Tannhelsetjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten for Rendalen er Hedmark fylkeskommunes ansvar.

Mange av oss tror fortsatt at lokalt tannhelsetilbud er et kommunalt ansvar og leter i kommunenes hjemmesider for å finne informasjon om tannklinikker, åpningstider, akutthjelp og rettigheter.


Det er ikke alltid lett å vite hvilke offentlige tjenester som sorterer under kommunen, fylkeskommunen eller staten når man skal lete i Internettet eller i telefonkatalogen. Den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunens ansvar.

Hedmark fylkeskommune, tannklinikker.

 

Dersom du har behov for tannlegehjelp kveldstid eller i helgen, kan "Gule sider" være et alternativ for å søke offentlige og privatpraktiserende tannleger eller Legevaktsentralen tlf. 116 117.  Sykehuset Innlandet HF.

 

Rendalen kommune har ikke egen bemannet offentlig tannklinikk.   Prioriterte grupper i Øvre Rendal kontakter Tynset tannklinikk, og prioriterte grupper i nedre del av kommunen kontakter Stor-Elvdal tannklinikk. 

Prioriterte grupper er:
a.  Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
b.  Psykisk utviklingshemmede i, og utenfor, institusjon.
c.  Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
d.  Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.
e.   Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere, herunder rus-pasienter med  kommunalt vedtak.

 

Disse to klinikkene er bemannet alle hverdager:

Tannhelsetjenesten

Stor-Elvdal tannklinikk

Stor-Elvdal tannklinikk:

Skoglyvegen 28
2480 KOPPANG

 

Tlf.: 62 46 34 50 
 

Åpningstid: 08.30-15.30
 

E-post: stor-elvdal.tannklinikk@hedmark.org

 • Klinikksjef: Vilde H. Langdal
 • Tannhelsesekretær Hanne Risbakken
 • Tannpleier Anne Mellemstuen
Tynset tannklinikk

Tynset tannklinikk:

Fedraheimveien 1

2500 TYNSET

Tlf.:  62 47 18 20


Åpningstid: 08.00-15.30


E-post: tynset.tannklinikk@hedmark.org

 • Klinikksjef: Tannlege Kaja Melstrøm
 • Tannlege Ellen Thea G. Dalbak
 • Tannlege Tania Saddat-Sanchez
 • Tannhelsesekretær Liv Guri Eggestad
 • Tannhelsesekretær Hege Haugen
 • Tannhelsesekretær May Lise Moen Strømshoved
 • Tannpleier Hilde S. Thoresen
 • Tannpleier Jill-Connie Sommernes
Hva koster tannlegen?

Kontakt

Geir Arne Nordfjord
Helse- og omsorgssjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 918 72 200