Kontaktinformasjon helse, omsorg og Nav

Besøksadresser:

  • Helse og omsorg:  Søstuveien 21, 2485 Rendalen.
  • Hjemmetjenesten: Søstuveien 21, 2485 Rendalen.
  • Rendalen sjukehjem:  Søstuveien 25, 2485 Rendalen.
  • Legekontoret:  Søstuveien 6, 2485 Rendalen.
  • Nav:  Søstuveien 21, 2485 Rendalen.  Nav.

Postadresser:

  • postmottak@rendalen.kommune.no
  • Rendalen kommune v/postmottak, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen.  
  • Skal du sende sensitive opplysninger til oss/kommunen, skal disse ikke sendes pr. e-post. E-post er en usikker forsendelsesmåte da den kan hentes opp av andre enn mottaker, havne på feil adresse eller lignende. Benytt eDialog som er en sikker (kryptert) kanal.

Kontakt

Geir Arne Nordfjord
Helse- og omsorgssjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 918 72 200