Endre kontonummer for utbetaling av skattepenger

Du kan endre kontonummeret hvis du ønsker at pengene skal komme inn på en annen konto enn den som er oppgitt i skattemeldingen din.

Logg inn og velg hvem du skal representere:  Endre kontonummer.  

Både privatpersoner og bedrifter kan endre kontonummer

Du kan også endre kontonummer hvis:

  • Det ikke er registrert et kontonummer tidligere.
  • Du har fått melding om at kontonummeret som er innsendt ikke er akseptert.

Frist

Fristen for å endre kontonummer avhenger av når du får skatteoppgjøret. For å være sikker bør du endre kontonummeret når du leverer skattemeldingen din. Er du for sent ute, får du pengene til den kontoen som sto på skattemeldingen din.

Bruk godkjente kontoer

Skatteoppkreveren kan ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn den du selv har valgt. De konti som du kan velge i selvbetjeningsløsningen er kontoer som du eller bedriften selv eier. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person eller bedrift. Du er selv ansvarlig for å vurdere egnetheten til kontoen. Kontonummer som krever KID kan ikke brukes.

Gjelder også eldre skattemeldinger

Utbetalinger etter endringer på eldre skattemeldinger vil overføres til siste registrerte kontonummer.

Jeg får ikke endret

Om du ikke får endret slik du ønsker, må du skriftlig kontakte skatteoppkreveren i kommunen din.

Dette må du dokumentere om du endrer hos skatteoppkrever :

  • Som privatperson må du legitimere deg og legge ved bevitnet kopi av skriftlig legitimasjon, eller legge frem gyldig legitimasjon ved personlig fremmøte.
  • For næringsdrivende er det daglig leder for firmaet, eller den daglig leder har gitt fullmakt til, som må skriftlig bekrefte at kontoen kan benyttes. Det må sendes med dokumentasjon som viser at konto tilhører selskapet.

Utbetalingskort

Dersom Skatteetaten ikke har noen bankopplysninger på deg, eller du ikke har en egnet konto, får du tilsendt et utbetalingskort. Dette kan heves på postkontor, i post i butikk og i de fleste banker.

Norsk utbetalingskort kan ikke brukes i utlandet

Hvis du ikke ønsker utbetalingskort til neste år, og årsaken til at du har fått tilsendt utbetalingskort er at du har en kontotype som ikke er godkjent for utbetaling av skattepenger, må du kontakte banken og opprette ny konto som kan brukes.

Utbetaling til utlandet

Dersom Skatteetaten ikke har bankopplysninger på deg, og du er registrert med adresse i utlandet, kan du få et brev fra Skatteetaten hvor du blir bedt om å opplyse om en bankkonto eller bekrefte at du bor på den registrerte adressen i utlandet. Det er viktig at du leser og svarer på brevet. Registrer gjerne kontonummer elektronisk i selvbetjeningsløsningen.

Skatteetaten sender ikke utbetalingskort til adresse i utlandet med mindre du har bekreftet at du bor på adressen. Har du spørsmål om dette, kan du ta kontakt med din skatteoppkrever.

 

Fra 1. november 2020 er det slutt på skatteoppkrever (kemner) i kommunen:

 

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut i nettsidene til skatteetaten.no.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Kontakt

Elin Sandbakken
Skatteoppkrever
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 333