Det varsles med dette om utvidelse av planområdet, jf. illustrasjon i oppstartsbrev 3.12.2021. 

Høring med høringsfrist 25. august 2021