Mefurua - en perle ved foten av den mektige fjellformasjonen Sølen

Historikk: 

Fra gammelt av var det gårder i Rendalen som eide all skogen rundt Sølensjøen, men det meste er senere solgt til tryslinger. Etter siste verdenskrig ble Mefurua kjøpt av Karen og Daniel Skeie. Daniel Skeie var norsk konsul i Venezuela. Karen kom fra Stor-Elvdal, og derfor ønsket de et feriested i Østerdalen. Ekteparet Skeie bygde opp eiendommen slik den framstår i dag.

Den store østerdalsstua ble flyttet til Mefurua fra Gammelstu Trønnes i Stor-Elvdal. 
De andre husene ble bygd nye i Rendalen.  Byggeperioden startet først på 1950-tallet, og varte i flere år framover. Først etter at alt var så godt som ferdig, ble veien bygd.

Rendalen kommune kjøpte eiendommen Mefurua i 1981 av Skeies dødsbo. I 1982 ble en ideell halvpart solgt til Norsk Skog og Landarbeiderforbund (som senere har gått inn i Fellesforbundet). Det viste seg etter hvert at systemet med to eiere var tungrodd. Derfor ble Rendalen kommune i 1992 eneeier av Mefurua mot at Fellesforbundet fikk et areal på ca. 1000 dekar av kommunen beliggende i Sølenroa. Kommunen satte i tillegg opp 2 nye laftehytter som Fellesforbundet fikk. I 2002 overførte Rendalen kommune drifta til Rendalen Kommuneskoger KF, som forvalter kommunen sine skog- og utmarkseiendommer. En omfattende restaurering ble satt i gang med tanke på å drive Mefurua som ei betjent fjellstue. Sommeren 2004 ble 2 skogskoier flyttet fra andre eiendommer kommunen eier og satt opp igjen på Mefurua, bl.a. for å øke overnattingskapasiteten, og sommeren 2006 stod nytt sanitæranlegg ferdig med toalett, dusjer og badstue. Dette betyr at eiendommen i dag består av om lag 3100 daa utmark, østerdalsstue, 5 mindre skogskoier, eget sanitæranlegg og ei ljørbu.

Det har de siste årene vært ulike drivere av Mefurua. På grunn av beliggenhet og tilgjengelighet, ble det en kort sesong fjellstua var åpen, og dermed begrensede inntekter. For å ha et stabilt inntektspotensial som kan dekke det løpende vedlikehold på bygningene, ble det fra 2013 besluttet å leie bort flere av hyttene på åremålsavtaler, og stenge Fjellstua for matservering.

Området rundt Mefurua er en «innertier» for kajakk- og kanopadlere og turgåere. Her ligger vann, fjell og sletter sammen med flotte bygninger. Alt ligger til rette for fine padleturer på Sølensjøen, eller fotturer i Sølenmassivet.

Via Fishspot, SMS, eller på Fiskevollen kan alle som ønsker å fiske med stang eller oter få kjøpt fiskekort for hele Sølnavassdraget. I Sølensjøen selges det i tillegg garnkort.

3 av hyttene er nå utleid på åremål, og de 3 andre hyttene kan leies via inatur.

Hyttene er utstyrt med vedovn, gassbluss til matlaging samt kjøkkenutstyr. Det er dyner og puter i alle hyttene. Sengetøy må tas med av leietaker. Se priser og ledige datoer på inatur.

Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF
E-post
Telefon 62 46 85 00