Revidering av kommuneplanens arealdel

Rendalen kommune er i gang med revidering av kommuneplanens arealdel. Det er lagt opp til vedtak av planen i september 2023. 

Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet 14. oktober og legger grunnlag for det videre arbeidet med revideringen. På arealplaner.no kan du finne mer informasjon om planprosessen. 

Gjeldende kommuneplanens arealdel finner du her: Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Her finner du kommuneplanen i kommunens kartløsning: kommunekart.com

Kontakt

Erin Sandberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349