Informasjon om koronavirussituasjonen

Her finner du informasjon fra Rendalen kommune om koronaviruset:

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i hjemmesidene til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Oppdatert informasjon torsdag 9. juli kl. 15.00 om koronavirussituasjonen:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 46, antall negative er 45 totalt. Ett prøvesvar avventes.
 • Vær varsom - husk smittevern!

Rendalen kommune oppdaterer en gang per uke på smitteoversikt;

Oversikten vil bli oppdatert hver torsdag framover, neste oppdatering blir torsdag 16. juli kl. 15.00.

Dersom et smittetilfelle skulle dukke opp i Rendalen kommune, vil dette umiddelbart bli informert om på denne siden!

Rendalen Friskliv stengt ut august 2020

Treningssentre i Norge er åpnet for drift fra 15. juni, men med særskilte smittevernregler. Etter nøye vurdering av kommunens kapasitet må vi beklage at Rendalen kommune har besluttet å holde Rendalen Friskliv stengt en stund framover. I første omgang gjelder dette ut august. Det vil være en krevende oppgave for Rendalen kommune å overholde de sentrale smitteverntiltakene som er satt som krav til treningssenter, da Rendalen Friskliv ikke er bemannet. Å prioritere betjening til dette i en sommerferieavvikling, blir ikke gjennomført. Vi beklager dette for våre brukere, men håper etter hvert å komme tilbake til normal drift.

Nye rutiner for besøk ved Rendalen sjukehjem og omsorgsbolig B fra 3. juli

Les mer om framgangsmåte ved besøk her. (PDF, 109 kB)

Appell fra ordførerne og Fylkesmannen i Innlandet: - Smitten tar ikke ferie 

RING, ikke møt opp!  Helsetjenesten og legevakta er forberedt på kontakt fra personer med mistanke om koronavirus. Du kan ringe:

 • Interkommunal koronatelefon for Folldal, Alvdal, Tolga, Tynset, Stor-Elvdal og Rendalen er åpen på hverdager kl. 08.00-15.30. Telefonnummeret er 901 47 166

 • Rendalen legekontor, tlf. 62 46 63 50 på dagtid hverdager. Telefontid: Kl. 08.00-11.00 og 13.00-14.00.

 • Utenom fastlegens åpningstid, ring legevakt på telefon 116 117. I forbindelse med Korona-utbruddet er Nord-Østerdal legevakt flyttet fra Tynset sykehus til Tynset legekontor. Parkering på sørsiden av Rådhuset. Husk oppmøte etter avtale.
 • Nasjonal informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015.

 

Korona - Annen aktuell informasjon

Om koronaviruset, og hvordan forholder jeg meg m.h.t. smitte?

Om koronaviruset:

Koronaviruset (nCoV -2019) som gir sykdommen covid-19 ble oppdaget av leger i Kina i desember i fjor og ny kunnskap tilkommer stadig. Vi har smitte her i landet. Rendalen kommune følger situasjonen og har forberedt seg i tråd med anbefalinger fra Fylkesmannens beredskapsråd, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og øvrige helsemyndigheter, og er i beredskap for å håndtere et eventuelt slikt tilfelle.

Meld fra ved mistanke om koronavirus

Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI). 

Dersom du mistenker smitte eller er syk:

RING, ikke møt opp!

Helsetjenesten og legevakta er forberedt på kontakt fra personer med mistanke om koronavirus. Du kan ringe:

 • Det er opprettet en interkommunal koronatelefon for kommunene Folldal, Alvdal, Stor-Elvdal, Tynset, Tolga og Rendalen. Telefonnummeret er 901 47 166. Åpningstider er mandag til fredag kl. 08.00-15.30. 
 • Rendalen legekontor, tlf. 62 46 63 50 på dagtid hverdager. Telefontid: Kl. 08.00-11.00 og 13.00-14.00.
 • Utenom fastlegens åpningstid, ring legevakt på telefon 116 117.  I forbindelse med Korona-utbruddet er Nord-Østerdal legevakt flyttet fra Tynset sykehus til Tynset legekontor. Parkering på sørsiden av Rådhuset. Husk oppmøte etter avtale.
 • Nasjonal informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015

 

Det anbefales legekontakt dersom:

 • Du har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset  eller i nærkontakt med noen med koronavirusinfeksjon siste 14 dagene og får symptomer. Vanligst: Influensafornemmelse, feber, hoste, tungpusthet.
 • Du har i de siste 14 dagene vært i nærkontakt med noen som er bekreftet smittet med koronaviruset (p.g.a. smitteoppsporing og råd for å hindre videre smitte).
 • Dersom behov for sykemelding, er det nok med telefonisk kontakt med legekontoret.

Slik smitter viruset:

Det antas at det nye coronaviruset smitter på samme måte som forkjølelse og influensa, gjennom dråpe- og kontaktsmitte:

 • Gjennom lufta, f.eks. ved at en syk person hoster og/eller nyser og du puster inn viruset eller det kommer i direkte kontakt med slimhinner i øyer, nese eller munn.
 • Gjennom direkte kontakt, dersom en syk person har viruset på hendene og har fysisk kontakt med andre.
 • Gjennom gjenstander. Viruset kan også overføres indirekte om en syk person for eksempel har hostet på inventar eller har viruset på hendene og tar på gjenstander.

Hvordan beskytte deg mot smitte?

Klikk for stort bilde - Klikk for stort bilde 

Viktigst: God hoste- og håndhygiene reduserer alltid risikoen for å få luftveisinfeksjoner. Dette gjelder også for coronaviruset.

Du bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med symptomer på luftveisinfeksjon.

 • God håndhygiene!! Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Tørk hendene godt.
 • Antibac, d.v.s. hånddesinfeksjon, er et alternativ når du ikke kan vaske hendene.
 • Folkehelseinstituttet anbefaler alle som hoster, å hoste eller nyse inn i et papir og kaste det rett i en søppelpose etter bruk. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken – aldri i hendene.
 • Folkehelseinstituttet anbefaler ikke munnbind for friske personer og det reduserer ikke faren for å bli smitta. Pasienter som skal til undersøkelse kan derimot redusere risiko for å smitte andre ved å bruke munnbind. Det vil bli gitt instruksjoner ved kontakt med helsetjenesten.
 • Følg reiseråd fra folkehelseinstituttet (www.fhi.no).

Gode råd mot smitte:

 • Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem. Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.
 • Overhold karanteneregler.
 • Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor.
 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig.
 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper.
 • Unngå utenlandsreiser.
 • Unngå unødvendige reiser utenfor Fjellregionen.
 • Unngå unødvendige flyreiser innenlands.
 • Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, minnesamvær mv.).
 • For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet. 
Felles kjøreregler/anbefalinger for personer og bedrifter i smittevern
Karantene

Pressemelding fra Folldal, Alvdal, Tolga, Tynset og Rendalen kommuner 26. mars:

Kommunene Folldal, Alvdal, Tolga, Tynset og Rendalen fattet 19. mars likelydende vedtak, gjeldende i sju dager fram til 26. mars, basert på smittevernlovens § 4.1 for å bremse spredning av Covid-19 inn til  kommunene. Alle deltakende kommuner har opplevd stor støtte for dette vedtaket fra privatpersoner og bedrifter. Vårt inntrykk er at forståelsen for smittesituasjonen er svært god og at mange gjør sitt ytterste for å hindre spredning av smitte. 

Det er den 25. mars blitt enighet mellom disse kommunene om at vedtak fra 19. mars ikke forlenges. Det erstattes av en sterk oppfordring om at personer som kommer inn i kommunene fra et område utenfor Fjellregionen oppfordres til hjemmekarantene i 14 dager for å redusere faren for spredning av koronavirus.  

Kommunene støtter regjeringa sitt mål i å utsette og stoppe videre spredning av Koronaviruset. Vi anmoder sterkt til at råd som er gitt til bedrifter og enkeltpersoner videreføres i tida framover for å hindre spredning av smitte. Det trengs ikke lenger å søke om dispensasjon, men alle kommunene i dette samarbeidet er behjelpelig med gode råd for smittevern til bedriftene.

Eventuelle spørsmål om pressemeldingen rettes til kommuneoverlege i Tynset; Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng.

 

Anbefalingene om karantene:

Skulle du komme i en situasjon med hjemmekarantene og har behov for leveranse av dagligvarer, kan både Coop- og Joker-butikkene i kommunen bistå med bestilling og levering. 

 

Kan nektes sykepenger ved selvpåført karantene:

Innlandet har en lang grense mot Sverige, og flere har benyttet kort reiseavstand til rimelig svenskehandel, selv om det har vært klare reiseråd fra myndighetene og ileggelse av karantene ved hjemkomst. Les mer på fylkesmannen.no/innlandet.

Vil du melde deg som frivillig?

Vi får henvendelser fra folk som ønsker å brette opp ermene og hjelpe til i den krevende situasjonen vi er i. Det er veldig fint å se at innbyggerne våre ønsker å bidra. I første omgang blir det størst behov for hjelp til helserelaterte oppgaver, men behovene for frivillig arbeid kan endre seg fortløpende.

Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell vil vi trenge flere frivillige, så vi oppfordrer alle som ønsker å melde seg som frivillig til å registrere utdanningsbakgrunn og arbeid du kan bidra med. På denne måten kan vi ta direkte kontakt med deg om det blir et behov.

Registrer deg som frivillig her:  Registreringsskjema.

Tusen takk for at du ønsker å melde deg som frivillig!

Informasjon for barn og unge, og for deg som er bekymret for et barn

Informasjon, spesielt for deg som er barn og ung:

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).  Filmen gir også informasjon som er viktig at også voksne vet. Her finner du en kortversjon av filmen:  Informasjon til barn og unge om koronaviruset

 

Er du bekymret for et barn?

Vi er alle i en krevende periode, der mange av de vanlige rammene i dagliglivet ikke fungerer som normalt. Mange er bekymret for barn og unge som ikke har det bra. For noen av de mest sårbare barna som opplever vold og omsorgssvikt, kan disse ukene bli ekstra vanskelige, fordi de ikke er i barnehage og skole, og kanskje ikke har kontakt med andre voksne i nettverket sitt. Vi har alle et ansvar for å stille opp for disse barna, og hjelpe til der vi kan. Er du bekymret for et barn, kan du ta kontakt med barnevernvakta på vakttelefon (hverdager kl.08.00 - 15.00): 479 76 780. Vakttelefon (alle dager kl. 15.00-08.00) - døgnåpen i helg, høytid og på helligdager): 404 04 015.

Barn og unge som er bekymret, kan også ringe til alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Telefonen er åpen alle dager hele døgnet.  Du kan også sende SMS 477 16 111 eller over alarm@11611.no

Kontakttelefon for barn og unge i Innlandet:

Telefon: 94 87 98 95. Åpningstider kl. 08-18 alle hverdager. Her kan alle barn og unge (0-18 år) i Innlandet som er bekymret, eller har spørsmål om korona-krisen, ringe eller sende en sms.

Kontakttelefon for barn og unge i kommunene Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Rendalen:

Telefon: 98 90 69 31. Åpningstider kl. 14-20 alle hverdager. Kontakttelefon for alle barn og unge opp til 18. år. Ønsker du en voksen å snakke med? Du kan være anonym når du ringer. Telefonen er betjent av ansatte i PPT Nord-Østerdal.

Ung.no:

Ung.no (informasjonskanal for ungdom). Ung.no har chattekanal i siden sin.

Kors på Halsen:

I "Kors på halsen" kan du prate med, eller skrive, til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på deg og hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis. Tlf.: 800 33 321.

Rustelefonen:

Du kan ta kontakt med Rustelefonen hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus. Tlf.: 08588.

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte:

Vi hjelper seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende. Kontakt oss hele døgnet: 800 57 000 hfsm.no

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet):

Tlf. 116 123.  Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. Mental helse har også chattetjeneste i sidetmedord.no.

Nasjonale telefoner og nettsider:

Rådgivningstelefon PIO (Pårørendesenteret i Oslo):

Har du generelle spørsmål om korona?

Nyttige lenker:

 

Kan barna være ute å leke sammen med andre?

Helsemyndighetene anbefaler at barna leker i mindre grupper, helst bør kun søsken omgås hverandre tett, er rådene fra Folkehelseinstituttet. Det er ikke noe i veien for at barna leker ute. Dersom de leker med andre barn enn søsken bør det helst være litt avstand, men det er foreløpig ikke lagt ned «forbud» mot at barn leker sammen ute.

Personer med utviklingshemming og koronavirus

I nettsidene til Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming finner du informasjon om koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming. Målgruppen er først og fremst ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, men også andre kan ha interesse av informasjonen.

Kan jeg dra til hytta i Rendalen?

F.o.m. 20.04.2020:

Regjeringen har besluttet at forbudet mot å overnatte på hytta blir opphevet fra 20. april.  Det vil ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser. Slik unngår vi smittespredning til små lokalsamfunn med færre ansatte i helsetjenesten og mindre kapasitet. Etter 20. april skal altså fremdeles unødvendige fritidsreiser begrenses.                                                                 

Se her, du som er selvstendig næringsdrivende
Krisesenteret åpent under koronaepidemien

Gudbrandsdal Krisesenter har tilnærmet normal drift under koronaepidemien.

Hva med butikker, arrangementer og andre tilbud?

Åkrestua, svømmehallene og ungdomsklubben er stengt inntil videre.

Arrangement på offentlig sted og med ansvarlig arrangør er tillatt for inntil 200 personer der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter.

Råd og retningslinjer for arrangementer (fra Regjeringen.no).

 

Smittevern for musikkøvelser:

Norsk musikkråd har, sammen med medlemsorganisasjonene, laget en veileder for smittevern under musikkøvelser. Den er godkjent av Helsedirektoratet. Se: www.musikk.no/smittevern

 

Butikker holder åpent i Rendalen:

Detalj-varehandel holder åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Skulle du komme i en situasjon med hjemmekarantene og har behov for leveranse av dagligvarer, kan både Coop- og Jokerbutikkene i kommunen bistå med bestilling og levering.

Reiser og kollektivtilbudet

Viktige budskap til deg som er reisende:

Stopp smitten

• Hold minst 1 meter avstand

• Vask hender ofte og grundig

• Hold deg isolert hvis du er syk

 

Test deg om du er syk

• Dersom du får du symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse skal du ringe legevakt på 116 117 for testing. Undersøkelse og testing for Covid-19 er gratis for alle.

 

Norge: Fritidsreiser innenlands er tillatt, men husk smittevernreglene og unngå offentlig transport hvis du kan.

Utland:  Du blir frarådet å reise hvis det ikke er strengt nødvendig. 

• Mange må i karantene når de reiser inn i Norge. Gjelder dette deg? Oversikten finner du på helsenorge.no/coronavirus

Flere reiseråd.

Smittevern offentlig transport.

Landbruk/veterinær

Viktig informasjon fra veterinærtjenesten i Rendalen:

Dette gjelder inntil videre, og er relatert til pandemien Covid-19.

Det er svært viktig at vi gjør det vi kan for å holde hjulene i gang, dvs holde oss friske og ikke havne i karantene.

Veterinærkontoret – smådyrpraksis:

Veterinærkontoret holder åpent for praksis og salg av fôr 08.00 – 15.00.

Døra til kontoret er låst så du må ringe for at noen kommer og låser opp. Kun en kunde kan komme inn samtidig. Fôrsalget løses ved at varen tas med ut sammen med betalingterminal som er vasket i sprit. Betalingsterminal vaskes etter hver betaling.

Konsultasjoner som vanlig, men KUN etter timebestilling på telefon 62 46 92 97 mellom 08.00 – 10.00. Veterinærkontoret har kapasitet til alle konsultasjoner, men ingen med forkjølelse eller symptomer til annen sykdom får komme til kontoret nå. Da må andre bringe dyret til kontoret. Så langt det lar seg gjøre får ikke eier bli med dyret inn på behandlingsrommet, men må vente utenfor. Eier venter til dyret er ferdig med undersøkelse/behandling og tar med dyret ut igjen. Akuttvakt som vanlig gjennom døgnet etter henvendelse på telefon.

 Veterinærvakta fortsetter som vanlig.

Stordyrpraksis:

Vi vil i utgangspunktet fortsette dagpraksisen som normalt med noen forholdsregler:

Gårdbrukere oppfordres til god avstand til veternær, gi beskjed ved bestilling av tjenster om det er noen med forkjølelse, sykdom eller personer i karantene på gården så veterinær kan ta forhåndsregler.

ALLE må se over smitteslusa si og påse at det er reint og ryddig, og at såpe og tørkepapir er tilgjengelig.

Husk å være flink med håndhygiene sjøl også.

Veterinærvakta fortsetter som vanlig.

DET ER SVÆRT VIKTIG AT ALLE TAR FORHOLDSREGLER NÅ. HVIS VI BLIR SYKE ELLER HAVNER I KARANTENE SÅ STÅR KOMMUNEN UTEN VETERINÆRTJENESTE

 

Landbruk

Her følger litt informasjon til det lokale landbruket angående Korona situasjonen.

Retningslinjer i forhold til veterinærtjenesten

Vedlagt er informasjon fra Veterinærkontor Rendalen om hvordan dere skal forholde dere i forhold til veterinærtjenesten. Det bes om at alle dyreeiere leser den informasjonen nøye.

Forsiktighet overfor nøkkelpersonell

Framover blir det viktig for det lokale landbruket at nøkkelpersonell som veterinærer, landbruksvikarer, avløsere, tankbilsjåfører, dyrebilsjåfører, dagligvareforretninger, Felleskjøp og andre i minst mulig grad blir satt ut av spill gjennom å komme i karantene eller i isolasjon. Tenk smitteforebyggende ved møte med disse tjenestene og følg retningslinjer som er gitt. Sett dere inn i retningslinjer som gis av TINE, NORTURA og andre i forhold til de smitteforebyggende tiltak som nå etableres i forbindelse med henting av mjølk eller dyr.

Fagkonsulent Landbruk Rendalen kommune:

For å redusere risiko for karantene eller smitte hos kommunens personell har vi ved kommunehuset hjemmekontor fra mandag 16 mars- og i første omgang fram til 26 mars. Tjenestene vil gå som normalt. Dere kan nå oss på sentralbord: 62468500

Landbruk:

Det viktigste oppdraget nå er å bidra til å dempe smittespredningen og å sørge for å holde matvareproduksjonen i gang. Matforsyningen er definert som en samfunnskritisk funksjon. 

Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Bondelaget ber alle om å følge råd fra myndighetene, sørge for god håndhygiene og være ekstra årvåken med generelle smittetiltak på gården.

Nå er det i første omgang viktig at hver enkelt bonde kartlegger sin egen beredskap, sørger for å ha nødvendig arbeidshjelp på gården, og opprettholder dyrevelferden.

Bønder i karantene eller isolasjon kan stelle sine egne dyr.

Det kan de gjøre såfremt de overholder øvrige krav fra helsemyndighetene om blant annet sosial distansering og hygieniske retningslinjer.

Gardbrukere som eventuelt skulle få ekstra utfordringer som følge av Korona-  situasjonen  kan kontakte Frank Engene fagkonsulent landbruk, mobil 951 78 151, eller Hege Svendsen leder Rendalen bondelag, mobil 932 27 107.

Rett til Barnehage/SFO

Verdikjeden for landbruksprodukter inngår som en del av de 15 kritiske samfunnsfunksjoner som regjeringen har tilkjennegitt ifm. Koronasituasjonen. Matforsyning inngår i den samfunnskritiske funksjonen "forsyningssikkerhet". Hele verdikjeden fra produksjon/import til levering til sluttbruker inngår i denne samfunnsfunksjonen.

Begge foresatte må tilhøre gruppen med kritiske samfunnsfunksjoner for å ha rett til barnehage eller SFO. Denne retten vil bli vurdert individuelt og ikke generelt for næringa pr dags dato. Det regnes med at behovet vil bli større etter hvert som dette blir langvarig og våren setter inn med kalving, lamming og vårarbeid.

Bondens Nettverk-plakaten

Alle oppfordres til å ha et fokus på Bondens Nettverk plakaten i disse dagene. Men husk at all hjelp overfor naboer eller andre må skje i henhold til de anbefalinger som er gitt i forhold til smitteforebyggende tiltak.

Avløsere/landbruksvikarer

Landbrukstjenester har sendt ut informasjon. De vil kunne få noen utfordringer i forhold til karantener på utenlandsk personell, men har fullt fokus på å tilby best mulig tjenester.

Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet.

Informasjon om Korona fra Norges Bondelag

Det ligger nyttig info til gardbrukere på bondelaget sin nettside på denne linken.

https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/rettigheter-i-forbindelse-med-koronautbruddet

Trolig vil en del av denne nye situasjonen bli ganske langvarig og etterhvert oppleves som den nye «normalen» for noen uker eller måneder. Vi bør støtte hverandre, holde humøret oppe, fortsette å produsere trygg mat og innrette oss etter de anbefalinger og retningslinjer som gis. Matproduksjon og sjølforsyning får neppe lavere prioritet etter denne runden her.

 

Med hilsen

Frank Engene                                                  Hege Svendsen

Fagkonsulent Landbruk                                  Leder Rendalen bondelag

  Mobil: 951 78 151                                      Mobil: 932 27 107

Hva med gudstjenester og begravelser?
Viktige lenker

 

Information about the corona virus and home isolation

Foreign nationals who have come to Norway from abroad and are therefore quarantined, but have not developed infection symptoms, may now leave Norway. Information: www.helsedirektoratet.no

 

Information from the Norwegian Institute of Public Health:

Information about the corona virus and home isolation translated to 22 different languages. Read more here.

 

Information from Norwegian Institute of Public Health.

 

Oppdatert og brukervennlig tolkeregister finner du her - Interpreter.

 

MiRA-Senteret

 

NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)

 

Arkiv: Informasjon f.o.m. uke 11

UKE 20:

Oppdatert informasjon 15. mai kl. 12.00 om koronavirussituasjonen:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 29, antall negative er 29 totalt. 
 • Vær varsom - husk smittevern!

INFORMASJON OM BARNEHAGE OG SKOLER I RENDALEN;

Rendalen kommune har utarbeidet rutiner etter nye veiledere, tilpasset dagens behov for smittevern. Ledere, ansatte, helsesøster og rengjøringspersonale har også fått veiledning av kommunens smittevernlege. Utdanningsdirektoratet har gitt ut veiledere med nye retningslinjer før gjenåpningen. Disse endres og oppdateres jevnlig. Nye føringen kan derfor gi praktiske endringer på kort varsel.

UKE 20 og 21:  

 

Mandag 11. mai; Fagertun og Berger skoler åpner for elever på 5.-7.trinn

Skoleruta for 2019/2020 følges fra første dag. SFO fortsetter med åpningstider som før. Alle elever og ansatte skal selv ha med mat og drikke.

Onsdag 13. mai; Fagertun skole åpner for elever på 8.-10.trinn

Skoleruta for 2019/2020 følges fra første dag. SFO fortsetter med åpningstider som før. Alle elever og ansatte skal selv ha med mat og drikke.

Informasjon om skoleskyss;

Innlandstrafikk har ansvar for organiseringen. Busser og taxi har mindre kapasitet nå, med fysisk blokkerte seter og smittevernrutiner å følge. På mandag 11. mai går skoleskyssen som vanlig for elevene på barnetrinnene. Fra onsdag 13. mai regner vi med at Innlandstrafikk har funnet gode løsninger med skoleskyss for alle. Det er mulig at foresatte blir kontaktet fra skolen for å finne gode løsninger.

Barnehagen i uke 20 og 21;

Åpningstid:   kl. 07.30-15.30, med  kjernetid fra kl.09.30-14.00.

Vi anbefaler foresatte å :

 • prioritere kjernetiden
 • begrense tiden tidlig/sent etter behov pga jobbsituasjon
 • avtale faste tider for levering og henting

Alle barn og ansatte har med matpakker, frukt og drikke. Barnehagen blir organisert etter veilederen: kohort m/fast voksen, to faste kohorter samarbeider. Gode rutiner for hygiene og smittereduksjon er utarbeidet, både ute/inne, mellom barn/voksne og ved levering/henting.

Skolene fortsetter med tilrettelagte løsninger ved behov;

Noen elever bor sammen med familie i risikogrupper. Skolene samarbeider med foresatte og utarbeider egne tilbud til disse elevene der det er behov for slik tilrettelegging.

Voksenopplæringen;

Voksenopplæringen vil starte i løpet av uke 20. Dette er avhengige av plass på bussene. Alle elever får jevnlig oppdatert informasjon fra læreren sin.

For skoleelevene gjelder Opplæringsloven, dvs. at elevene plikter å møte til undervisning.

Kontaktinfo:
Barnehagen: Hilde R. Nytrøen 950 70 626
Berger skole: Mette Kristin Kletten 400 34 193
Fagertun skole: Mette H. Hornseth 990 99 703

 

Smittestopp – egen app fra Folkehelseinstituttet

Du kan laste ned appen på Apple AppStore og Google Play Store. Appen skal gi Folkehelseinstituttet anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning, og etter hvert skal brukerne få et varsel om de har vært i nærkontakt med koronasmittede.

Les mer om smitteappen og hvordan du laster den ned her

Informasjon om 17. mai i Rendalen

Rendalen kommune vil direktesende fra Otnes og Bergset på Grunnlovsdagen. Program for det som skjer på Grunnlovsdagen i offisiell regi finner du her.

 

Oppdatert informasjon 14. mai kl. 15.00 om koronavirussituasjonen:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 29, antall negative er 28 totalt. 1 prøvesvar avventes.
 • Vær varsom - husk smittevern!

UKE 19:

08.05. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 26, antall negative er 26 totalt.

06.05. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 26, antall negative er 26 totalt.

04.05. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 26, antall negative er 26 totalt.

UKE 17:

23.04. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 24, antall negative er 24 totalt.

22.04. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 24, antall negative er 23 totalt. 1 ventende prøvesvar.

Smittevern for musikkøvelser

Norsk musikkråd har, sammen med medlemsorganisasjonene, laget en veileder for smittevern under musikkøvelser. Den ble godkjent av Helsedirektoratet 22. april og kan tas i bruk umiddelbart. Se: www.musikk.no/smittevern

FHI: Fortsatt begrenset testkapasitet

Testkapasiteten er under oppbygging, men fremdeles begrenset. Snart skal det være mulig å teste over 100.000 nordmenn for covid-19 i uken. Les mer her.

Ikke fritt frem - faren er ikke over

Fylkesmannen roste kommuner og befolkningen for innsatsen mot koronasmitten på pressebrief nylig. Samtidig advarte han mot å tro at faren er over, og minnet om at det er barna som får litt av friheten tilbake, ikke alle vi andre. Les mer på fylkesmannen.no/innlandet.

Kan nektes sykepenger ved selvpåført karantene

Innlandet har en lang grense mot Sverige, og flere har benyttet kort reiseavstand til rimelig svenskehandel, selv om det har vært klare reiseråd fra myndighetene og ileggelse av karantene ved hjemkomst. Les mer på fylkesmannen.no/innlandet.

 

21.04. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 er 24, antall negative er 23 totalt. 1 ventende prøvesvar.

UKE 16:

18.04. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 og som alle har vært negative er 23 totalt. 

Veiledere for barnehagene og skolene har nå kommet fra myndighetene. Disse gir oss føringer for smittevernrutiner og annen nyttig informasjon. Veilederne og annen relevant informasjon kan leses i sin helhet her.

17.04. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 og som alle har vært negative er 23 totalt. 

17.04. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  Ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 og som alle har vært negative er 23 totalt. 

     

INFORMASJON OM BARNEHAGE OG SKOLER I RENDALEN;

Rendalen kommune følger regjeringens beslutning og åpner derfor barnehager, skoler og SFO gradvis, innenfor nasjonale rammer og gitte veiledere.

Veileder for barnehagene kom 16. april. Denne gir oss føringer for smittevernrutiner, bl.a. gruppestørrelser, levering/henting, organisering av ansatte, håndvask, rengjøring, måltider mm. Veilederen kan leses i sin helhet her.

UKE 16 og UKE 17: Tilsyn;

Etter påske blir det organisert tilsyn på begge skoler (Fagertun og Berger) og i barnehagens begge avdelinger (Åkrestrømmen og Bergset).

Tilbud om tilsyn gis fortsatt etter tidligere gitte kriterier.

UKE 17, mandag 20. april: Barnehagene starter;

Åpningstid: kl. 07.30-15.30, med kjernetid fra kl. 09.30-14.00.

Alle barn og ansatte har med matpakker og drikke selv.

Vi anbefaler foresatte å:

 • prioritere kjernetiden
 • begrense tiden tidlig/sent etter behov pga jobbsituasjon
 • avtale faste tider for levering og henting

UKE 18, mandag 27. april: 1.-4. trinn og SFO starter;

Det blir vanlig skolerute fra første dag. 1.og 2. trinn har fri hver onsdag, 3. og 4. trinn har fri annenhver onsdag. Det blir vanlig skoleskyss hele uka.

SFO har åpningstider som før. Alle elever og ansatte skal ha med mat og drikke selv.

5.-7. trinn og ungdomsskolen fortsetter med undervisning via nettet og tilbud om tilsyn som før.

Skoler og barnehager gjør nødvendige forberedelser før oppstart;

Utdanningsdirektoratet lager veiledere med nye retningslinjer før gjenåpningen. Disse vil oppdateres/endres ved behov. Det utarbeides rutiner etter nye veiledere, tilpasset dagens behov for smittevern.

Ledere, ansatte og rengjøringspersonale sammen med helsesøster samles og får veiledning av kommunens smittevernlege uken før oppstart.

De som vil utsette oppstart for sine barn;

Det er frivillig å benytte seg av barnehageplassen sin, så her står familiene fritt til å velge.

For skoleelevene gjelder Opplæringsloven, dvs. at elevene plikter å møte til undervisning.

Elever som er i risikogrupper, eller bor sammen med familie i risikogrupper, vil få eget tilbud om fortsatt nettundervisning. Foresatte må gi skolen beskjed om slike behov.

16.04. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: Kommunen har ikke fått oppdaterte tall på personer registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 og som alle har vært negative er 22.

14.04. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: Kommunen har ikke fått oppdaterte tall på personer registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen. Antall testede for Covid-19 og som alle har vært negative er 22.
 • Regjeringen har nå bestemt at barnehagene gjenåpnes 20. april og at skolene åpner for 1.-4.trinn og SFO 27. april.
  Alle elever ved skolene i Rendalen vil få hjemmeundervisning i perioden 14.april – 24.april. Fra 27. april vil elevene på 5.-10.trinn fortsatt få hjemmeundervisning, mens de yngste elevene møter på skolen.
  Hjemmeundervisningen vil legges opp på omtrent samme måte som før påske, men det vil bli flere obligatoriske undervisningsøkter via nett (Zoom eller Hangout) som alle elever skal delta på. Tidspunkt og fag/innhold vil komme fram på trinnenes arbeidsplaner og Itslearning.
  Det vil være tilsyn ved barnehagen på Bergset og Åkrestrømmen, og på Berger og Fagertun skoler for barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov. Åpningstidene er 06.30-16.00 i barnehagen og 07.00-16.30 på skolen. Det er ansatte i barnehagen og på skolene som er ansvarlige for tilsynet. Dersom flere familier får behov for tilsyn pga at forholdene rundt kritiske samfunnsfunksjoner endrer seg, må disse ta kontakt med styrer eller rektorer. Meld behov så raskt som mulig, slik at vi kan tilrettelegge med ansatte og åpningstid.
  Dersom noen av dere foresatte har behov for å komme inn i barnehagen eller på skolen for å hente klær eller annet nødvendig utstyr til barna, må dere gjøre avtaler med styrer eller rektor pr telefon.
  Kontaktinfo:
  Barnehagen: Hilde R. Nytrøen 950 70 626
  Berger skole: Mette Kristin Kletten 400 34 193
  Fagertun skole: Mette H Hornseth 990 99 703

UKE 15:

6.04. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 26 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

UKE 14:

3.04. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 26 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

2.04. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 24 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

1.04. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 24 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.
 • Legekontoret har gjort tiltak for å redusere risiko for smitte. Vi vil forsøke avklare det vi kan over telefon, men det er fremdeles pasienter som bør komme inn til time og undersøkelse. Vi vil forsøke at vi i størst mulig grad gir et godt tilbud til alle, og særlig viktig for de med kroniske sykdommer som trenger oppfølging over tid. Du må gjerne ta kontakt med legekontoret selv om det Corona-pandemi. Tlf. 62 46 63 50.
 • Nye åpningstider for vår interkommunale koranatelefon. Det er opprettet en interkommunal koronatelefon for kommunene Folldal, Alvdal, Stor-Elvdal, Tynset, Tolga og Rendalen. Telefonnummeret er 901 47 166. Åpningstider er mandag til fredag kl. 08.00-15.30. I påsken er det åpent mandag til onsdag kl. 8.00-15.30, men stengt den 9., 10., 11., 12. og 13. april.

31.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 24 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

30.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 23 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

UKE 13:

27.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 23 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

26.03. kl. 10.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 21 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.
 • Pressemelding fra Folldal, Alvdal, Tolga, Tynset og Rendalen kommuner:

  Kommunene Folldal, Alvdal, Tolga, Tynset og Rendalen fattet 19. mars likelydende vedtak, gjeldende i sju dager fram til 26. mars, basert på smittevernlovens § 4.1 for å bremse spredning av Covid-19 inn til  kommunene. Alle deltakende kommuner har opplevd stor støtte for dette vedtaket fra privatpersoner og bedrifter. Vårt inntrykk er at forståelsen for smittesituasjonen er svært god og at mange gjør sitt ytterste for å hindre spredning av smitte. 

  Det er den 25. mars blitt enighet mellom disse kommunene om at vedtak fra 19. mars ikke forlenges. Det erstattes av en sterk oppfordring om at personer som kommer inn i kommunene fra et område utenfor Fjellregionen oppfordres til hjemmekarantene i 14 dager for å redusere faren for spredning av koronavirus.  

  Kommunene støtter regjeringa sitt mål i å utsette og stoppe videre spredning av Koronaviruset. Vi anmoder sterkt til at råd som er gitt til bedrifter og enkeltpersoner videreføres i tida framover for å hindre spredning av smitte. Det trengs ikke lenger å søke om dispensasjon, men alle kommunene i dette samarbeidet er behjelpelig med gode råd for smittevern til bedriftene.
  Eventuelle spørsmål om pressemeldingen rettes til kommuneoverlege i Tynset Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng.

25.03. kl. 09.00:

24.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 26 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

23.03. kl. 09.00:

 • Det er nå opprettet en interkommunal koronatelefon for kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Stor-Elvdal. Telefonnummeret er 901 47 166. Åpningstid er mandag til fredag kl 08.00-18.00 og lørdag /søndag fra 10.00-16.00.
 • Smitteoversikt i Rendalen kommune: 26 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

UKE 12:

20.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  25 personer er registrert  i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

19.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  20 personer er registrert  i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.

18.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  20 personer er registrert  i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.
 • Oppdatert informasjon om Rendalen kommunes tjenester kommer om kort tid.

17.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  8 personer er registrert  i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.
 • Rendalen kommunes kriseledelse har daglige møter for å oppdatere seg og ta beslutninger fortløpende om lokale forhold.
 • Rendalen formannskap har i dag lukket møte omkring situasjonen.
 • Rendalen kommune igangsetter arbeidet med kartlegging av konsekvenser for lokalt næringsliv.

16.03. kl. 09.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  8 personer er registrert  i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.
 • Omsorgsboligene er nå stengt for besøkende på lik linje med de andre helseinstitusjonene, med unntak av legekontoret.
 • Fysioterapitjenesten er nå også stengt.

 

UKE 11:

14.03. kl. 19.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  5 personer er registrert i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.
 • Føler du behov for informasjon utover det du finner i Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets sider vedr. koronasmitte, har du også mulighet til å ringe Rendalen legekontor sitt telefonnummer 62 46 63 50 og bruke tastevalg for informasjon om korona.  Legekontoret er betjent mellom kl. 08.00-11.00 og 13.00-14.00 hverdager.  Utover dette kan du ringe Nasjonal informasjonstelefon om koronavirus 815 55 015.
 • Vi minner om at våre Coop- og Jokerbutikker har mulighet til å kjøre ut varer. Du må selv ta kontakt med aktuell butikk.
 • Vi minner om Fylkesmannens oppfordring til ungdommen om å unngå sosial omgang i størst mulig grad.

"Jeg viser nå til vår Statsminister som oppfordrer alle som er på hyttene om å reise hjem.

Alvoret understreker hun ved å si at Sivilforsvaret kan bli utkalt for å banke på hytte-dører, for å be folk pakke og dra hjem igjen."

 

13.03. kl. 15.00:

 • Smitteoversikt i Rendalen kommune:  5 personer er registrert  i karantene, ingen påvist smitte av koronavirus i kommunen.
 • Skoler og barnehager i Rendalen kommune er nå stengt i henhold til Helsedirektoratets vedtak etter smittevernloven § 4-1 andre ledd. Det gis et tilbud om tilsyn/undervisning til barn der foreldrene har samfunnskritiske funksjoner, disse er blitt kontaktet av Rendalen kommunes kriseledelse og tilbudet er iverksatt.
 • Ordfører Linda Døsen har uttalt seg slik i dag ang. koronaviruset og det å unngå fritidsreiser:

"Rendalen Kommune la i går ut informasjon og viste til Helsedirektoratet. Norge er i en krisesituasjon og jeg vil  understreke Helseministeren sin sterke oppfordring om å unngå fritidsreiser. Dette betyr at det oppfordres sterkt om å IKKE dra på hytta. Det er med tungt hjerte jeg som ordfører understreker dette, fordi vi er en kommune som er opptatt å være en god hyttekommune, men skal vi som nasjon lykkes i å unngå spredning i befolkningen må alle lytte til myndighetene!"

12.03.:

Det er i Rendalen kommune pr. 12.03.20 kl. 12.00 tre personer er registrert  i karantene, men ingen påvist smitte i kommunen.

Kommunen har iverksatt følgende nye tiltak i forbindelse med Koronaviruset:

 • Skoler, barnehage og alle kommunale lokaliteter stenges fra kl. 18.00 i kveld, torsdag 12. mars. Dette gjelder bl.a. Berger skole, Fagertun skole, Åkrestua, Rendalen barnehage, biblioteket, RAUS, kommunehuset og Helse- og omsorgssenteret (med unntak av legekontoret). Ønsker du kontakt med saksbehandlere må dette gjøres gjennom telefon eller e-post.
 • Rendalen kommune vil i løpet av kvelden den 12. mars kontakte foreldre som har samfunnskritiske oppgaver/funksjoner med tilbud om barnepass. Hva som defineres som samfunnskritiske funksjoner ser du her.
 • Rendalen sjukehjem er stengt for besøkende og pårørende inntil videre. Pårørende som høyst nødvendig må kontakte beboerne ved sjukehjemmet kan ringe døgnåpen tlf. 474 78 538.  Pårørende som ønsker kontakt med beboerne ved alderspensjonatet kan ringe tlf. 917 75 953 (døgnåpen).
 • Det er opprettet et legekontor 2 for pasienter med symptomer på luftveisinfeksjoner ved helse- og omsorgssenteret vis-a-vis legekontoret.

NB! Fortsatt gjelder at du SKAL ringe legekontoret ved symptomer, ikke møt opp.

 • Kriseledelsen i Rendalen kommune viser for øvrig til føringer fra sentrale myndigheter:

Felles kjøreregler fra Fylkesmannen i Innlandet vedr. koronaviruset: 

Felles kjøreregler finner du her.

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du i hjemmesidene til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Status om Rendalen kommunes tjenesteområder:

Korona - Informasjon om Rendalen kommunes tjenesteområder

Kommunehuset har åpnet dørene for publikum igjen

 

Servicekontoret har åpnet dørene for publikum igjen.

Vi ønsker velkommen, hvor vi nå har åpningstider på besøk/telefon hverdager fra kl. 09.00-14.00.

Mistra kantine vil også være åpent 3 dager i uka: Mandag, onsdag og fredag.

Til informasjon:

Vi ber om at du som ønsker å snakke med en saksbehandler gjør en avtale på forhånd (personoversikt/kontakt oss).

Det er kun hovedinngangen som skal benyttes, og alle besøkende må henvende seg ved Servicekontoret.

 

Kontaktinformasjon:

 

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Legekontoret

Rendalen legekontor har full bemanning av leger, dvs 2 leger + turnuslege. Situasjonen rundt koronaviruset påvirker legekontoret og det er derfor satt i gang strenge tiltak for å redusere faren for smitte hos ansatte på legekontoret. Ett av tiltakene er at legekontoret er låst, slik at ingen slipper inn uten timeavtale. Har du som innbygger behov for tjenester fra lege, er det derfor viktig at du ikke møter opp uten timeavtale, men ringer legekontoret for timebestilling.

RING, ikke møt opp!

Helsetjenesten og legevakta er forberedt på kontakt fra personer med mistanke om koronavirus. Du kan ringe:

 • Interkommunal koronatelefon for Folldal, Alvdal, Tolga, Tynset, Stor-Elvdal og Rendalen er åpen på hverdager kl. 08.00-15.30. Telefonnummeret er 901 47 166
 • Rendalen legekontor, tlf. 62 46 63 50 på dagtid hverdager. Telefontid: Kl. 08.00-11.00 og 13.00-14.00.
 • Utenom fastlegens åpningstid, ring legevakt på telefon 116 117. I forbindelse med Korona-utbruddet er Nord-Østerdal legevakt flyttet fra Tynset sykehus til Tynset legekontor. Parkering på sørsiden av Rådhuset. Husk oppmøte etter avtale.
 • Nasjonal informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015

Det anbefales legekontakt dersom:

 • Du har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset  eller i nærkontakt med noen med koronavirusinfeksjon siste 14 dagene og får symptomer. Vanligst: Influensafornemmelse, feber, hoste, tungpusthet.
 • Du har i de siste 14 dagene vært i nærkontakt med noen som er bekreftet smittet med koronaviruset (p.g.a. smitteoppsporing og råd for å hindre videre smitte).
 • Dersom behov for sykmelding, er det nok med telefonisk kontakt med legekontoret.

Alle tjenester innen helse og omsorg i Rendalen kommune følger retningslinjer om smittervernstiltak på fhi.no og øker fokus på smittevern i tjenesten.

Legekontoret har gjort tiltak for å redusere risiko for smitte. Vi vil forsøke avklare det vi kan over telefon, men det er fremdeles pasienter som bør komme inn til time og undersøkelse. Vi vil forsøke at vi i størst mulig grad gir et godt tilbud til alle, og særlig viktig for de med kroniske sykdommer som trenger oppfølging over tid. Du må gjerne ta kontakt med legekontoret selv om det Corona-pandemi. Tlf. 62 46 63 50.

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Skoler, barnehager, SFO og kulturskolen

INFORMASJON OM BARNEHAGE OG SKOLER I RENDALEN;

Rendalen kommune følger regjeringens beslutninger og veiledere. Siste endring for barnehager og skoler ble presentert den 29. mai. Nå defineres situasjonen som «gul», dvs. nedjusteringer i forhold til tidligere situasjon som var «rød».

F.o.m. uke 23 er størrelsene på kohorter justert opp til vanlig størrelse på avdelinger og elevgrupper.

De offentlige veilederne for barnehager og skoler gir fremdeles føringer for smittevernrutiner, bl.a. definerte grupper ute/inne, begrenset nærkontakt, unngå større samlinger, organisering av ansatte opp mot faste kohorter, håndvask, rengjøring, måltider m.m.

Foresatte får informasjon i forkant ved endringer av rutiner.

Uke 23 og framover - skolehverdagen organiseres mot gult nivå;

Skolene i Rendalen startet gradvis i løpet av uke 20, og har nå full aktivitet. SFO har åpningstider som før. Skoler og SFO organiseres etter offentlig veileder.

Nå blir det større kohortgrupper, men med faste voksne. Smittevernrutinene fortsetter, men justeres i henhold til lavere smittefare (gult nivå).

Alle elever og ansatte skal fremdeles ha med mat/frukt og drikke hver dag.

Barnehagen justeres delvis mot gult nivå;

Åpningstid:   kl. 07.30-15.30, med  kjernetid fra kl.09.30-14.00.

Vi anbefaler fremdeles å begrense tiden før/etter kjernetiden i henhold til foresattes jobbsituasjon. Behov for utvidet tid denne uka kan avtales med styrer.

Barnehagedagen blir organisert etter nye føringer, med større kohorter og faste voksne.

Gode rutiner for hygiene og smittereduksjon fortsetter, både ute/inne og mellom barn/voksne.

Alle barn og ansatte har med egne matpakker, frukt og drikke.

Situasjonen ved levering og henting justeres noe, tilnærmet ordinære rutiner.

Åpningstiden er fortsatt noe redusert for å ivareta disse rutinene i uke 23, mens det utarbeides rutiner for utvidet åpningstid fra uke 24.

Skoleskyssen følger også smittevernrutiner;

Innlandstrafikk har ansvar for organiseringen av skoleskyss. Skoleskyss regnes som offentlig transport og har egne smittevernrutiner. Busser og taxi har derfor fremdeles mindre kapasitet enn normalt. Innlandstrafikk justerer fram gode løsninger for å dekke behovet, men vi må fremdeles oppfordre til noe privat transport og organisert samkjøring. 

Skolene fortsetter med tilrettelagte løsninger ved behov;

Noen elever bor sammen med familie i risikogrupper. Skolene samarbeider med foresatte og utarbeider egne tilbud til disse elevene der det er behov for slik tilrettelegging.

Voksenopplæringen;

Voksenopplæringen organiseres nå som normalt, med justering av smittevernrutiner. Her må også skolen oppfordre til privat transport og samkjøring, siden de ellers bruker skolebussene.

For skoleelevene gjelder Opplæringsloven, dvs. at elevene plikter å møte til undervisning.

Kontaktinfo:
Barnehagen: Hilde R. Nytrøen 950 70 626
Berger skole: Mette Kristin Kletten 400 34 193
Fagertun skole: Mette H. Hornseth 990 99 703

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Rendalen sjukehjem, alderspensjonat og omsorgsboliger

 

Nye rutiner for besøk ved Rendalen sjukehjem og omsorgsbolig B fra 3. juli:

Les mer om framgangsmåte ved besøk her.

 

Ved sykehjemmet og i våre omsorgsboliger tilknyttet sykehjemmet (inkl. pensjonatet) er det satt i gang tiltak for å hindre at våre brukere blir utsatt for smitte. Vi oppfordrer pårørende og andre til å benytte telefon for å holde kontakt og holde den gode samtalen i gang.

Kjøkkenet ved Rendalen sjukehjem produserer som normalt. Vi er så heldige at vi nå får hjelp av frivillige til utkjøring av mat, samt at noen har meldt seg til tjeneste ved kjøkkenet. Dette setter vi stor pris på, og er takknemlig for all hjelp som vi kan få i denne krevende situasjonen, og som vi kan benytte uten å utsette noen for smittefare.

Alle tjenester innen helse og omsorg i Rendalen kommune følger retningslinjer om smittervernstiltak på fhi.no og øker fokus på smittevern i tjenesten.

Rådgivningstelefon PIO (Pårørendesenteret i Oslo):

Mange pårørende er bekymret når besøksordninger ved sykehjem og andre institusjoner er endret. Ønsker du noen å snakke med?

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Råd og informasjon fra kommunepsykologen

Kommunepsykologens ord til oss i denne merkelige situasjonen vi står i:  Skriv kan du lese her

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Helsestasjon

Informasjon - drift helsestasjon:


Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge mellom 0-20 år. Den skal bidra med å forebygge sykdom og fremme god helse hos barn og unge. 
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom har lagt ned mye av virksomheten frem til 14. april 2020.
Noen konsultasjoner for barn vil bli gjennomført.  Dette gjelder konsultasjoner for nyfødte, det er påkrevd å gjennomføre vaksinasjoner og konsultasjoner til barn i risikogrupper.
Vi vil ikke gjennomføre hjemmebesøk.
Helsestasjon for ungdom er stengt.
Alle foresatte  som har avtale de neste ukene vil bli kontaktet.
Konsultasjoner for gravide vil gå som vanlig, evt. på fødestua på Tynset.

Restriksjoner for oppmøte:
Alle spriter hender ved ankomst helsestasjonens lokaler. 
Følg informasjonsplakater i forhold til venterom.
Ikke møt opp dersom du har symptomer som rennende nese, hoste, feber, vondt i bryst eller hals.
Det er ikke anledning til å ha med partner eller søsken på konsultasjoner i denne perioden for å hindre smittespredning.
Ikke møt opp på helsestasjonen uten avtale, ta kontakt med oss på telefon:

Jordmor Bjørg : 477 98 853
(tilgjengelig hver 2. onsdag - oddetalls-uker / fødestua).
Kommunepsykolog Harald, 994 56 686.
Helsesykepleier Heidi Marie, 400 38 143.
 
Rendalen helsestasjon og skolehelsetjenesten:
E-post; Heidi Marie Nielsen; heidi.marie.nielsen@rendalen.kommune.no
Mobil 400 38 143 for telefon/sms. Sentralbord: 62 48 50 00.

Adresse:
Søstuveien 6
2485 Rendalen
____________________________________________________________

Kontakttelefon for alle barn og unge opp til 18 år i kommunene:

Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Rendalen 

 

Tynset kommune ved kommunepsykologen og PPT i Nord-Østerdal har  opprettet en støttetelefon som er et tilbud for alle barn og unge i Nord-Østerdal. Telefonen er betjent av ansatte i PPT Nord-Østerdal.

Vi tilbyr følgende:

 • en voksen å snakke med
 • du kan være anonym når du ringer
 • den du snakker med har taushetsplikt
 • du kan ringe uansett årsak, for eksempel dele bekymringer/vanskeligheter i hverdagen
 • noen å snakke med om du er engstelig, trist og lei deg, eller om det har skjedd noe bra.
 • ingen ting er for lite eller for stort
 • vi kan lytte og snakke med deg
 • dersom du trenger annen hjelp, kan vi hjelpe deg å kontakte andre som kan hjelpe.

                                  Åpningstid:

mandag, tirsdag, onsdag torsdag og fredag

kl. 14.00 til 20.00

Telefon nr. 989 06 931

___________________________________________________________

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Informasjon fra Nav

Nav følger Helsedirektoratets anbefalinger om aktiv bruk av hjemmekontor, og vil derfor holde stengt for fysiske møter. Brukerne vil hovedsaklig følges opp gjennom Nav`s digitale løsninger. Samtaler kan gjennomføres pr. telefon, videomøte eller digitale løsninger. 

Det er opprettet en nødtelefon ved behov for økonomisk sosialhjelp i akutte situasjoner: Akutt telefon mandag - fredag kl. 9.00-15.00: Mobil nr. 406 38 016. Søknad om økonomisk sosialhjelp kan leveres i form av søknadsskjema  eller i annen skriftlig form. Søknad kan sendes pr. post: Nav Nord-Østerdal, Torvgt. 1, 2500 Tynset eller leveres Nav i sin postkasse ved lokalkontorene. Innbyggerne kan også ringe Nav over telefon 55 55 33 33.

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Kommunaltekniske tjenester. Plan/næring/drift (PND)

PND ivaretar intern og ekstern tjenesteyting noenlunde som normalt.  Det kan oppleves noe lengre saksbehandlingstid enn vanlig.

Helsebyggene har prioritet når det gjelder tjenester fra renhold og teknisk drift. 

Kritiske samfunnsfunksjoner som vann og avløp, ivaretas som normalt.

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Fysioterapitjenesten og Friskliv

Fysioterapitjenesten har åpnet for 1-1 behandlinger. Ytterdøra holdes låst, så om du ikke har avtale må du ringe på tlf 47 47 62 78 eller 48 86 89 22.

Rendalen Friskliv stengt ut august 2020

Treningssentre i Norge er åpnet for drift fra 15. juni, men med særskilte smittevernregler. Etter nøye vurdering av kommunens kapasitet må vi beklage at Rendalen kommune har besluttet å holde Rendalen Friskliv stengt en stund framover. I første omgang gjelder dette ut august. Det vil være en krevende oppgave for Rendalen kommune å overholde de sentrale smitteverntiltakene som er satt som krav til treningssenter, da Rendalen Friskliv ikke er bemannet. Å prioritere betjening til dette i en sommerferieavvikling, blir ikke gjennomført. Vi beklager dette for våre brukere, men håper etter hvert å komme tilbake til normal drift.

Rendalen Friskliv driver med utetrening. Treningstimene vil bli annonsert på facebook «treningsgrupper Rendalen kommune» hver uke fremover.

Stolpejakten i Rendalen er i gang på Otnes. Nye stolper er klare på Hanestad fra 30. mai. Stolpene vil stå ute til 12. oktober. Mer info facebook Stolpejakten Rendalen.

Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Biblioteket

Takk for tålmodigheten, og velkommen tilbake!

 

Her kan du se våre åpningstider i sommer.

 

Digitale bibliotektilbud holder hjulene i gang!

I forbindelse med korona-situasjonen har det nasjonalt og lokalt blitt tilført store ressurser for å utvide og utvikle det digitale tilbudet, som er bedre og mer variert enn mange kanskje tror. Og selvfølgelig både kostnads- og smittefritt!

Gjør du en liten innsats for å sette deg inn i dette nå, får du et tilnærmet fullverdig bibliotektilbud hjemme i stua, og kunnskap du får nyte godt av også etter at korona-krisen er over.

Her følger en liten oversikt over de viktigste tilbudene:

 

Lån e-bøker og lydbøker i BookBites

BookBites er en app for mobile enheter for utlån av e-bøker og lydbøker, og lastes ned via App store eller Google Play. Her finner du et bredt og stadig voksende tilbud for alle aldre. Bøkene har raskere turnover, og her kan du også finne titler som ikke finnes i den fysiske samlingen på biblioteket. For å registrere deg trenger du e-postadresse, lånernummer og pin-kode (dette fås ved å kontakte ditt lokale bibliotek). Alle bibliotekene i Innlandet og Trøndelag er nå BookBites-bibliotek!

 

Les bøker, aviser og tidsskrift i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

Som følge av restriksjonene ifbm korona-krisen har Nasjonalbiblioteket utvidet tilgangen til digitalisert pliktavlevert materiale. Til vanlig gis denne tilgangen kun til dokumentasjons- og forskningsformål, men nå kan altså alle benytte seg av dette ved å logge inn med ID-porten (MinID, BankID m.fl.) eller Feide via nettsida nb.no. Her finnes det aller meste!

 • https://filmbib.no

   

  Lag ditt eget, fullverdige Nasjonale lånekort digitalt

  Flere digitale tjenester er tilgjengelig bare for dem som har nasjonale lånekort. Disse kortene utstedes vanligvis av bibliotekene, men nå er det mulig å lage seg et digitalt nasjonalt lånekort helt selv! Dette gjør du via nettsida nb.bib.no, og tjenesten krever at man identifiserer seg ved hjelp av ID-Porten (MinID, BankID m.fl.). Har du nasjonalt lånekort fra før, kommer opplysningene dine opp når du forsøker å logge inn.

 • https://nb.bib.no/cgi-bin/m2

   

  Samlesider med digitale bibliotektjenester

  Synes du det er vanskelig å få den fulle oversikten over de digitale bibliotektilbudene? Fortvil ikke – oppsøk nettsida karanteket.no! Her er de digitale tilbudene fra norske bibliotek samlet på et sted. Også Innlandet fylkesbibliotek har laget ei samleside med digitale tjenester som det kan være verdt å sjekke ut.

 • https://karanteket.no
 • Innlandets side: https://spark.adobe.com/page/wQreh0BKnY3Qw/

   

  Følg biblioteket ditt på sosiale medier – og ta kontakt

  Vi oppfordrer alle til å følge sine respektive bibliotek på Facebook! Her legges det ut innhold, tips og nyheter fortløpende, og tilbud kan variere fra bibliotek til bibliotek. Kommer det nye tilbud, er det her du får vite det først! Facebook er for øvrig et overflødighetshorn av livestrømminger med barnetimer og foredrag for voksne, spesielt i regi av Litteraturhuset og Nasjonalbiblioteket.

  Facebook - https://www.facebook.com/rendalen.bibliotek/

  Vi anbefaler at du følger med på status og oppdaterte råd i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Fint om du deler vår informasjon, også til de som ikke er i sosiale medier og Internett.  Ta også gjerne en telefon til noen du vet trenger det i disse virustider.


Toppbilde: Fra Folkehelseinstituttets hjemmeside. Foto CDC, Alissa Eckert. 

Kontakt

Mari Holien
Organisasjonskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 900 64 685
Anne Lise Trøen
Rådmann
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 404 35 584