Koronavaksinasjon

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.  Vi følger vår koronavaksinasjonsplan, og er i god gang med vaksinering.  Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Informasjon 29. juli 2021

Prioriteringsrekkefølgen: 

 1. Beboere i sjukehjem Klikk for stort bildeHer blir første dose med koronavaksine klargjort av helsesykepleier Heidi Marie Nielsen. Kommunelege Mohit Dhawan t.v. bivåner at Rendalen kommune også er i gang med vaksineprogrammet.
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år 
  og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Dette medfører følgende prognose for Rendalen dersom vi forutsetter at leveranse på 14 hetteglass er stabil gjennom sommeren og høsten. Dersom vi får flere doser, vil dette medføre et raskere vaksineringsprogram, og motsatt:

 1. Ferdig og fullvaksinert
 2. Ferdig og fullvaksinert
 3. Ferdig og fullvaksinert
 4. Ferdig med første dose 30. juni og andre dose 4. august
 5. Ferdig med første dose 30. juni og andre dose 11. august
 6. Ferdig med første dose 30. juni og andre dose 11. august
 7. Ferdig med første dose 30. juni og andre dose 11. august
 8. Vil få tilbud fra 30. juni. Alle i denne gruppen er vaksinert med første dose innen 21. juli og andre dose i september.
 9. Vil få tilbud fra 21. juli. Ferdig med første dose 4. august og andre dose i september.
 10. Vil få tilbud fra 4. august. Ferdig med første dose 11. august og andre dose i september.
 11. Vil få tilbud fra 4. august. Ferdig med første dose 18. august og andre dose i september/oktober.

I gruppe 8 og oppover er det 12 ukers intervall mellom første og andre dose. Imidlertid er det svært store muligheter for at dette intervallet forkortes ned til færre uker. Tidspunktet som angis som revaksineringstidspunkt er derfor kun en indikasjon, og ikke et endelig fastsatt tidspunkt. 

______________________________________________________________________________________________

Info 26.5.2021: Etter omfordelingen av vaksiner hvor enkelte kommuner nå blir forfordelte med vaksinedoser, vil kommuner som Rendalen miste vaksiner som en følge av dette. I stedet for en prognosert økning av antall doser har antallet vært tilnærmet konstant de siste ukene, og dermed kun gått til revaksinering av de som fikk 6 uker tidligere. Det er en utfordring at vi vet ikke nå hvor mange vaksiner vi får for uke 23, og kan heller ikke si noe om dette eller de videre ukene.

Mange kommuner melder om at de nå vaksinerer «normale» innbyggere i alderen 18 til 64 år. Dette er delvis på grunn av at de har fått flere vaksiner ut i fra folketall enn det Rendalen har, men også ut i fra at Rendalen har en svært stor gruppe innbyggere over 65 år sett i forhold til landsgjennomsnittet. Derfor blir vi, selv om også Rendalen setter mange vaksiner, hengende etter når det gjelder alderen på de som mottar vaksinen.

Vi er i ferd med å vaksinere aldersgruppen 55 til 64 år. Det er uklart når nettopp du får en telefon med avtale om vaksinetidspunkt, men du vil få det. Det er en ting som er sikkert, og det er at det hjelper ikke å ringe, verken til sentralbord, legekontor eller andre. Det er ingen som kan fortelle når DU får din første vaksine. Når vi vet det, ringer vi.

_______________________________________________________________________________

Rendalen kommune er godt i gang med vaksinering av kommunens innbyggere. Det er nasjonale føringer på hvem som skal få vaksine i prioritert rekkefølge, og denne må vi følge. Disse prioriteringene endres etter hvert som nye vaksiner kommer til, og det er ikke alltid like enkelt å ha oversikt over disse. Vaksinasjonsteamet i kommunen setter seg godt inn i det som kommer av informasjon fra nasjonalt hold, og tilpasser vaksinasjonsprogrammet i kommunen etter dette.

Det er innbyggere over 65 år som har prioritet, og da de eldste først. Kommunen får beskjed 1-2 uker i forveien om hvor mange vaksinedoser og type vi blir tildelt, og planlegger ut ifra dette. Dette medfører at når det blir din tur, ringer vi deg og avtaler sted, dato og tidspunkt for vaksine. Når vi har avtalt dette tidspunktet, er det ikke anledning til å endre det. Det betyr at du må ha tenkt deg om og eventuelt pratet med de du må rådføre deg med, om du vil eller ikke vil ha vaksine. Men vi anbefaler på det sterkeste at alle lar seg vaksinere mot covid-19.

Det er ingen hensikt at du ringer kommunen nå for å få vite når det er din tur. Dersom du ikke allerede har fått telefon fra oss om vaksinasjonstidspunkt, er dette et spørsmål vi ikke kan svare på, da vi kun vet hva som skjer 1-2 uker fram i tid.

Når vi er ferdige med vaksinering av innbyggere over 65 år, er de nasjonale føringer akkurat nå, at det er de i aldersgruppen 18 til 65 år, med en noen definerte underliggende sykdommer (de i risikogruppen) som skal prioriteres. Vi kjenner ikke hvor mange vaksinedoser vi får framover, men vi håper at vi er ferdige med de over 65 år før sommeren. Dette medfører at det vil kunne ta lang tid før nettopp du vil bli kontaktet, men du kan være trygg på at når det er din tur, tar vi kontakt.   

Vaksinested er Nav-lokalene på Otnes. Det vil bli meddelt både dato og klokkeslett for vaksine. Vi håper at så mange som mulig kan komme seg til Otnes selv, eller ved bistand av familie, naboer eller venner. Om dette skulle bli vanskelig, vil vi se på andre løsninger. For noen vil det også være nødvendig å sette vaksine i eget hjem, men dette er i utgangspunktet ikke ønskelig.

 • Se kommunedirektøren og helse- og omsorgssjefen informere om koronavaksinering her


Toppbilde: Fra Folkehelseinstituttets hjemmeside. Foto CDC, Alissa Eckert.

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

Brosjyrer: 

Plakater:

Egenerklæringsskjema:

Vaksinasjonskort:

 

Det er fint om du deler vår informasjon til de som ikke er i Internett og sosiale medier.

 

Klikk for stort bilde 

Kontakt

Heidi Marie Nielsen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 400 38 143