Koronavaksinasjon

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.  Rendalen kommune følger sin koronavaksinasjonsplan. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Rendalen kommune eskalerer vaksineprogrammet slik at vi får vaksinert de over 65 år med en 3. dose før jul, forutsatt minst 5 måneder siden dose 2.  Dette betyr:

 • Vaksine 1. desember går som planlagt og de som har fått beskjed møter på NAV Otnes som avtalt.
 • De som fikk dose 2 i tidsrommet januar til juni 2021 og som er 75 år eller eldre får tilbud om vaksine onsdag 15. desember i tiden mellom 09:00 til kl. 15.00
 • De som fikk dose 2 i tidsrommet januar til juni 2021 og som er født i aldersgruppen 65 til 74 år får tilbud om vaksine mandag 20. desember i tiden mellom 09:00 til kl. 15.00

Enkelte avvik i gruppene kan forekomme utfra tidligere ombookinger.

For de som ikke er omfattet av punktene overfor, vil det komme ny informasjon senere.

 

 • Det er drop-in alle dager, som medfører at de som skal til vaksine blir sluppet inn etter tur, og må vente ute inntil «velkomstsignal» gis. Det er personer ute som organiserer dette. Dersom noen kommer med taxi, prioriteres disse. Noe venting må påregnes, og venting vil skje utendørs.
 • Alle dager foregår vaksinering fra kl. 09:00 til kl. 15:00
 • Dersom du er usikker på når du fikk dose 2, kan du finne dette på Koronasertifikat - tjenester.helsenorge.no dersom du ikke har internett kan du også kontakte Rendalen legekontor, men på grunn av stor belastning, bør dette unngås.
 • Vi håper alle kan prioritere å komme på oppsatt dato. Dersom du ikke har mulighet for dette, kan du kontakte servicetorget på telefon 62 46 85 00 og avtale en annen dato. 
 • Alle må selv sørge for å komme seg til og fra vaksinestedet. Dersom taxi benyttes, må dette dekkes av den enkelte.

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

____________________________________________________________________________________________

Historikk:

Informasjon 17. september:

Det er besluttet fra nasjonale myndigheter at de over 65 år skal tilbys en 3. vaksinedose. Denne skal kunne gis 6 måneder etter at dose 2 ble satt.

I Rendalen blir dette organisert ved at dose 3 settes på forskjellige datoer, avhengig av når dose 2 ble satt. Derfor gjelder følgende:

 • All vaksinering foregår i NAV-lokalet på Otnes, samme sted som dose 1 og 2 ble gitt. Men det vil ikke være samme inngang og utgang. Inngang vil bli tydelig merket.
 • Det er drop-in alle dager, som medfører at de som skal til vaksine blir sluppet inn etter tur, og må vente ute inntil «velkomstsignal» gis. Det er personer ute som organiserer dette. Dersom noen kommer med taxi, prioriteres disse. Noe venting må påregnes.  
 • Alle dager foregår vaksinering fra kl. 09:00 til kl. 15:00
 • Dersom du er usikker på når du fikk dose 2, kan du finne dette på Koronasertifikat - tjenester.helsenorge.no dersom du ikke har internett kan du også kontakte Rendalen legekontor, men på grunn av stor belastning, bør dette unngås.
 • Vi håper alle kan prioritere å komme på oppsatt dato. Dersom du ikke har mulighet for dette, kan du kontakte servicetorget på telefon 62 46 85 00 og avtale en annen dato. 
 • Alle må selv sørge for å komme seg til og fra vaksinestedet. Dersom taxi benyttes, må dette dekkes av den enkelte.

Vaksinedatoer:

Gruppe 1:

De som fikk dose 2 i perioden januar, februar og mars 2021 må komme til vaksinering onsdag 1. desember 2021.

Gruppe 2:

De som fikk vaksine i perioden april, mai og juni 2021 er en stor gruppe. Denne er derfor delt på to datoer.

 • De med fornavn som starter på bokstavene A (også AA -dobbel A) til og med bokstaven J må komme til vaksinering onsdag 12. januar 2022.
 • De med fornavn som starter på bokstavene K til Å må komme til vaksinering onsdag 26. januar 2022.

Gruppe 3:

De som fikk vaksine i perioden juli, august og september 2021 må komme til vaksinering den onsdag 27. april 2022.

Gruppe 4:

De som fikk vaksine oktober og november 2021 må komme til vaksinering onsdag 8. juni 2022.

Info om  3. dose koronavaksine til personer med alvorlig immunsvikt

Informasjon 10. september:

Covid-vaksineringen i Rendalen er i sluttfase. Dersom noen nå ønsker vaksine og ikke skulle ha blitt kontaktet for time til vaksinering, er det viktig at de kontakter kommunens sentralbord på tlf 62 46 85 00. Meld tilbake dersom du får sms fra vår vaksinasjonstelefon 990 99 785. Dette gjelder også aldersgruppen 16-18 år som ikke har fått vaksine ved studiestedet. Eget opplegg er rigget for aldersgruppen 12-15 år som nå også får tilbud om vaksine.

Informasjon 27. august:

Vi godt fornøyde med innsatsen i vaksineringen og responsen hos våre innbyggere. Vi begynner nå å bli ferdige med Covid-vaksineringen i Rendalen. Dersom noen nå ønsker vaksine og ikke skulle ha blitt kontaktet for time til vaksinering, er det viktig at de nå kontakter kommunens sentralbord på tlf 62468500. Det vil da settes opp en time.

Informasjon 17. august:

Rendalen kommune har kommet veldig langt i sitt vaksinasjonsprogram. Siste 2. dose i Rendalen vil derfor settes innen utgangen av september, mest sannsynlig 22. september.

Innbyggere over 65 år

Antall innbyggere i Rendalen over 65 år som enten oppholder seg her over lengere tid eller som er bosatte, er 552 personer. Av disse har 529 fått både 1. og 2. dose. Av disse har 12 personer fått vaksiner i andre kommuner. Det er 21 personer som har takket nei til vaksine, og det er to personer som av andre grunner ikke har fått vaksine. Dette medfører at hele 95,8 prosent av befolkningen over 65 er ferdigvaksinert.

Innbyggere 18-65 år

Av innbyggere under 65 år, men over 18 år, er det 971 som enten oppholder seg eller er bosatt i kommunen. Det er 888 som har takket ja til vaksine, 47 som har takket nei, og fortsatt 39 personer vi ikke har fått svar fra. Dette er personer vi har utfordringer med å få tak i, og vi oppfordrer derfor deg som ikke har tatt vaksinen og som har fått telefon/sms fra oss til å ta kontakt med kommunens sentralbord på telefon 62 46 85 00 slik at vi kan få avklaring på om du ønsker vaksine eller ikke.

Av de 888 som har takket ja, er det 150 som av forskjellige grunner har fått vaksine i andre kommuner, gjennom Forsvaret eller i andre land. Det er derfor 738 personer under 65 år, som er vaksinert i Rendalen. Av disse er det 318 personer som allerede har fått 2. dose, fire av disse vil få 2. dose andre steder, og antall vaksiner som gjenstår å sette i Rendalen er derfor 416 doser. De som har takket ja i aldersgruppen over 18 og under 65 år, er dermed 91,5 prosent.

Alle innbyggere

For Rendalen kommune betyr dette at det er 1523 personer over 18 år som enten bor, eller midlertidig oppholder seg i Rendalen kommune, som er underlagt vårt vaksineprogram. Av disse er det 1417 som har takket ja til vaksine. Dette utgjør en vaksinedekning på hele 93 prosent av alle kommunens innbyggere. Tallet vil mest sannsynlig øke marginalt, da det fortsatt er 39 personer vi ikke har fått svar fra, og der vi forventer at noen flere takker ja til vaksine.

Vaksinested er Nav-lokalene på Otnes. Det vil bli meddelt både dato og klokkeslett for vaksine. Vi håper at så mange som mulig kan komme seg til Otnes selv, eller ved bistand av familie, naboer eller venner. Om dette skulle bli vanskelig, vil vi se på andre løsninger. For noen vil det også være nødvendig å sette vaksine i eget hjem, men dette er i utgangspunktet ikke ønskelig.

 

 

 • Se kommunedirektøren og helse- og omsorgssjefen informere om koronavaksinering her

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

Brosjyrer: 

Plakater:

Egenerklæringsskjema:

 

Det er fint om du deler vår informasjon til de som ikke er i Internett og sosiale medier.

 

 

Kontakt

Heidi Marie Nielsen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 400 38 143