Hvor finner jeg eiendomsopplysninger og kart?

Kommunekart

Du kan se matrikkelkartet i Rendalen kommunes kartløsning Kommunekart. Klikk her for brukerveiledning.

  • Grensene i matrikkelen er kartfestet med koordinater. Grenser etter 1980 er hovedsakelig innmålt med moderne måleteknologi, som sikrer god nøyaktighet. Eldre grenser har derimot varierende nøyaktighet og kan ha en unøyaktighet på flere meter. Vi opplyser om at det kan forekomme feil/mangler i matrikkelkartet. 
  • Fargekodene i matrikkelen forteller hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot rød, som er skissenøyaktighet. Dersom eiendommen er markert med stiplet hjelpelinje, finnes det ikke registrerte grenser i kartet.

Se eiendom

Opplysninger om eiendommer, areal, adresser og bygninger for hele Norge finner du på Kartverkets tjeneste Se eiendom.Her er det mulig å gjøre oppslag i grunnboka, bestille utskrift fra grunnboka og kopi av tinglyste dokumenter.

 

Hva er matrikkelen og grunnboken?

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 526