Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Ungdomsrådets representanter og vararepresentanter
  • Karoline Svendsen Jordet  (leder)

         Tlf.:  953 65 962

         E-post:  karrofrk_02@live.no

 

  • Ingrid Nytrøen  (nestleder)

         Tlf.:  952 47 022

 

  • Hedda Høye  (sekretær)

         Tlf.:  479 02 611

 

  • Kevin Berget

         Tlf.:  942 46 707

 

  • Edona Sopi

         Tlf. 940 54 979

 

  • Jon Nytrøen

         Tlf.: 974 19 584

 

  • Emilie Søberg

         Tlf.: 476 28 854

 

Vararepresentanter:

  • Markus Øien

         Tlf.:  476 83 852

 

  • Martine Sand

         Tlf.:  480 74 133

Kontakt

Linn Høye
Leder for Ungdommens Hus
E-post
Mobil 948 39 962