Trenger du plass til ditt barn i Ferieklubben i sommer?

Ferieklubben er for elever i 1. – 6. trinn og skolestarterne.

Tilbudet gjelder ukene 25-26 og 32-33.

Søknaden gjøres digitalt på kommunens hjemmeside. Søknadskjema og mer informasjon finner du her!

Søknadsfrist 12.05.23.

Kontakt

Mette Kristin Kletten
Rektor
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 40 03 41 93