Borgerlig/kommunal vielse i Rendalen

Vil dere gifte dere borgerlig i Rendalen?

Klikk for stort bildeSom kjent ble vigselsmyndigheten overført fra tingrettene til kommunene fra 1. januar 2018 (borgerlig vigsel).  Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet direkte etter loven.  Vielser foretas som hovedregel i vår vakre kommunestyresal (Sølen), og det skjer i hovedsak fredager i tidsrommet kl. 11.00-15.00.

Kommunal/borgerlig vielse

Før dere gifter dere

Bestilling av vielse gjøres til Rendalen kommune minst 6 uker i forkant av seremonien. 

Vigselsskjema sendes Rendalen kommune:  Vigselsskjema (elektronisk skjema)

Vigselsskjema (PDF, 38 kB)

 

Før dere gifter dere, må dere fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest. Skjemaene sendes til folkeregisteret ved det lokale skattekontor.

Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original prøvingsattest må leveres, eller sendes, Rendalen kommune senest 14 dager før vielse.

Alle spørsmål knyttet til prøvingsattest rettes til folkeregisteret ved det lokale skattekontoret.

Dere kan sende vigselsskjema og prøvingsattest til:

Rendalen kommune v/Postmottak, Hanestadveien 1, 2484  RENDALEN

postmottak@rendalen.kommune.no

Dere kan også levere skjema og prøvingsattest i kommunehuset v/postmottaket/servicekontoret.

Det er brudefolkets ansvar å ha gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. 

Alle vielseshenvendelser vil bli behandlet konfidensielt. 

 

Spørsmål og avtale

Har dere spørsmål om selve vielsen, eller for å avtale tidspunkt for vielse, ta kontakt slik:

E-post: postmottak@rendalen.kommune.no

Telefon: 62 46 85 00 (hverdager 09.00-14.00).

Personlig fremmøte (hverdager 09.00-14.00):  Hanestadveien 1, kommunehusets servicekontor, 2484 Rendalen.

Alle vielseshenvendelser vil bli behandlet konfidensielt. 

Hvor foregår vigselsseremonien?

Kommunal vielse i Rendalen kommune gjennomføres som hovedregel fredager i tidsrommet kl. 11.00-15.00 i kommunestyresalen/Sølen i kommunehuset, med adresse Hanestadveien 1, 2484 Rendalen.  Ved vielsesseremonier vil kommunestyresalen/Sølen bli pyntet, slik at den får et høytidelig preg.  Hvis ønskelig kan brudefolket stå for pyntingen selv; for egen regning.  Hvis brudefolket ønsker det, blir det flagget ute ved kommunehuset.

 

Hvem står for vielsen?
  • I Rendalen kommune er det ordfører eller varaordfører som vil stå for den kommunale/borgerlige vielsen.

Klikk for stort bilde Per Ivar Strømsmoen Ordfører Linda Døsen Klikk for stort bilde Per Ivar Strømsmoen   

 

 

 

 

 

 

 

Varaordfører Henning Dalbakk

 

Pris/kostnader

Kommunal/borgerlig vielse er gratis.

Kostnader for vielser utenom kommunens ordinære lokaler og merkostnader for spesielle vielsesønsker, betales av de som skal vies.

Hvordan få kopi av gammel vigselsattest?

 

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til Skatteetaten

 

Lovhenvisninger

 

Rendalen kommune ønsker alle som vil gifte seg borgerlig i Rendalen, hjertelig velkommen!

Klikk for stort bilde

Kontakt

Linda Døsen
Ordfører (representerer Ap)
E-post
Telefon 909 77 531
Mobil 456 33 927
Henning Dalbakk
Varaordfører (representerer Ap)
E-post
Mobil 905 86 815