Kartløsninger på nett

 

Kommunekart 

Kommunekart viser kartinformasjon fra Rendalen kommune. Her finner du blant annet informasjon om eiendommer, arealplaner, turstier og kulturminner. Du kan søke opp eiendommen din, finne størrelsen på tomta, måle avstander, se plansituasjonen, skrive ut kartutsnitt og se flyfoto. Du kan også laste ned Kommunekart som app i Google Play og App Store. Klikk her for brukerveiledning.

 

Se eiendom 

Se eiendom viser informasjon fra Matrikkelen - Norges offisielle eiendomsregister. Det er også mulig å gjøre oppslag i Grunnboken (Kartverket).

 

Gårdskart

Gårdskart viser arealressurser og arealtall for landbrukseiendommer (Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO)).

 

Norge i bilder

Norge i bilder viser flybilder (ortofoto) for hele Norge (Statens vegvesen, Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Kartverket).

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 526