Østre Harsjøen hytteområde

Dronefilm

Informasjonsbrosjyre

Finn-annonse

Reguleringsplan og plankart

    

Prisliste

Felt

Pris

FB 4

160 000 kroner

FB 5

160 000 kroner

FB 3 (tomt nærmest vannpost)

165 000 kroner

FB 3

190 000 kroner

FB 2 (tomter på østsiden av KV4)

190 000 kroner

FB 2

210 000 kroner

 

Styret for Rendalen kommuneskoger KF har besluttet følgende strategi for salg og utvikling av hytteområdet videre:

  1. Lokale entreprenører og firma, med forretningsadresse i Rendalen kommune, kan søke om å få tildelt og reservert hyttetomter i 1 år. Det kan søkes om forlengelse dersom det foreligger gode grunner for det. Dersom byggeprosessen ikke er startet opp innen denne tid, faller reservasjonen bort. Entreprenør kan kun reservere 1 tomt om gangen, men kan reservere flere om bygging er iverksatt på første tomt. Tomta betales først når hytte selges, med en rabattert pris på 15 %.
  2. Kunde kan kjøpe tomt via utbygger (større etablert aktør i hytte-markedet) dersom en lykkes i å etablere en samarbeidsavtale. Utbygger kan reservere inntil 2 hyttetomter av gangen. Når bygging starter på en eller flere av tomter kan nye tomter reserveres. Tomtene kan reserveres i maksimalt 3 år. Pris og tidspunkt for oppgjør etter nærmere avtale med utbygger. Det forutsettes at utbygger har et veletablert nettverk og markedsføringsapparat.
  3. Kunde kan kjøpe tomt direkte fra Rendalen kommuneskoger KF til ordinære priser.

 

Fellesanlegg som badhus, småbåtanlegg og tursti vil bli bygd når 5 hyttetomter er solgt.

Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 348