Helsestasjon, ungdomshelsestasjon og helsesøster

Helsestasjonen har kontor på Otnes i samme hus som legekontoret, og helsesøster er å treffe alle hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 15.00.

Helsesøster kan imidlertid være ute i forbindelse med skolehelsetjenesten, hjemmebesøk, inspeksjoner m.v. Det er derfor en fordel om du avtaler time for helseundersøkelse og lengre samtaler.

Helsestasjon

Arbeidsområder
  • Sped- og småbarnskontroll.
  • Råd og veiledning til nye og blivende foreldre.
  • Helsestasjon som treffsted; nettverksbygger.
  • Vaksinasjon.
  • Skolehelsetjeneste, barneskoler, ungdomsskolen.
  • Hjemmebesøk og oppfølging av barn i brukergruppen 0-16 år. Familiene gis tilbud om kontinuitet i forhold til tidligere kontakt med helsesøster.

 

Jordmor

Jordmor er tilstede annenhver onsdag.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten foregår ved Berger skole og Fagertun skoler. Helsesøster har kontortid hver mandag kl. 08.00-14.00 ved Berger skole og hver tirsdag kl. 08.00-14.00 ved Fagertun skole.

 

 

Helsesøster:  Heidi Marie Nielsen. Mobiltlf.: 400 38 143 

Besøksadr.:

Rendalen helsestasjon

Søstuveien 6

Otnes

2485 RENDALEN 

 

 

Reisevaksinasjon

Det anbefales at du som skal reise utenlands, kontakter helsesøster for råd om vaksinering. Dette bør gjøres så tidlig som mulig ettersom noen vaksiner må settes i god tid før avreise. I noen tilfeller er det også behov for flere vaksiner som må settes med visse mellomrom. Reisevaksinasjon foregår på helsestasjon. Vær oppmerksom på at de fleste vaksiner kun har 10 års varighet.

 

Kontakt

Heidi Marie Nielsen
Helsesøster
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 400 38 143