Psykiatritjenesten

Psykiatritjenesten er lagt under virksomheten Helse og omsorg, og den er gratis.  Tjenesten har taushetsplikt.  Du kan selv ta kontakt med tjenesten, eller via henvisning fra for eksempel fastlege.

Psykiatri

Hvem kan få tjenesten?

Psykiatritjenesten kan bistå alle mennesker med psykiske problemer. Det kan være en kort periode, eller det kan være at en har omfattende og sammensatte behov gjennom store deler av livet.

Hva omfatter tjenesten?
 • Kartlegging av brukerens behov for ulike tiltak.
 • Samtaler på kontoret, hjemmet eller et annet sted.
 • Gi råd og veiledning til brukerne og deres pårørende.
 • Samtaler i forbindelse med livskriser av ulike slag.
 • Trening i praktiske og sosiale ferdigheter.
 • Bistå til å komme i gang med arbeid, arbeidstrening eller skole.
 • Dagtilbud på onsdager for voksne i alle aldre.
 • Helseteam for ungdom.
 • Utlån av lysterapilampe.
 • Samordne informasjon mellom psykiatritjenesten og spesialisthelsetjenesten ved sykehus.
 • Samarbeid med ulike instanser i kommunen. 
 • Psykiatritjenesten er en del av kommunens kriseteam.
Telefonnummer

Psykiatritjenenesten holder til ved Helse- og omsorgssenteret på Otnes, adresse Søstuveien 21, og kan kontaktes på dagtid (hverdager), over følgende telefonnummer:

————————————————————————————————

 • Henvendelser på kveld og helg:  Ring legevakten over telefon 116 117.
 • Mental Helse:  116 123 (åpent 24 timer i døgnet, 7 dager i uken).
 • Kirkens SOS:  22 40 00 40 (døgnåpen krisetjeneste).
 • Øyeblikkelig hjelp:  Akutt nødtelefon 113.

Kontakt

Geir Arne Nordfjord
Helse- og omsorgssjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 918 72 200

Adresse

Helse- og omsorgssenteret Otnes

Søstuveien 21

2485 Rendalen