Opplysning, råd og veiledning

Alle har rett på opplysninger, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om opplysning, råd og veiledning, uavhengig av om vedkommende har rett på økonomisk stønad.  

 

Sosialtjenesten gir gratis råd og veiledning innen mange områder, blant annet:

  •  Økonomi.
  •  Arbeid og aktivitet.
  •  Hjemme- og bosituasjon.
  •  Helse; psykisk, fysisk, rus, avhengighetsproblematikk.
  •  Fritid.
  •  Bolig.
  •  Nettverk.


Søknad:
Du kan søke om tjenesten ved å henvende deg ved Nav. Søknadsskjema finner du her: Skjema. Vedtak om opplysning, råd og veiledning kan påklages til Fylkesmannen i fylket. 


Les mer her:
•  Nav`s nettsider om økonomisk rådgivning.
•  Nav`s nettsider om generelle råd og veiledning
 

Relevant regelverk:
•  Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Kontaktinformasjon Nav Nord-Østerdal

Kontaktinformasjon Nav Nord-Østerdal; som Rendalen er en del av

Nav Nord-Østerdal: 

Telefon:  55 55 33 33 kl. 08.00–15.30 (hverdager)

Post- og besøksadresse:  Torggata 1, Rådhuset, 2500 Tynset

Leder Nav Nord-Østerdal:  Synnøve Narjord

Organisasjonsnummer:  993841382

Kontornummer:  0437