Vårflom 2023

Selv om det er mye snø igjen i fjellet, er det været framover som påvirker omfanget av årets vårflom.  Kommunen følger situasjonen tett og er klar sammen med våre samarbeidsaktører til å håndtere eventuelle hendelser knyttet til mulig skadeflom.  Varsel for de kommende dager i Rendalen kan følges her: Rendalen - Varsel fra NVE og MET | Varsom.no

Vi oppfordrer alle til å forberede seg på at det kan bli flom, og da er det noen tiltak som det kan være fornuftig å gjøre nå:

  • Rydd kvist og kvast i bekker og bekkeleier slik at vannet renner der det skal, og sørg for at kulverter og rør er åpne.
  • Sikre verdier som campingvogner, rundballer og vanningsanlegg. Rydd gjerne i kjelleren i fall vann siver inn.
  • Ta kontroll på løse gjenstander og annet som du har liggende; dette kan bli til skade for andre om det blir med i flomvannet.

Om strøm, internett og telefon er nede og du trenger hjelp, er oppmøtested kommunehuset i Rendalen. I spesielle tilfeller der kommunen skal informere ut og internett og telefon er nede, vil informasjon så langt det er mulig, bli hengt opp på oppslagstavler ved butikkene og ute i grendene.

 Egenberedskap: Ha forsyninger for 3 dager, og liste over annet nyttig finner du her: www.sikkerhverdag.no

For mer informasjon om hvordan du bør opptre i forkant av og under flom les mer på Varsom.no