Midlertidig botilbud

Den enkelte kommune har ansvar for å medvirke i arbeidet med å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Dette medvirkningsansvaret gir den enkelte boligsøker ingen rett til å kreve bolig fra kommunen. For den som har et akutt boligbehov, følger det en forpliktelse for kommunen til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Denne plikten gjelder kun i nødsituasjoner.

 

Vedtak om midlertidig botilbud kan påklages til Fylkesmannen i fylket.


Søknad: 

Du kan søke om midlertidig bolig ved å henvende deg ved Nav. Søknadsskjema finner du her:  Skjema.


Vedtak om midlertidig bolig kan påklages til Fylkesmannen i fylket. 


Relevant regelverk: 

Kontaktinformasjon Nav Nord-Østerdal

Kontaktinformasjon Nav Nord-Østerdal; som Rendalen er en del av

Nav Nord-Østerdal: 

Telefon:  55 55 33 33 kl. 08.00–15.30 (hverdager)

Post- og besøksadresse:  Torggata 1, Rådhuset, 2500 Tynset

Leder Nav Nord-Østerdal:  Synnøve Narjord

Organisasjonsnummer:  993841382

Kontornummer:  0437