Kommuneskogen

Selskapets navn er Rendalen kommuneskoger KF.  Selskapet er et kommunalt foretak som er opprettet med hjemmel i kommuneloven.

Foretakets formål er å drive kommunens skog- og utmarkseiendommer i samsvar med de målsetninger og retningslinjer som kommunestyret bestemmer.

 

Rendalen kommuneskoger har utleiehytter ved Mefurua og Sølenroa ved den vakre Sølensjøen. For informasjon og bestilling, se inatur.no.

Kommuneskogen

Mefurua - en perle ved foten av den mektige fjellformasjonen Sølen
Styret for Rendalen kommuneskoger KF

 

Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF
E-post
Telefon 62 46 85 00