Folkehelse

Folkehelsen påvirkes av forhold som økonomi, utdanning, opplevelse av tilhørighet til familie, venner og lokalsamfunn, bolig, hvilke levevaner man har når det gjelder kosthold, fysisk aktivitet, alkohol og tobakk.

Hedmark fylkeskommune arbeider etter slagordet:

"Det skal være enkelt for alle å velge sunt".

Det er en strategi som bygger på kunnskapen om at sosial ulikhet påvirker folkehelsen. Det satses derfor på å få fram "friskfaktorer" på arenaer hvor folk flest ferdes.

Fra 01.01.2012 trådte Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) i kraft. Den gir både kommuner, fylkeskommuner og stat et mer helhetlig ansvar for befolkningens helse. Det er økt fokus på å forebygge på tvers av alle sektorer, fra skole til sykehjem, barnehage og vei. Den nye folkehelseloven innebærer at kommunene og fylkeskommunene skal ha oversikt over helsetilstanden til sine innbyggere. De skal også ha oversikt over hvilke forhold som påvirker helsetilstanden.

Folkehelse

Rendalen Friskliv

Ønsker du å fornye og/eller tegne abonnement, eller trenger informasjon om Rendalen Friskliv kan du kontakte:

Svømmehaller
Lenker folkehelse

 

Kontakt

Gerd Janne Storli Simensen
Kommunefysioterapeut
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 488 68 922
Tone Iren Illevold
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 56 326

Adresse

Helse- og omsorgssenteret Otnes

Søstuveien 21

2485 Rendalen