Adresser, vegnavn og stedsnavn

I hovedsak er det to navnemyndigheter i Norge: Kartverket og kommunene.

  • Kommunen vedtar navn på blant annet kommunale veier, tettsteder, grender, kommunale anlegg o.l. og tildeler eller endrer offisielle adresser.
  • Kartverket vedtar gårdsnavn, bruksnavn, seternavn, naturnavn og navn på statlige anlegg o.l. 

Les mer om:

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 526