Koronavaksinasjon

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.  Rendalen kommune følger sin koronavaksinasjonsplan. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

 

Info om  3. dose koronavaksine til personer med alvorlig immunsvikt

 

Informasjon 10. september:

Vaksinasjon

Covid-vaksineringen i Rendalen er i sluttfase. Dersom noen nå ønsker vaksine og ikke skulle ha blitt kontaktet for time til vaksinering, er det viktig at de kontakter kommunens sentralbord på tlf 62 46 85 00. Meld tilbake dersom du får sms fra vår vaksinasjonstelefon 990 99 785. Dette gjelder også aldersgruppen 16-18 år som ikke har fått vaksine ved studiestedet. Eget opplegg er rigget for aldersgruppen 12-15 år som nå også får tilbud om vaksine.

Du kan følge VG sin oversikt for hele landet her.

 

Informasjon 27. august:

Vi godt fornøyde med innsatsen i vaksineringen og responsen hos våre innbyggere. Vi begynner nå å bli ferdige med Covid-vaksineringen i Rendalen. Dersom noen nå ønsker vaksine og ikke skulle ha blitt kontaktet for time til vaksinering, er det viktig at de nå kontakter kommunens sentralbord på tlf 62468500. Det vil da settes opp en time.

Informasjon 17. august:

Rendalen kommune har kommet veldig langt i sitt vaksinasjonsprogram. Siste 2. dose i Rendalen vil derfor settes innen utgangen av september, mest sannsynlig 22. september.

Innbyggere over 65 år

Antall innbyggere i Rendalen over 65 år som enten oppholder seg her over lengere tid eller som er bosatte, er 552 personer. Av disse har 529 fått både 1. og 2. dose. Av disse har 12 personer fått vaksiner i andre kommuner. Det er 21 personer som har takket nei til vaksine, og det er to personer som av andre grunner ikke har fått vaksine. Dette medfører at hele 95,8 prosent av befolkningen over 65 er ferdigvaksinert.

Innbyggere 18-65 år

Av innbyggere under 65 år, men over 18 år, er det 971 som enten oppholder seg eller er bosatt i kommunen. Det er 888 som har takket ja til vaksine, 47 som har takket nei, og fortsatt 39 personer vi ikke har fått svar fra. Dette er personer vi har utfordringer med å få tak i, og vi oppfordrer derfor deg som ikke har tatt vaksinen og som har fått telefon/sms fra oss til å ta kontakt med kommunens sentralbord på telefon 62 46 85 00 slik at vi kan få avklaring på om du ønsker vaksine eller ikke.

Av de 888 som har takket ja, er det 150 som av forskjellige grunner har fått vaksine i andre kommuner, gjennom Forsvaret eller i andre land. Det er derfor 738 personer under 65 år, som er vaksinert i Rendalen. Av disse er det 318 personer som allerede har fått 2. dose, fire av disse vil få 2. dose andre steder, og antall vaksiner som gjenstår å sette i Rendalen er derfor 416 doser. De som har takket ja i aldersgruppen over 18 og under 65 år, er dermed 91,5 prosent.

Alle innbyggere

For Rendalen kommune betyr dette at det er 1523 personer over 18 år som enten bor, eller midlertidig oppholder seg i Rendalen kommune, som er underlagt vårt vaksineprogram. Av disse er det 1417 som har takket ja til vaksine. Dette utgjør en vaksinedekning på hele 93 prosent av alle kommunens innbyggere. Tallet vil mest sannsynlig øke marginalt, da det fortsatt er 39 personer vi ikke har fått svar fra, og der vi forventer at noen flere takker ja til vaksine.

Vaksinested er Nav-lokalene på Otnes. Det vil bli meddelt både dato og klokkeslett for vaksine. Vi håper at så mange som mulig kan komme seg til Otnes selv, eller ved bistand av familie, naboer eller venner. Om dette skulle bli vanskelig, vil vi se på andre løsninger. For noen vil det også være nødvendig å sette vaksine i eget hjem, men dette er i utgangspunktet ikke ønskelig.

 

 

  • Se kommunedirektøren og helse- og omsorgssjefen informere om koronavaksinering her

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

Brosjyrer: 

Plakater:

Egenerklæringsskjema:

Vaksinasjonskort:

 

Det er fint om du deler vår informasjon til de som ikke er i Internett og sosiale medier.

 

 

Kontakt

Heidi Marie Nielsen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 400 38 143