Råd for eldre og funksjonshemmede (REF)

Fra 30. juni 2016 ble eldrerådet og rådet for likestilling for funksjonshemmede slått sammen til ett råd; Råd for eldre og funksjonshemmede (REF).

Råd for eldre og funksjonshemmede

Eldrerådet (er slått sammen med Rådet for likestilling for funksjonshemmede)

Eldrerådet er et lovpålagt organ.  I tillegg er det kommunens bindeledd mellom de eldre og det politiske miljøet. Formålet med lov om kommunale eldreråd er å sikre eldre innvirkning i saker som gjelder levekårene for eldre.  Hovedformålet med loven er at eldrerådet skal behandle forskjellige overordnede planer og vedtak.  Eldrerådet er ikke tenkt å skulle behandle saker som gjelder enkeltpersoner.  Eldrerådet skal kun være et rådgivende organ for kommunen.  Det skal kun uttale seg om alle saker som angår eldre i kommunen, altså saker som gjelder levekårene for de eldre i Rendalen. Kommunen har plikt til å forelegge eldrerådet alle saker som gjelder eldre. Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen.

Rådet for likestilling for funksjonshemmede (er slått sammen med Eldrerådet)

Rådet for likestilling for funksjonshemmede er et lovpålagt organ for mennesker med nedsatt  funksjonsevne.  I tillegg er det kommunens bindeledd mellom mennesker med nedsatt funksjonsevne og det politiske miljøet. 

Sekretariat for Råd for eldre og funksjonshemmede

 

Kontakt

Birgitte Haugan Nytrøen
Sekretær
E-post
Telefon 62 46 84 26