Ungdommens hus skifter mannskap

Onsdag 8. mai blir det dessverre stengt på Ungdommens hus, men vi kommer i gang igjen så snart som mulig.

Ungdommens hus er i ferd med å skifte mannskap. Snart vil både leder og klubbleder for de yngre være på plass slik at tjenesten fortsetter.

Rendalen kommune vil varsle når tjenesten om kort tid er i gang igjen, på hjemmeside og facebook.

Følg gjerne med på Ungdommens hus’ egne sider på sosiale medier, der vil det også komme informasjon framover.