Informasjon om koronavirussituasjonen

Oppdatert informasjon

Koronatester trenger ikke lenger selv-registreres på kommunens nettsider.

Vi har fortsatt smittetilfeller i kommunen, pandemien er ikke over ennå. Minner derfor om de generelle smittevernrådene:

 • Ha god hånd- og hostehygiene.
 • Følg vaksinasjonsprogrammet.
 • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager. (En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.)
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

 

 Råd til risikogrupper og uvaksinerte:

 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte. 
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.
 • Mer om risikogrupper for koronasykdom på helsenorge.no

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd på hjemmesidene til og

 Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet og  Helsenorge.

 

Informasjon/råd for ferie og reise og om Koronasertifikatet

Fullvaksinerte (dvs 2 doser) må etter 1. februar 2022 ta oppfriskingsdose dersom det er gått mer enn 270 dager (ca 9 måneder) siden siste vaksinedose for å ha et fortsatt gyldig koronasertifikat. Gjennomgått covid-19 erstatter ikke oppfriskingsdose, men gir fortsatt gyldig koronasertifikat i 180 dager. Dersom man tar oppfriskingsdose med vaksine vil gyldigheten forlenges uten begrensing.  Se mer info her: www.helsedirektoratet.no/nyheter/endringer-i-gyldighet-for-koronasertifikatet-for-fullvaksinerte

Info om KoronasertifikatetOm koronasertifikatet - helsenorge.no

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere: se her om hvordan bestille eller ta kontakt med Legekontoret på tlf  62 46 63 50 for utskrift. (telefontid: 08.00-11.00 og 13.00-14.00)

Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit, se derfor mer info nedenfor:

 

Viktige lenker

 

Information about the corona virus and home isolation

 

Kommunehuset

Rendalen kommunehus er åpent, men ønsker du å møte en saksbehandler må du avtale tid, og samtaler gjennomføres pr telefon eller digitalt.

Kan ærendet utrettes via mail eller telefon så anbefales dette.
 

Vi har åpningstider for telefon 62 46 85 00 hverdager fra kl. 09.00-14.00.  Du treffer oss også over postmottak@rendalen.kommune.no i dette tidsrommet.

Papirpost kan leveres i postkasse. (Til høyre ved hovedinngangen)

Kontaktinformasjon:

 

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Rendalen sjukehjem og omsorgsbolig avd. B

Rendalen sjukehjem er åpent som vanlig igjen, men det anbefales å bruke munnbind grunnet økt smitte i samfunnet generelt og i Rendalen.

Alle tjenester innen helse og omsorg i Rendalen kommune følger retningslinjer om smittervernstiltak på fhi.no

Rådgivningstelefon PIO (Pårørendesenteret i Oslo):

Ønsker du noen å snakke med?

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Legekontoret

Rendalen legekontor har full bemanning av leger, dvs 2 leger + turnuslege. 

Har du som innbygger behov for tjenester fra lege, er det viktig at du ikke møter opp uten timeavtale, men ringer legekontoret for timebestilling.

 • Rendalen legekontor, tlf. 62 46 63 50 på dagtid hverdager. Telefontid: Kl. 08.00-11.00 og 13.00-14.00. Her kan du også bestille time for koronatest.
 • Utenom fastlegens åpningstid, ring legevakt på telefon 116 117
 • Har du spørsmål vedrørende Korona/Covid-19 anbefaler vi at du ringer den nasjonale Koronatelefonen på nummer 815 55 015.

Alle tjenester innen helse og omsorg i Rendalen kommune følger retningslinjer om smittervernstiltak på fhi.no og øker fokus på smittevern i tjenesten.

Legekontoret har gjort tiltak for å redusere risiko for smitte. Vi ønsker i størst mulig grad å gi et godt tilbud til alle som har behov, og særlig viktig for de med kroniske sykdommer som trenger oppfølging over tid. Du må gjerne ta kontakt med legekontoret selv om det er Corona-pandemi, det er fremdeles pasienter som bør komme inn til time og undersøkelse. Tlf. 62 46 63 50.

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Råd og informasjon fra kommunepsykologen

Kommunepsykologens ord til oss under pandemien kan du lese her

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Helsestasjon

Rendalen helsestasjon og skolehelsetjeneste

Det er ordinær drift av helsestasjon- og skolehelsetjenesten med de smitteverntiltakene som er nødvendig.

Restriksjoner for oppmøte:

♦  Alle spriter hender ved ankomst helsestasjonens lokaler.

♦  Ikke møt opp dersom du har symptomer som rennende nese, hoste, feber, vondt i bryst eller hals. Ta kontakt for ny time.

♦  Begge foreldre/foresatte kan møte på time. Vi ønsker at søsken ikke følger med, så langt det er mulig.

 

Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier vil være tilstede ved skolene, på faste dager

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er åpen Onsdager kl. 15-17(følger skolerute og avvikling av ferie).

Restriksjoner for oppmøte:

♦  Alle spriter, eller vasker, hender ved ankomst helsestasjonens lokaler.

♦  Følg informasjonsplakater i forhold til venterom.

♦  Ikke møt opp dersom du har symptomer som rennende nese, hoste, feber, vondt i bryst eller hals.

♦  Det er ikke anledning til å ha med partner eller søsken på konsultasjoner i denne perioden for å hindre smittespredning.

♦  Ungdom som besøker HFU (helsestasjon for ungdom) bes om å komme alene hvis mulig.

 

Ta kontakt med oss på telefon for avtale:

Helsesykepleier/leder Heidi Marie: 400 38 143

Jordmor Bjørg: 400 38 143 (tilgjengelig onsdager, oddetallsuker)

Kommunepsykolog Harald: 994 56 686 

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Nav

Åpningstider Nav Nord-Østerdal:

Nav Nord-Østerdal har hovedkontor på Tynset og betjener kommunene Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen.

Kontoret har åpent for avtalte fysiske møter mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

Kontakt oss over tlf. 55 55 33 33 eller på DinSide på www.nav.no.

 

Gjelder det hastesaker eller du er i en akutt situasjon – f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner kan du ringe vår vakttelefon. Åpningstider vakttelefon mandag–fredag kl. 10.00-13.00: Tlf. mobil 406 38 016.

Våre brukere følges hovedsakelig opp gjennom Nav`s digitale løsninger www.nav.no  Samtaler kan gjennomføres pr. telefon, videomøte eller gjennom digitale løsninger.

Sosialhjelp kan søkes digitalt ved å logge inn på nav.no eller sendes skriftlig til postadresse Nav Nord-Østerdal, Torvgata 1, 2500 Tynset.

 

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Fysioterapitjenesten og Friskliv

Fysioterapitjenesten:

Fysioterapitjenesten har åpnet som vanlig. 

Rendalen Friskliv: 

Følg med i Facebook «Treningsgrupper Rendalen kommune».

 

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Biblioteket


Toppbilde: Fra Folkehelseinstituttets hjemmeside. Foto CDC, Alissa Eckert. 

Kontakt

Mari Holien
Organisasjonsrådgiver
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 90 06 46 85
Anne Lise Trøen
Kommunedirektør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 40 43 55 84