Invitasjon til fotokonkurranse

Naturfotokonkurranse: Årets villmarksfoto fra Rendalen 2018!

 

Årets Veidemannsfestival 5.-7. oktober vil i stor grad være viet til naturfotografering, og vi får besøk av to av Norges fremste naturfotografer; Roger Brendhagen og Jo Stenersen.

Fotokonkurransen løper frem til utgangen av september 2018 (deltagende bilder må være tatt i Rendalen i 2018 i tidsrommet mellom 1. januar og 30. september 2018).

Utvalgte bilder vil utstilles på Mistra Hotell under Veidemannsfestivalen sammen med bilder av Jo Stenersen og Roger Brendhagen, samt fortløpende på Veidemannsfestivalens Facebook-profil. Fagjuryen vil bestå av Jo Stenersen, Roger Brendhagen samt kultursjef Per Ivar Strømsmoen. Vi mottar innledningsvis gjerne bilder fra vinteren/våren 2018 pr. e-post til: post@veidemannsfestivalen.no i høyoppløselig JPEG-versjon (1-et bilde pr. forsendelse).

Bilder vil inndeles i 4-fire temaer/klasser:

1. Friluftsliv/jakt/fiske i Rendalen

2. Flora og fauna planter og dyreliv i Rendalen

3. Kulturminner i Rendalsnaturen.

4. Mennesket og Rendalsnaturen.

Det vil premieres med gavekort på fotoutstyr i de forskjellige klasser samt for de tre beste bilder overordnet (uavhengig av klasse).

 

Regler

Bildene skal være tatt i Rendalen i perioden 1. januar – 30. september 2018. Alle kan delta, både profesjonelle og amatører, men kun med bilder du selv har tatt. Hver deltaker kan sende inn maks 2-to bilder pr. måned i høyoppløselig format: JPEG. Dette betyr at den enkelte kan delta med maksimalt 10-ti bilder i konkurransen.

Bilder som skal delta sendes (ett og ett) til e-post adresse: post@veidemannsfestivalen.no

Det må angis hvilket tema bildet gjelder for, navn på fotograf, samt hvor og når bildet er tatt. Du er selv ansvarlig for å få tillatelse til offentliggjøring av evt. andre personer på bildet. Bildene vil bli lagret i Rendalen kommunes bildearkiv (offentlig tilgjengelig) og Rendalen kommune forbeholder seg retten til å bruke alle mottatte bilder i forbindelse med markedsføring av kommunen eller aktiviteter i kommunen.

Om noe er uklart – ta kontakt pr. e-post; post@veidemannsfestivalen.no eller send personlig melding via Veidemannsfestivalens Facebook-profil. SKITT FOTO!!