Revidering av kommuneplanens arealdel

Rendalen kommune er i gang med revidering av kommuneplanens arealdel. Det er lagt opp til vedtak av planen i løpet av 2023. 

Utkast til planprogram ble behandlet i formannskapet 15. april. Planprogrammet ble lagt ut til høring 20. april med høringsfrist 2. juni. Les mer her: høring av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel. Planprogrammet skal fastsettes av formannskapet 14. oktober og legger grunnlag for det videre arbeidet med revideringen.

Gjeldende kommuneplanens arealdel finner du her: Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Her finner du kommuneplanen i kommunens kartløsning: kommunekart.com

Kontakt

Erin Sandberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349