Personoversikt


Folkevalgte

Ansatte i avdelingen Folkevalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkevalgt (representerer SV) 415 61 265
Folkevalgt (representerer Ap) 468 73 626
Folkevalgt (representerer AP) 992 27 473
Folkevalgt (representerer Ap) 915 40 074
Varaordfører (representerer Ap) 905 86 815
Styremedlem Rendalen Kommuneskoger KF (grunneierrepr.) 995 60 171

Privatadresse:  Haugsetveien 2, 2484 Rendalen.

Folkevalgt (representerer Ap) 951 36 560
Folkevalgt (representerer AP) 418 01 654
Folkevalgt (representerer SP) 918 88 551
Folkevalgt (representerer Ap) 62 46 85 00 958 41 200
Folkevalgt (representerer H) 481 56 085
Folkevalgt (representerer SP) 911 27 555
Folkevalgt (representerer SP) 957 86 902
Folkevalgt (representerer SV) 470 10 454
Folkevalgt (representerer Ap) 975 67 541
Folkevalgt (representerer AP) 969 09 015
Folkevalgt (representerer SP) 908 54 901
Folkevalgt (representerer SP) 951 24 629
Folkevalgt (representerer Ap)
Folkevalgt (representerer SP) 419 31 176
416 08 337
Ordfører (representerer Ap) 909 77 531 456 33 927
Folkevalgt (representerer SP) 975 39 983
Folkevalgt (representerer Ap) 454 07 423