For ansatte

Her finner du som er ansatt i Rendalen kommune nyttige lenker samt informasjon omkring kommunens saksbehandlings- og arkivsystem, IKT-sikkerhet, post og arkiv.

For ansatte

Post og arkiv

Kontaktinformasjon for post og arkiv:

 

NB! 

Vi minner om at det er saksbehandlers ansvar å sjekke ut bl.a. det med gradering av dokumenter.  Dette må gjøres før postjournal publiseres, og postjournal publiseres dagen etter at dokumentet er journalført.  Hvis det skal være endringer i journalføringen, må saksbehandler varsle postmottak@rendalen.kommune.no om dette før kl. 13.00 dagen etter at dokumentet er journalført/registrert.

 

I politiske saker må alle vedlegg tilknyttes dokumentet/den politiske saken.  NB!  Der dokument skal graderes, må dette være utført i ESA og også påført i saksutredningen + påført bak aktuelle vedlegg som skal skjermes .  Dette er saksbehandlers ansvar. 

 

Folkeregisteropplysninger:

Folkeregisteropplysninger via KS SvarUt/KS SvarInn/eDialog må ikke benyttes til annet enn forsendelse i ESA.

 

Enkle bruksanvisninger for ESA 8.2.1, ESA-rutiner og publiseringsrutiner (post/sak) kan du finne her: 

Felles Rendalen (J:) / ESA 8.2.1 kursmateriell (opplæringsmateriell) 

 

Digital kommunikasjon:

 

Lenker  post og arkiv:

EDB Sak og Arkiv/ESA (saks- og arkivsystem)

Kommunens saksbehandlings- og arkivsystem er EDB Sak og Arkiv; ESA.

 

Du finner brukerhåndbok i venstremenyen (under Hjelp) når du er inne i ESA 8.2.1. 

Enkle bruksanvisninger for ESA 8.2.1, ESA-rutiner og publiseringsrutiner (post/sak) kan du finne her: 

Felles Rendalen (J:) / ESA 8.2.1 kursmateriell (opplæringsmateriell) 

 

Folkeregisteropplysninger:

Folkeregisteropplysninger via KS SvarUt/KS SvarInn/eDialog må ikke benyttes til annet enn forsendelse i ESA.

 

Passord ESA:

-  Kun små bokstaver. 

-  Ikke æ, ø og å. 

-  Minst 6 små bokstaver.

 

Virksomhetsleder tar kontakt med Synnøve Grøndal eller Eva P. Lillemo vedr. tilgang for nye ESA-brukere.  Dette gjelder også ved endringer og sletting av ESA-brukere.

 

Spørsmål om journalføring/registrering i ESA rettes til postmottak@rendalen.kommune.no

 

Når det gjelder treghet/heng eller andre problemer m.h.t. ESA, kontakt:

Synnøve GrøndalEva P. Lillemo eller Kristin Fines Ygre (for PND).

Ovennevnte sørger for å videreformidle feilmeldinger og annet til FARTT og/eller Evry (leverandør av ESA).

 

Digital kommunikasjon:

 

NB! 

Vi minner om at det er saksbehandlers ansvar å sjekke ut bl.a. det med gradering av dokumenter.  Dette må gjøres før postjournal publiseres, og postjournal publiseres dagen etter at dokumentet er journalført.  Hvis det skal være endringer i journalføringen, må saksbehandler varsle postmottak@rendalen.kommune.no om dette før kl. 13.00 dagen etter at dokumentet er journalført/registrert.

 

I politiske saker må alle vedlegg tilknyttes dokumentet/den politiske saken.  NB!  Der dokument skal graderes, må dette være utført i ESA og også påført i saksutredningen + påført bak aktuelle vedlegg som skal skjermes .  Dette er saksbehandlers ansvar. 

 

Lenker  ESA: