Ledsagerbevis

Har du behov for følge eller assistanse for å gå gå kultur- og fritidsarrangementer?

For å søke om ledsagerbevis kan du ta kontakt med Larine E. Larsen over tlf. 489 95 910.

Husk legeerklæring og passfoto i farger. 

Kontakt

Larine Ester B Larsen
Sekretær biblioteket
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 489 95 910