Kommuneskogen

Rendalen kommuneskoger har utleiehytter på Mefurua og Sølenroa ved Sølensjøen. For informasjon og bestilling, se inatur.no.

Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF
E-post
Telefon 62 46 85 00