Trenger du barnehageplass fra høsten?

SØKNADSFRIST TIL HOVEDOPPTAK ER 1.MARS

For at barnet skal ha rett til barnehageplass fra nytt barnehageår, må søknaden fremsettes innen frist for hovedopptak.

Retten til plass er avhengig av når barnet er født:

  • Barn som fyller 1 år innen utgangen av august, har rett til barnehageplass fra august.
  • Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november, har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller 1 år.

SØK ELEKTRONISK HER

Mer informasjon om opptak og om barnehagen finner du på kommunens nettside eller ved å ta kontakt med styrer.