligere var positive har tiden med karantene og isolasjon nå gått over, og i henhold til nasjonale retningslinjer vedrørende symptomer og isolasjonstid ansees de som tidligere testet positivt for å være smittefrie.

Lagt inn lenke til Koronainfo til jul.

UKE 50:

Oppdatert informasjon torsdag 10. desember:

298 personer har avlagt negativ test for covid-19 i Rendalen, tre har tidligere avlagt positiv test. Tre testsvar avventes fra laboratoriet. For de tre som tidligere var positive har tiden med karantene og isolasjon nå gått over, og i henhold til nasjonale retningslinjer vedrørende symptomer og isolasjonstid ansees de som tidligere testet positivt for å være smittefrie.

UKE 49:

Oppdatert informasjon torsdag 3. desember kl 15:

293 personer har avlagt negativ test for covid-19 i Rendalen, tre har tidligere avlagt positiv test. Fem testsvar avventes fra laboratoriet. For de tre som tidligere var positive har tiden med karantene og isolasjon nå gått over, og i henhold til nasjonale retningslinjer vedrørende symptomer og isolasjonstid ansees de som tidligere testet positivt for å være smittefrie.

UKE 48:

Oppdatert informasjon torsdag 26. november kl 15:

286 personer har avlagt negativ test for covid-19 i Rendalen, tre har tidligere avlagt positiv test. Sju testsvar avventes fra laboratoriet. For de tre som tidligere var positive har tiden med karantene og isolasjon nå gått over, og i henhold til nasjonale retningslinjer vedrørende symptomer og isolasjonstid ansees de som tidligere testet positivt for å være smittefrie.

UKE 47:

Oppdatert informasjon torsdag 19. november kl 15:

277 personer har avlagt negativ test for covid-19 i Rendalen, tre har tidligere avlagt positiv test. Fire testsvar avventes fra laboratoriet. For de tre som tidligere var positive har tiden med karantene og isolasjon nå gått over, og i henhold til nasjonale retningslinjer vedrørende symptomer og isolasjonstid ansees de som tidligere testet positivt for å være smittefrie.

Oppdatert informasjon onsdag 18. november kl. 8.30:

All utleie av kommunens møtelokaler, med unntak av Åkrestua, stenges for utleie til eksterne inntil videre for å forebygge smittespredning.

UKE 46:

Oppdatert informasjon fredag 13. november kl. 10:

275 personer har avlagt negativ test for covid-19 i Rendalen, 3 har avlagt positiv test. 2 testsvar avventes fra laboratoriet. For de 3 som tidligere var positive har tiden med karantene og isolasjon nå gått over, og i henhold til nasjonale retningslinjer vedrørende symptomer og isolasjonstid ansees de som tidligere testet positivt for å være smittefrie.

Oppdatert informasjon tirsdag 10. november:

De tre som har testet positivt har vært i karantene, så i isolasjon etter at prøvesvar forelå, og er nå ute av isolasjon og karantene.

UKE 45:

Oppdatert informasjon fredag 6. november:

Rendalen kommune oppfordrer alle sine innbyggere og tilreisende om å vise hensyn, følge nasjonale oppfordringer og bestemmelser som er innført for å begrense og stoppe smittespredning av koronaviruset.

Vi viser også bl.a. til «Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)», denne kan leses i sin helhet HER.

Dersom Rendalen kommune finner at det gjøres brudd mot ovennevnte forskrift og bestemmelser, kan dette medføre politianmeldelse om forholdet.

Oppdatert informasjon torsdag 5. november:

Norge opplever nå et økt smittepress, og det er utbrudd flere steder i Innlandet. I vår kommune har vi per nå tre smittede som er satt i isolasjon. De er fulgt opp av lege og av smittesporingsteamet. De seks som ble satt i karantene som følge av nærkontakt, har alle testet negativt, men er pålagt 10 dagers karantenetid.

Antall testet i Rendalen kommune per 5. november kl. 14: 

I Rendalen kommune har vi nå testet 264 personer, mottatt 261 svar, derav de 3 nevnte som testet positivt, 258 tester er negative. Vi avventer svar på 3 prøver.

Totalt har 3 personer testet positivt for Covid-19 i Rendalen.

For at vi fortsatt skal ha et lavt smittepress i Rendalen er det viktig å arbeide forebyggende. Vi ber om at innbyggerne i Rendalen kommune og besøkende fortsetter med å følge opp både nasjonale og lokale smittevernråd  og regler videre framover.

Husk de viktigste smittevernrådene:

 • Begrens antall nærkontakter
 • Unngå unødvendige reiser 
 • Rene hender
 • Minst 1 meter avstand til andre personer
 • Vær hjemme om du er syk

 

UKE 44:

Oppdatert informasjon lørdag 31. oktober:

I Rendalen er det bekreftet at tre personer har testet positivt på Covid-19, etter opphold utenfor Norges grenser. Alle tre er satt i isolasjon. 

Flere er satt i karantene.

Antall testede for Covid-19 er 252, og antall negative er 240 totalt. 9 prøvesvar avventes. 

Se gjeldende nasjonale smitteverntiltak: Les her.

Husk de viktigste smittevernrådene:

 • Begrens antall nærkontakter
 • Unngå reiser til røde områder dersom det ikke er høyst nødvendig
 • Rene hender
 • Minst 1 meter avstand
 • Vær hjemme om du er syk

Oppdatert informasjon torsdag 29. oktober kl. 15.00:

Det er nå bekreftet tre personer som har testet positivt på Covid-19 etter opphold utenfor Norges grenser. Alle tre er satt i isolasjon. 

Antall testede for Covid-19 er 252, og antall negative er 240 totalt. 9 prøvesvar avventes. 

Se gjeldende nasjonale smitteverntiltak: Les her.

Husk de viktigste smittevernrådene:

 • Begrens antall nærkontakter
 • Unngå reiser til røde områder dersom det ikke er høyst nødvendig
 • Rene hender
 • Minst 1 meter avstand
 • Vær hjemme om du er syk

Oppdatert informasjon onsdag 28. oktober kl. 13.45:

Det har i dag blitt bekreftet at de to familiemedlemmene til personen som i går testet positivt på Covid-19, også har testet positivt på Covid-19. Alle tre er satt i isolasjon. Disse har sittet i karantene etter opphold utenfor Norges grenser fram til prøvesvar forelå.  Det har derfor ikke vært noen andre nærkontakter til disse personene. Det er derfor svært liten mulighet for videre smitte i denne situasjonen.

Se nye nasjonale smitteverntiltak som gjelder fra i dag: Les her.

Husk de viktigste smittevernrådene:

 • Rene hender! 
 • Minst 1 meter avstand!
 • Vær hjemme om du er syk!

Oppdatert informasjon tirsdag 27. oktober kl. 16.15:

Rendalen kommune har fått sitt første tilfelle av Covid-19. En person har testet positivt etter reise utenfor Norges grenser. Personen og dennes familie har vært i karantene siden hjemkomst. Øvrig familie er også testet, men prøvesvar foreligger ennå ikke. Det ansees som svært liten mulighet for videre smitte i dette tilfellet.

UKE 43:

Oppdatert informasjon torsdag 22. oktober kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Det er ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 223, og antall negative er 220 totalt. 3 prøvesvar avventes.
 • Vær varsom - husk smittevern!

Rendalen kommune oppdaterer en gang pr. uke på smitteoversikt;

Oversikten vil bli oppdatert hver torsdag framover.  Neste oppdatering blir torsdag 29. oktober etter kl. 15.00.

Dersom et smittetilfelle skulle dukke opp i Rendalen kommune, vil dette umiddelbart bli informert om på denne siden!

Nå kan du selv be om å bli testet for koronasmitte:

Nå er det lempet på kriteriene for testing. Dette innebærer at du selv kan ta kontakt med legekontoret og be om å bli testet, dersom;

 • Du har en nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på Covid-19.
 • Du kan ha blitt smittet av Covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.  

Korona-testing er gratis og svaret får man etter én til tre dager ved å logge seg inn i helsenorge.no 

Vær varsom, og husk de viktigste smittevernrådene:

 • Rene hender! 
 • Minst 1 meter avstand!
 • Vær hjemme om du er syk!

I tillegg har vi noen råd vi ønsker å gi til deg:

 • Ikke delta på fester i områder der det er oppblomstring av smitte.
 • Unngå å oppsøke steder og situasjoner der 1-meters regelen ikke kan overholdes.
 • Begrens pendling, særlig pendling som involverer bruk av kollektivtransport i rushtid. Vi ber om at arbeidsgiver er behjelpelig med å legge til rette for hjemmekontor.
 • Unngå unødvendige reiser til regioner med høy eller økende smitte.
 • Husk de generelle smittevernrådene: hyppig håndvask, test deg hvis du har luftveissymptomer eller andre mistanker om smitte, og hold en meters avstand til andre mennesker som du ikke er i husstand med.

Endrede besøksrutiner fra 07.10. ved sykehjemmet og omsorgsbolig B finner du her (PDF, 167 kB).

 

UKE 42:

Oppdatert informasjon torsdag 15. oktober kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Det er ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 214, og antall negative er 214 totalt. 
 • Vær varsom - husk smittevern!

Rendalen kommune oppdaterer en gang pr. uke på smitteoversikt;

Oversikten vil bli oppdatert hver torsdag framover.  Neste oppdatering blir torsdag 22. oktober etter kl. 15.00.

Dersom et smittetilfelle skulle dukke opp i Rendalen kommune, vil dette umiddelbart bli informert om på denne siden!

Nå kan du selv be om å bli testet for koronasmitte:

Nå er det lempet på kriteriene for testing. Dette innebærer at du selv kan ta kontakt med legekontoret og be om å bli testet, dersom;

 • Du har en nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på Covid-19.
 • Du kan ha blitt smittet av Covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.  

Korona-testing er gratis og svaret får man etter én til tre dager ved å logge seg inn i helsenorge.no 

Vær varsom, og husk de viktigste smittevernrådene:

 • Rene hender! 
 • Minst 1 meter avstand!
 • Vær hjemme om du er syk!

I tillegg har vi noen råd vi ønsker å gi til deg:

 • Ikke delta på fester i områder der det er oppblomstring av smitte.
 • Unngå å oppsøke steder og situasjoner der 1-meters regelen ikke kan overholdes.
 • Begrens pendling, særlig pendling som involverer bruk av kollektivtransport i rushtid. Vi ber om at arbeidsgiver er behjelpelig med å legge til rette for hjemmekontor.
 • Unngå unødvendige reiser til regioner med høy eller økende smitte.
 • Husk de generelle smittevernrådene: hyppig håndvask, test deg hvis du har luftveissymptomer eller andre mistanker om smitte, og hold en meters avstand til andre mennesker som du ikke er i husstand med.

Endrede besøksrutiner fra 07.10. ved sykehjemmet og omsorgsbolig B finner du her (PDF, 167 kB).

 

UKE 41:

Oppdatert informasjon torsdag 8. oktober kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Det er ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 209, og antall negative er 206 totalt. 3 prøvesvar avventes.
 • Vær varsom - husk smittevern!

Rendalen kommune oppdaterer en gang pr. uke på smitteoversikt;

Oversikten vil bli oppdatert hver torsdag framover.  Neste oppdatering blir torsdag 15. oktober etter kl. 15.00.

Dersom et smittetilfelle skulle dukke opp i Rendalen kommune, vil dette umiddelbart bli informert om på denne siden!

Nå kan du selv be om å bli testet for koronasmitte:

Nå er det lempet på kriteriene for testing. Dette innebærer at du selv kan ta kontakt med legekontoret og be om å bli testet, dersom;

 • Du har en nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på Covid-19.
 • Du kan ha blitt smittet av Covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.  

Korona-testing er gratis og svaret får man etter én til tre dager ved å logge seg inn i helsenorge.no 

Vær varsom, og husk de viktigste smittevernrådene:

 • Rene hender! 
 • Minst 1 meter avstand!
 • Vær hjemme om du er syk!

I tillegg har vi noen råd vi ønsker å gi til deg:

 • Ikke delta på fester i områder der det er oppblomstring av smitte.
 • Unngå å oppsøke steder og situasjoner der 1-meters regelen ikke kan overholdes.
 • Begrens pendling, særlig pendling som involverer bruk av kollektivtransport i rushtid. Vi ber om at arbeidsgiver er behjelpelig med å legge til rette for hjemmekontor.
 • Unngå unødvendige reiser til regioner med høy eller økende smitte.
 • Husk de generelle smittevernrådene: hyppig håndvask, test deg hvis du har luftveissymptomer eller andre mistanker om smitte, og hold en meters avstand til andre mennesker som du ikke er i husstand med.

Endrede besøksrutiner fra 07.10. ved sykehjemmet og omsorgsbolig B finner du her.

 

Takk for at dere leser denne informasjonen og er flinke med generelle smitteverntiltak, og takk for at dere sprer denne informasjonen videre.

UKE 40:

Oppdatert informasjon torsdag 1. oktober kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Det er ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 202, og antall negative er 197 totalt. 5 prøvesvar avventes.
 • Vær varsom - husk smittevern!

Rendalen kommune oppdaterer en gang pr. uke på smitteoversikt;

Oversikten vil bli oppdatert hver torsdag framover.  Neste oppdatering blir torsdag 8. oktober etter kl. 15.00.

Dersom et smittetilfelle skulle dukke opp i Rendalen kommune, vil dette umiddelbart bli informert om på denne siden!

Nå kan du selv be om å bli testet for koronasmitte

Nå er det lempet på kriteriene for testing. Dette innebærer at du selv kan ta kontakt med legekontoret og be om å bli testet, dersom;

 • Du har en nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på Covid-19.
 • Du har kan ha blitt smittet av Covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.  

Korona-testing er gratis og svaret får man etter en til tre dager ved å logge seg inn i helsenorge.no 

Oppfordrer alle til å tenke smittevern

I løpet av sommeren er det lempet på en rekke tiltak som ble innført for å begrense koronasmitte, og Norge gikk mer tilbake til «normalen» men med klare formaninger fra regjering og smittevernmyndigheter om forsiktighet, ansvarlighet og måtehold. Dessverre ser vi nå tegn på at noen ikke er så forsiktige som man skulle ønske. Det er derfor viktig at vi minner oss selv på hvor utsatte og sårbare vi er, og at ikke minst at eldre og syke er spesielt utsatt. Det ble manet til en felles nasjonal dugnad for å begrense smitte, denne dugnaden er langt fra over, den lever i beste velgående, og vi er avhengig av nettopp den enkeltes bidrag og forsiktighet for å fortsatt ha et smittefritt Rendalen.

At vi alle tar dette på alvor nå er viktig for å forhindre nye nedstengninger av skoler, butikker, restauranter osv. Dessuten er det svært viktig av hensyn til de som jobber i helsevesenet. Hver eneste en som er smittet medfører ekstra belastning på helsevesenet med testing, smittesporing og behandling av syke/innlagte. Så hvis man er uheldig og blir smittet, vil vi tro det gjør godt for samvittigheten at man faktisk har opptrådt i tråd med anbefalinger fra FHI og regjeringen og ikke oppsøkt unødig risiko og på den måten fått smitte som igjen blir spredt videre.

Det er fortsatt ingen med påvist koronasmitte i Rendalen, men det er et faktum at det er økt smittefare over hele Norge nå, og spesielt i de større byene våre. Smittefaren er spesielt stor på utesteder og plasser hvor det er vanskelig/man glemmer å holde avstand. Mange av de nylig smittede i Norge er i aldersgruppen 20-30 år, som har vært på festligheter på offentlige steder. Derfor er det viktig at de av oss som skal reise til disse stedene hvor det nå er klynger med smitte er ekstra forsiktig. Dette synes å være svært relevant blant annet for ukependlere som skal på jobb og alle studenter som er på skoler rundt omkring i hele Norge.

Vi har derfor noen råd vi ønsker å gi til deg:

 • Ikke delta på fester i disse byene akkurat nå, siden det er oppblomstring av smitte.
 • Unngå å oppsøke steder og situasjoner der 1-meters regelen ikke kan overholdes.
 • Begrens pendling, særlig pendling som involverer bruk av kollektivtransport i rushtid. Vi ber om at arbeidsgiver er behjelpelig med å legge til rette for hjemmekontor.
 • Husk de generelle smittevernrådene: hyppig håndvask, test deg hvis du har luftveissymptomer eller andre mistanker om smitte, og hold en meters avstand til andre mennesker som du ikke er i husstand med.
 • Pga. uoversiktlig situasjon i Europa anbefales ingen utenlandsreiser nå.  Heller ikke til grønne land.
 • Vi ønsker å teste alle som har vært i land med gul og rød risiko, inkludert også grønne land for de som jobber i helsetjenesten.
 • Hvis du tror du kan være smittet, eller har symptomer: ring legekontoret (eventuelt legevakta på kveld/helg).

Takk for at dere leser denne informasjonen og er flinke med generelle smitteverntiltak og takk for at dere sprer denne informasjonen videre.

UKE 39:

Oppdatert informasjon torsdag 24. september kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Det er ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 191, og antall negative er 189 totalt. 2 prøvesvar avventes.
 • Vær varsom - husk smittevern!

Rendalen kommune oppdaterer en gang pr. uke på smitteoversikt;

Oversikten vil bli oppdatert hver torsdag framover.  Neste oppdatering blir torsdag 1. oktober etter kl. 15.00.

Dersom et smittetilfelle skulle dukke opp i Rendalen kommune, vil dette umiddelbart bli informert om på denne siden!

Nå kan du selv be om å bli testet for koronasmitte

Nå er det lempet på kriteriene for testing. Dette innebærer at du selv kan ta kontakt og be om å bli testet, dersom;

 • Du har en nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på Covid-19.
 • Du har kan ha blitt smittet av Covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.  

Korona-testing er gratis og svaret får man etter en til to dager ved å logge seg inn i helsenorge.no

Oppfordrer alle til å tenke smittevern

I løpet av sommeren er det lempet på en rekke tiltak som ble innført for å begrense koronasmitte, og Norge gikk mer tilbake til «normalen» men med klare formaninger fra regjering og smittevernmyndigheter om forsiktighet, ansvarlighet og måtehold. Dessverre ser vi nå tegn på at noen ikke er så forsiktige som man skulle ønske. Det er derfor viktig at vi minner oss selv på hvor utsatte og sårbare vi er, og at ikke minst at eldre og syke er spesielt utsatt. Det ble manet til en felles nasjonal dugnad for å begrense smitte, denne dugnaden er langt fra over, den lever i beste velgående, og vi er avhengig av nettopp den enkeltes bidrag og forsiktighet for å fortsatt ha et smittefritt Rendalen.

At vi alle tar dette på alvor nå er viktig for å forhindre nye nedstengninger av skoler, butikker, restauranter osv. Dessuten er det svært viktig av hensyn til de som jobber i helsevesenet. Hver eneste en som er smittet medfører ekstra belastning på helsevesenet med testing, smittesporing og behandling av syke/innlagte. Så hvis man er uheldig og blir smittet, vil jeg tro det gjør godt for samvittigheten at man faktisk har opptrådt i tråd med anbefalinger fra FHI og regjeringen og ikke oppsøkt unødig risiko og på den måten fått smitte som igjen blir spredt videre.

Det er fortsatt ingen med påvist koronasmitte i Rendalen, men det er et faktum at det er økt smittefare over hele Norge nå, og spesielt i de større byene våre. Smittefaren er spesielt stor på utesteder og plasser hvor det er vanskelig/man glemmer å holde avstand. Mange av de nylig smittede i Norge er i aldersgruppen 20-30 år, som har vært på festligheter på offentlige steder. Derfor er det viktig at de av oss som skal reise til disse stedene hvor det nå er klynger med smitte er ekstra forsiktig. Dette synes å være svært relevant blant annet for ukependlere som skal på jobb og alle studenter som er på skoler rundt omkring i hele Norge.

Vi har derfor noen råd vi ønsker å gi til deg:

 • Ikke delta på fester i disse byene akkurat nå, siden det er oppblomstring av smitte.
 • Unngå å oppsøke steder og situasjoner der 1-meters regelen ikke kan overholdes.
 • Begrens pendling, særlig pendling som involverer bruk av kollektivtransport i rushtid. Vi ber om at arbeidsgiver er behjelpelig med å legge til rette for hjemmekontor.
 • Husk de generelle smittevernrådene: hyppig håndvask, test deg hvis du har luftveissymptomer eller andre mistanker om smitte, og hold en meters avstand til andre mennesker som du ikke er i husstand med.
 • Pga. uoversiktlig situasjon i Europa anbefales ingen utenlandsreiser nå. Heller ikke til grønne land.
 • Vi ønsker å teste alle som har vært i land med gul og rød risiko, inkludert også grønne land for de som jobber i helsetjenesten.
 • Hvis du tror du kan være smittet, eller har symptomer: ring legekontoret (eventuelt legevakta på kveld/helg).

Takk for at dere leser denne informasjonen og er flinke med generelle smitteverntiltak og takk for at dere sprer denne informasjonen videre.

********************************************************

********************************************************

UKE 20:

Oppdatert informasjon 15. mai kl. 12.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 29, antall negative er 29 totalt. 
 • Vær varsom - husk smittevern!

INFORMASJON OM BARNEHAGE OG SKOLER I RENDALEN;

Rendalen kommune har utarbeidet rutiner etter nye veiledere, tilpasset dagens behov for smittevern. Ledere, ansatte, helsesøster og rengjøringspersonale har også fått veiledning av kommunens smittevernlege. Utdanningsdirektoratet har gitt ut veiledere med nye retningslinjer før gjenåpningen. Disse endres og oppdateres jevnlig. Nye føringen kan derfor gi praktiske endringer på kort varsel.

UKE 20 og 21:  

 

Mandag 11. mai; Fagertun og Berger skoler åpner for elever på 5.-7.trinn

Skoleruta for 2019/2020 følges fra første dag. SFO fortsetter med åpningstider som før. Alle elever og ansatte skal selv ha med mat og drikke.

Onsdag 13. mai; Fagertun skole åpner for elever på 8.-10.trinn

Skoleruta for 2019/2020 følges fra første dag. SFO fortsetter med åpningstider som før. Alle elever og ansatte skal selv ha med mat og drikke.

Informasjon om skoleskyss;

Innlandstrafikk har ansvar for organiseringen. Busser og taxi har mindre kapasitet nå, med fysisk blokkerte seter og smittevernrutiner å følge. På mandag 11. mai går skoleskyssen som vanlig for elevene på barnetrinnene. Fra onsdag 13. mai regner vi med at Innlandstrafikk har funnet gode løsninger med skoleskyss for alle. Det er mulig at foresatte blir kontaktet fra skolen for å finne gode løsninger.

Barnehagen i uke 20 og 21;

Åpningstid:   kl. 07.30-15.30, med  kjernetid fra kl.09.30-14.00.

Vi anbefaler foresatte å :

 • prioritere kjernetiden
 • begrense tiden tidlig/sent etter behov pga jobbsituasjon
 • avtale faste tider for levering og henting

Alle barn og ansatte har med matpakker, frukt og drikke. Barnehagen blir organisert etter veilederen: kohort m/fast voksen, to faste kohorter samarbeider. Gode rutiner for hygiene og smittereduksjon er utarbeidet, både ute/inne, mellom barn/voksne og ved levering/henting.

Skolene fortsetter med tilrettelagte løsninger ved behov;

Noen elever bor sammen med familie i risikogrupper. Skolene samarbeider med foresatte og utarbeider egne tilbud til disse elevene der det er behov for slik tilrettelegging.

Voksenopplæringen;

Voksenopplæringen vil starte i løpet av uke 20. Dette er avhengige av plass på bussene. Alle elever får jevnlig oppdatert informasjon fra læreren sin.

For skoleelevene gjelder Opplæringsloven, dvs. at elevene plikter å møte til undervisning.

Kontaktinfo:
Barnehagen: Hilde R. Nytrøen 950 70 626
Berger skole: Mette Kristin Kletten 400 34 193
Fagertun skole: Mette H. Hornseth 990 99 703

 

Smittestopp – egen app fra Folkehelseinstituttet

Du kan laste ned appen på Apple AppStore og Google Play Store. Appen skal gi Folkehelseinstituttet anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning, og etter hvert skal brukerne få et varsel om de har vært i nærkontakt med koronasmittede.

Les mer om smitteappen og hvordan du laster den ned her

Informasjon om 17. mai i Rendalen

Rendalen kommune vil direktesende fra Otnes og Bergset på Grunnlovsdagen. Program for det som skjer på Grunnlovsdagen i offisiell regi finner du her.

 

Oppdatert informasjon 14. mai kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 29, antall negative er 28 totalt. 1 prøvesvar avventes.
 • Vær varsom - husk smittevern!

UKE 19:

08.05. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 26, antall negative er 26 totalt.

06.05. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 26, antall negative er 26 totalt.

04.05. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 26, antall negative er 26 totalt.

UKE 17:

23.04. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 24, antall negative er 24 totalt.

22.04. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 24, antall negative er 23 totalt. 1 ventende prøvesvar.

Smittevern for musikkøvelser

Norsk musikkråd har, sammen med medlemsorganisasjonene, laget en veileder for smittevern under musikkøvelser. Den ble godkjent av Helsedirektoratet 22. april og kan tas i bruk umiddelbart. Se: www.musikk.no/smittevern

FHI: Fortsatt begrenset testkapasitet

Testkapasiteten er under oppbygging, men fremdeles begrenset. Snart skal det være mulig å teste over 100.000 nordmenn for covid-19 i uken. Les mer her.

Ikke fritt frem - faren er ikke over

Fylkesmannen roste kommuner og befolkningen for innsatsen mot koronasmitten på pressebrief nylig. Samtidig advarte han mot å tro at faren er over, og minnet om at det er barna som får litt av friheten tilbake, ikke alle vi andre. Les mer på fylkesmannen.no/innlandet.

Kan nektes sykepenger ved selvpåført karantene

Innlandet har en lang grense mot Sverige, og flere har benyttet kort reiseavstand til rimelig svenskehandel, selv om det har vært klare reiseråd fra myndighetene og ileggelse av karantene ved hjemkomst. Les mer på fylkesmannen.no/innlandet.

 

21.04. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 24, antall negative er 23 totalt. 1 ventende prøvesvar.

UKE 16:

18.04. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 og som alle har vært negative er 23 totalt. 

Veiledere for barnehagene og skolene har nå kommet fra myndighetene. Disse gir oss føringer for smittevernrutiner og annen nyttig informasjon. Veilederne og annen relevant informasjon kan leses i sin helhet her.

17.04. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 og som alle har vært negative er 23 totalt. 

17.04. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 og som alle har vært negative er 23 totalt. 

     

INFORMASJON OM BARNEHAGE OG SKOLER I RENDALEN;

Rendalen kommune følger regjeringens beslutning og åpner derfor barnehager, skoler og SFO gradvis, innenfor nasjonale rammer og gitte veiledere.

Veileder for barnehagene kom 16. april. Denne gir oss føringer for smittevernrutiner, bl.a. gruppestørrelser, levering/henting, organisering av ansatte, håndvask, rengjøring, måltider mm. Veilederen kan leses i sin helhet her.

UKE 16 og UKE 17: Tilsyn;

Etter påske blir det organisert tilsyn på begge skoler (Fagertun og Berger) og i barnehagens begge avdelinger (Åkrestrømmen og Bergset).

Tilbud om tilsyn gis fortsatt etter tidligere gitte kriterier.

UKE 17, mandag 20. april: Barnehagene starter;

Åpningstid: kl. 07.30-15.30, med kjernetid fra kl. 09.30-14.00.

Alle barn og ansatte har med matpakker og drikke selv.

Vi anbefaler foresatte å:

 • prioritere kjernetiden
 • begrense tiden tidlig/sent etter behov pga jobbsituasjon
 • avtale faste tider for levering og henting

UKE 18, mandag 27. april: 1.-4. trinn og SFO starter;

Det blir vanlig skolerute fra første dag. 1.og 2. trinn har fri hver onsdag, 3. og 4. trinn har fri annenhver onsdag. Det blir vanlig skoleskyss hele uka.

SFO har åpningstider som før. Alle elever og ansatte skal ha med mat og drikke selv.

5.-7. trinn og ungdomsskolen fortsetter med undervisning via nettet og tilbud om tilsyn som før.

Skoler og barnehager gjør nødvendige forberedelser før oppstart;

Utdanningsdirektoratet lager veiledere med nye retningslinjer før gjenåpningen. Disse vil oppdateres/endres ved behov. Det utarbeides rutiner etter nye veiledere, tilpasset dagens behov for smittevern.

Ledere, ansatte og rengjøringspersonale sammen med helsesøster samles og får veiledning av kommunens smittevernlege uken før oppstart.

De som vil utsette oppstart for sine barn;

Det er frivillig å benytte seg av barnehageplassen sin, så her står familiene fritt til å velge.

For skoleelevene gjelder Opplæringsloven, dvs. at elevene plikter å møte til undervisning.

Elever som er i risikogrupper, eller bor sammen med familie i risikogrupper, vil få eget tilbud om fortsatt nettundervisning. Foresatte må gi skolen beskjed om slike behov.

16.04. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: Kommunen har ikke fått oppdaterte tall på personer registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 og som alle har vært negative er 22.

14.04. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: Kommunen har ikke fått oppdaterte tall på personer registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 og som alle har vært negative er 22.
 • Regjeringen har nå bestemt at barnehagene gjenåpnes 20. april og at skolene åpner for 1.-4.trinn og SFO 27. april.
  Alle elever ved skolene i Rendalen vil få hjemmeundervisning i perioden 14.april – 24.april. Fra 27. april vil elevene på 5.-10.trinn fortsatt få hjemmeundervisning, mens de yngste elevene møter på skolen.
  Hjemmeundervisningen vil legges opp på omtrent samme måte som før påske, men det vil bli flere obligatoriske undervisningsøkter via nett (Zoom eller Hangout) som alle elever skal delta på. Tidspunkt og fag/innhold vil komme fram på trinnenes arbeidsplaner og Itslearning.
  Det vil være tilsyn ved barnehagen på Bergset og Åkrestrømmen, og på Berger og Fagertun skoler for barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov. Åpningstidene er 06.30-16.00 i barnehagen og 07.00-16.30 på skolen. Det er ansatte i barnehagen og på skolene som er ansvarlige for tilsynet. Dersom flere familier får behov for tilsyn pga at forholdene rundt kritiske samfunnsfunksjoner endrer seg, må disse ta kontakt med styrer eller rektorer. Meld behov så raskt som mulig, slik at vi kan tilrettelegge med ansatte og åpningstid.
  Dersom noen av dere foresatte har behov for å komme inn i barnehagen eller på skolen for å hente klær eller annet nødvendig utstyr til barna, må dere gjøre avtaler med styrer eller rektor pr telefon.
  Kontaktinfo:
  Barnehagen: Hilde R. Nytrøen 950 70 626
  Berger skole: Mette Kristin Kletten 400 34 193
  Fagertun skole: Mette H Hornseth 990 99 703

UKE 15:

6.04. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 26 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

UKE 14:

3.04. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 26 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

2.04. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 24 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

1.04. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 24 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.
 • Legekontoret har gjort tiltak for å redusere risiko for smitte. Vi vil forsøke avklare det vi kan over telefon, men det er fremdeles pasienter som bør komme inn til time og undersøkelse. Vi vil forsøke at vi i størst mulig grad gir et godt tilbud til alle, og særlig viktig for de med kroniske sykdommer som trenger oppfølging over tid. Du må gjerne ta kontakt med legekontoret selv om det Corona-pandemi. Tlf. 62 46 63 50.
 • Nye åpningstider for vår interkommunale koranatelefon. Det er opprettet en interkommunal koronatelefon for kommunene Folldal, Alvdal, Stor-Elvdal, Tynset, Tolga og Rendalen. Telefonnummeret er 901 47 166. Åpningstider er mandag til fredag kl. 08.00-15.30. I påsken er det åpent mandag til onsdag kl. 8.00-15.30, men stengt den 9., 10., 11., 12. og 13. april.

31.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 24 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

30.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 23 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

UKE 13:

27.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 23 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

26.03. kl. 10.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 21 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.
 • Pressemelding fra Folldal, Alvdal, Tolga, Tynset og Rendalen kommuner:

  Kommunene Folldal, Alvdal, Tolga, Tynset og Rendalen fattet 19. mars likelydende vedtak, gjeldende i sju dager fram til 26. mars, basert på smittevernlovens § 4.1 for å bremse spredning av Covid-19 inn til  kommunene. Alle deltakende kommuner har opplevd stor støtte for dette vedtaket fra privatpersoner og bedrifter. Vårt inntrykk er at forståelsen for smittesituasjonen er svært god og at mange gjør sitt ytterste for å hindre spredning av smitte. 

  Det er den 25. mars blitt enighet mellom disse kommunene om at vedtak fra 19. mars ikke forlenges. Det erstattes av en sterk oppfordring om at personer som kommer inn i kommunene fra et område utenfor Fjellregionen oppfordres til hjemmekarantene i 14 dager for å redusere faren for spredning av koronavirus.  

  Kommunene støtter regjeringa sitt mål i å utsette og stoppe videre spredning av Koronaviruset. Vi anmoder sterkt til at råd som er gitt til bedrifter og enkeltpersoner videreføres i tida framover for å hindre spredning av smitte. Det trengs ikke lenger å søke om dispensasjon, men alle kommunene i dette samarbeidet er behjelpelig med gode råd for smittevern til bedriftene.
  Eventuelle spørsmål om pressemeldingen rettes til kommuneoverlege i Tynset Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng.

25.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 27 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.
 • Tiltakene som regjeringen innførte 12. mars videreføres med visse justeringer til og med 13. april.

24.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 26 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

23.03. kl. 09.00:

 • Det er nå opprettet en interkommunal koronatelefon for kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Stor-Elvdal. Telefonnummeret er 901 47 166. Åpningstid er mandag til fredag kl 08.00-18.00 og lørdag /søndag fra 10.00-16.00.
 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 26 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

UKE 12:

20.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  25 personer er registrert  i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

19.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  20 personer er registrert  i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

18.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  20 personer er registrert  i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.
 • Oppdatert informasjon om Rendalen kommunes tjenester kommer om kort tid.

17.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  8 personer er registrert  i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.
 • Rendalen kommunes kriseledelse har daglige møter for å oppdatere seg og ta beslutninger fortløpende om lokale forhold.
 • Rendalen formannskap har i dag lukket møte omkring situasjonen.
 • Rendalen kommune igangsetter arbeidet med kartlegging av konsekvenser for lokalt næringsliv.

16.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  8 personer er registrert  i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.
 • Omsorgsboligene er nå stengt for besøkende på lik linje med de andre helseinstitusjonene, med unntak av legekontoret.
 • Fysioterapitjenesten er nå også stengt.

 

UKE 11:

14.03. kl. 19.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  5 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.
 • Føler du behov for informasjon utover det du finner i Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets sider vedr. koronasmitte, har du også mulighet til å ringe Rendalen legekontor sitt telefonnummer 62 46 63 50 og bruke tastevalg for informasjon om korona.  Legekontoret er betjent mellom kl. 08.00-11.00 og 13.00-14.00 hverdager.  Utover dette kan du ringe Nasjonal informasjonstelefon om koronavirus 815 55 015.
 • Vi minner om at våre Coop- og Jokerbutikker har mulighet til å kjøre ut varer. Du må selv ta kontakt med aktuell butikk.
 • Vi minner om Fylkesmannens oppfordring til ungdommen om å unngå sosial omgang i størst mulig grad.

"Jeg viser nå til vår Statsminister som oppfordrer alle som er på hyttene om å reise hjem.

Alvoret understreker hun ved å si at Sivilforsvaret kan bli utkalt for å banke på hytte-dører, for å be folk pakke og dra hjem igjen."

 

13.03. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  5 personer er registrert  i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.
 • Skoler og barnehager i Rendalen kommune er nå stengt i henhold til Helsedirektoratets vedtak etter smittevernloven § 4-1 andre ledd. Det gis et tilbud om tilsyn/undervisning til barn der foreldrene har samfunnskritiske funksjoner, disse er blitt kontaktet av Rendalen kommunes kriseledelse og tilbudet er iverksatt.
 • Ordfører Linda Døsen har uttalt seg slik i dag ang. koronaviruset og det å unngå fritidsreiser:

"Rendalen Kommune la i går ut informasjon og viste til Helsedirektoratet. Norge er i en krisesituasjon og jeg vil  understreke Helseministeren sin sterke oppfordring om å unngå fritidsreiser. Dette betyr at det oppfordres sterkt om å IKKE dra på hytta. Det er med tungt hjerte jeg som ordfører understreker dette, fordi vi er en kommune som er opptatt å være en god hyttekommune, men skal vi som nasjon lykkes i å unngå spredning i befolkningen må alle lytte til myndighetene!"

12.03.:

Det er i Rendalen kommune pr. 12.03.20 kl. 12.00 tre personer er registrert  i karantene, men ingen påvist smitte i kommunen.

Kommunen har iverksatt følgende nye tiltak i forbindelse med Koronaviruset:

 • Skoler, barnehage og alle kommunale lokaliteter stenges fra kl. 18.00 i kveld, torsdag 12. mars. Dette gjelder bl.a. Berger skole, Fagertun skole, Åkrestua, Rendalen barnehage, biblioteket, RAUS, kommunehuset og Helse- og omsorgssenteret (med unntak av legekontoret). Ønsker du kontakt med saksbehandlere må dette gjøres gjennom telefon eller e-post.
 • Rendalen kommune vil i løpet av kvelden den 12. mars kontakte foreldre som har samfunnskritiske oppgaver/funksjoner med tilbud om barnepass. Hva som defineres som samfunnskritiske funksjoner ser du her.
 • Rendalen sjukehjem er stengt for besøkende og pårørende inntil videre. Pårørende som høyst nødvendig må kontakte beboerne ved sjukehjemmet kan ringe døgnåpen tlf. 474 78 538.  Pårørende som ønsker kontakt med beboerne ved alderspensjonatet kan ringe tlf. 917 75 953 (døgnåpen).
 • Det er opprettet et legekontor 2 for pasienter med symptomer på luftveisinfeksjoner ved helse- og omsorgssenteret vis-a-vis legekontoret.

NB! Fortsatt gjelder at du SKAL ringe legekontoret ved symptomer, ikke møt opp.

 • Kriseledelsen i Rendalen kommune viser for øvrig til føringer fra sentrale myndigheter:

Felles kjøreregler fra Fylkesmannen i Innlandet vedr. koronaviruset: 

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du i hjemmesidene til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

 

Kommunehuset

Rendalen kommunehus er åpent, men ønsker du å møte en saksbehandler må du avtale tid, og samtaler gjennomføres pr telefon eller digitalt.

Kan ærendet utrettes via mail eller telefon så anbefales dette.
 

Vi har åpningstider for telefon 62 46 85 00 hverdager fra kl. 09.00-14.00.  Du treffer oss også over postmottak@rendalen.kommune.no i dette tidsrommet.

Papirpost kan leveres i postkasse. (Til høyre ved hovedinngangen)

Kontaktinformasjon:

 

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Rendalen sjukehjem og omsorgsbolig avd. B

Rendalen sjukehjem er åpent som vanlig igjen, men det anbefales å bruke munnbind grunnet økt smitte i samfunnet generelt og i Rendalen.

Alle tjenester innen helse og omsorg i Rendalen kommune følger retningslinjer om smittervernstiltak på fhi.no

Rådgivningstelefon PIO (Pårørendesenteret i Oslo):

Ønsker du noen å snakke med?

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Legekontoret

Rendalen legekontor har full bemanning av leger, dvs 2 leger + turnuslege. 

Har du som innbygger behov for tjenester fra lege, er det viktig at du ikke møter opp uten timeavtale, men ringer legekontoret for timebestilling.

 • Rendalen legekontor, tlf. 62 46 63 50 på dagtid hverdager. Telefontid: Kl. 08.00-11.00 og 13.00-14.00. Her kan du også bestille time for koronatest.
 • Utenom fastlegens åpningstid, ring legevakt på telefon 116 117
 • Har du spørsmål vedrørende Korona/Covid-19 anbefaler vi at du ringer den nasjonale Koronatelefonen på nummer 815 55 015.

Alle tjenester innen helse og omsorg i Rendalen kommune følger retningslinjer om smittervernstiltak på fhi.no og øker fokus på smittevern i tjenesten.

Legekontoret har gjort tiltak for å redusere risiko for smitte. Vi ønsker i størst mulig grad å gi et godt tilbud til alle som har behov, og særlig viktig for de med kroniske sykdommer som trenger oppfølging over tid. Du må gjerne ta kontakt med legekontoret selv om det er Corona-pandemi, det er fremdeles pasienter som bør komme inn til time og undersøkelse. Tlf. 62 46 63 50.

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Råd og informasjon fra kommunepsykologen

Kommunepsykologens ord til oss under pandemien kan du lese her

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Helsestasjon

Rendalen helsestasjon og skolehelsetjeneste

Det er ordinær drift av helsestasjon- og skolehelsetjenesten med de smitteverntiltakene som er nødvendig.

Restriksjoner for oppmøte:

♦  Alle spriter hender ved ankomst helsestasjonens lokaler.

♦  Ikke møt opp dersom du har symptomer som rennende nese, hoste, feber, vondt i bryst eller hals. Ta kontakt for ny time.

♦  Begge foreldre/foresatte kan møte på time. Vi ønsker at søsken ikke følger med, så langt det er mulig.

 

Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier vil være tilstede ved skolene, på faste dager

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er åpen Onsdager kl. 15-17(følger skolerute og avvikling av ferie).

Restriksjoner for oppmøte:

♦  Alle spriter, eller vasker, hender ved ankomst helsestasjonens lokaler.

♦  Følg informasjonsplakater i forhold til venterom.

♦  Ikke møt opp dersom du har symptomer som rennende nese, hoste, feber, vondt i bryst eller hals.

♦  Det er ikke anledning til å ha med partner eller søsken på konsultasjoner i denne perioden for å hindre smittespredning.

♦  Ungdom som besøker HFU (helsestasjon for ungdom) bes om å komme alene hvis mulig.

 

Ta kontakt med oss på telefon for avtale:

Helsesykepleier/leder Heidi Marie: 400 38 143

Jordmor Bjørg: 400 38 143 (tilgjengelig onsdager, oddetallsuker)

Kommunepsykolog Harald: 994 56 686 

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Nav

Åpningstider Nav Nord-Østerdal:

Nav Nord-Østerdal har hovedkontor på Tynset og betjener kommunene Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen.

Kontoret har åpent for avtalte fysiske møter mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

Kontakt oss over tlf. 55 55 33 33 eller på DinSide på www.nav.no.

 

Gjelder det hastesaker eller du er i en akutt situasjon – f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner kan du ringe vår vakttelefon. Åpningstider vakttelefon mandag–fredag kl. 10.00-13.00: Tlf. mobil 406 38 016.

Våre brukere følges hovedsakelig opp gjennom Nav`s digitale løsninger www.nav.no  Samtaler kan gjennomføres pr. telefon, videomøte eller gjennom digitale løsninger.

Sosialhjelp kan søkes digitalt ved å logge inn på nav.no eller sendes skriftlig til postadresse Nav Nord-Østerdal, Torvgata 1, 2500 Tynset.

 

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Fysioterapitjenesten og Friskliv

Fysioterapitjenesten:

Fysioterapitjenesten har åpnet som vanlig. 

Rendalen Friskliv: 

Følg med i Facebook «Treningsgrupper Rendalen kommune».

 

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Biblioteket


Toppbilde: Fra Folkehelseinstituttets hjemmeside. Foto CDC, Alissa Eckert. 

Kontakt

Mari Holien
Organisasjonsrådgiver
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 90 06 46 85
Anne Lise Trøen
Kommunedirektør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 40 43 55 84