Hva er matrikkelen og grunnboken?

Matrikkelen og grunnboken er to registre som inneholder informasjon om eiendommer.

Matrikkelen

Matrikkelen er Norges nasjonale eiendomsregister. Matrikkelen består av én registerdel og én kartdel og inneholder informasjon om eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Kartverket har ansvar for og drifter matrikkelen, men det er kommunenes ansvar å legge eiendomsinformasjon inn i registeret.

Grunnboken

Grunnboken er et register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag. Hver enhet har et eget grunnboksblad, som inneholder opplysninger om registrerte eierforhold, pengeheftelser, servitutter og grunndata. Grunnboken forvaltes av Kartverket. Kartverkets nettside for eiendom inneholder mye nyttig informasjon om bl.a. hvordan tinglyse eierskifte og rettigheter samt hvordan slette tinglyste dokumenter. Her finnes også eiendomsrelaterte skjema for tinglysing som skjøte, hjemmelserklæring, festekontrakt og rettigheter.

 

Hvor får jeg innsyn i matrikkel og grunnbok?