Feste Nordøst AS varsler på vegne av Lysinga vannverk SA om oppstart av reguleringsplanarbeid for vannverket. Uttalelser sendes til Feste Nordøst AS, se kontaktinformasjon i varslingsbrevet. Frist for uttalelser settes til 14.12.2020. 

Fiskeforskrift for Storsjøen, Rena og Mistra og dens ifallende bekker og elver er på høring med frist 15. des. Her finner du høringsdokumentene.