Kontakt

Linda Døsen
Ordfører (representerer Ap)
E-post
Telefon 909 77 531
Mobil 456 33 927
Elin Sandbakken
Skatteoppkrever
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 333