Ulovlig felt hjort

Rendalen kommune ble varslet den 19.10.2021 om en død hjort som ikke var meldt inn påskutt. Denne ble funnet av oppsynet i Fiskviklia i valdet Bestandsplanområdet Rendalen Vest. Saken er meldt til politiet. Om noen har kjennskap til saken kan dette varsles til oppsynet i området. Kommunen vil minne om at all påskyting skal varsles til kommunen iht. gjeldende regelverk.

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 565