Salgs-, serverings- og skjenkebevillinger

Retningslinjene for salg, servering og skjenking av alkohol i Rendalen kommune tar utgangspunkt i alkoholloven og

alkoholforskriften

Salg, servering og skjenking

Salgsbevilling

Butikker i Rendalen som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling.

 

 

Lover og regler:

 

Skjema:

 • Kontakt Elin Sandbakken for oversendelse av papirskjema for fast salgsbevilling.
Serveringsbevilling

 

For restauranter, hoteller, puber eller barer som skal servere mat og/eller alkohol:
 

Når trenger du serverings- og skjenkebevilling?

 • Skal du starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling.
 • Hvis du har serveringsbevilling fra før, søker du om å få skjenkebevilling i tillegg.
 • Hvis du overtar et eksisterende serveringssted må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Hvordan få serverings- og skjenkebevilling?

 • Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som skal drive stedet.
 • Alkoholloven og serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling.
 • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen.
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling.

 

Lover og regler:

Skjema:

 • Kontakt Elin Sandbakken for oversendelse av papirskjema for fast serveringsbevilling.
Skjenkebevilling

 

For restauranter, hoteller, puber eller barer som skal servere mat og/eller alkohol:
 

Når trenger du serverings- og skjenkebevilling?

 • Skal du starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling.
 • Hvis du har serveringsbevilling fra før, søker du om å få skjenkebevilling i tillegg.
 • Hvis du overtar et eksisterende serveringssted må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Hvordan få serverings- og skjenkebevilling?

 • Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som skal drive stedet.
 • Alkoholloven og serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling.
 • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen.
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling.

 

Lover og regler:

Skjema:

Skjema

Kontakt Elin Sandbakken for informasjon om skjema for salgs-, serverings- og skjenkebevillinger.

Kontakt

Elin Sandbakken
Skatteoppkrever
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 333