Varsel om oppstart av planarbeid for Lysinga vannverk

Feste Nordøst AS varsler på vegne av Lysinga vannverk SA om oppstart av reguleringsplanarbeid for vannverket. Uttalelser sendes til Feste Nordøst AS, se kontaktinformasjon i varslingsbrevet. Frist for uttalelser settes til 14.12.2020. 

Varslingsbrev (PDF, 2 MB)