Koronavaksinasjon

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.  Vi følger vår koronavaksinasjonsplan, og er i god gang med vaksinering.  Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Klikk for stort bildeHer blir første dose med koronavaksine klargjort av helsesykepleier Heidi Marie Nielsen. Kommunelege Mohit Dhawan t.v. bivåner at Rendalen kommune også er i gang med vaksineprogrammet.

Rendalen kommune er godt i gang med vaksinering av kommunens innbyggere. Det er nasjonale føringer på hvem som skal få vaksine i prioritert rekkefølge, og denne må vi følge. Disse prioriteringene endres etter hvert som nye vaksiner kommer til, og det er ikke alltid like enkelt å ha oversikt over disse. Vaksinasjonsteamet i kommunen setter seg godt inn i det som kommer av informasjon fra nasjonalt hold, og tilpasser vaksinasjonsprogrammet i kommunen etter dette.

Det er innbyggere over 65 år som har prioritet, og da de eldste først. Kommunen får beskjed 1-2 uker i forveien om hvor mange vaksinedoser og type vi blir tildelt, og planlegger ut ifra dette. Dette medfører at når det blir din tur, ringer vi deg og avtaler sted, dato og tidspunkt for vaksine. Når vi har avtalt dette tidspunktet, er det ikke anledning til å endre det. Det betyr at du må ha tenkt deg om og eventuelt pratet med de du må rådføre deg med, om du vil eller ikke vil ha vaksine. Men vi anbefaler på det sterkeste at alle lar seg vaksinere mot covid-19.

Vaksinasjonssted vil i første omgang være på Otnes. Åkrestua tas først i bruk ved massevaksinering.

Det er ingen hensikt at du ringer kommunen nå for å få vite når det er din tur. Dersom du ikke allerede har fått telefon fra oss om vaksinasjonstidspunkt, er dette et spørsmål vi ikke kan svare på, da vi kun vet hva som skjer 1-2 uker fram i tid.

Når vi er ferdige med vaksinering av innbyggere over 65 år, er de nasjonale føringer akkurat nå, at det er de i aldersgruppen 18 til 65 år, med en noen definerte underliggende sykdommer (de i risikogruppen) som skal prioriteres. Vi kjenner ikke hvor mange vaksinedoser vi får framover, men vi håper at vi er ferdige med de over 65 år før sommeren. Dette medfører at det vil kunne ta lang tid før nettopp du vil bli kontaktet, men du kan være trygg på at når det er din tur, tar vi kontakt.   

Vaksinested vil i første omgang være Nav-lokalene på Otnes. Det vil bli meddelt både dato og klokkeslett for vaksine. Vi håper at så mange som mulig kan komme seg til Otnes selv, eller ved bistand av familie, naboer eller venner. Om dette skulle bli vanskelig, vil vi se på andre løsninger. For noen vil det også være nødvendig å sette vaksine i eget hjem, men dette er i utgangspunktet ikke ønskelig.

Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste, og de som har enkelte andre sykdommer fra før, har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

  • Se kommunedirektøren og helse- og omsorgssjefen informere om koronavaksinering her


Toppbilde: Fra Folkehelseinstituttets hjemmeside. Foto CDC, Alissa Eckert.

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

Brosjyrer: 

Plakater:

Egenerklæringsskjema:

Vaksinasjonskort:

 

Det er fint om du deler vår informasjon til de som ikke er i Internett og sosiale medier.

 

Klikk for stort bilde 

Kontakt

Heidi Marie Nielsen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 400 38 143