Sosiale tjenester

De fleste sosiale tjenester i kommunen utføres av Nav.

For ordinære henvendelser og timeavtaler:  Ta kontakt over tlf. 55 55 33 33.

 

Nav-kontoret utfører også statlige tjenester innen arbeid, aktivitet og stønadsutbetalinger. Se www.nav.no 

 

Nord-Østerdal har et felles brukerutvalg Nav for kommunene Alvdal, Os, Tolga, Tynset og Rendalen. Kommunens innbyggere kan kontakte disse ved behov for bistand, både i enkeltsaker og systemrettede saker tilknyttet Nav. Rendalens representant i brukerutvalget er Odveig Høye (e-post odveig.hoeye@gmail.com tlf. 419 33 111).

Kontaktinformasjon Nav Nord-Østerdal

Kontaktinformasjon Nav Nord-Østerdal; som Rendalen er en del av

Nav Nord-Østerdal: 

Telefon:  55 55 33 33 kl. 08.00–15.30 (hverdager)

Post- og besøksadresse:  Torggata 1, Rådhuset, 2500 Tynset

Leder Nav Nord-Østerdal:  Synnøve Narjord

Organisasjonsnummer:  993841382

Kontornummer:  0437