Trenger du barnehageplass i løpet av barnehageåret 2020/2021?

Søknadsfrist til hovedopptak er 1 mars 2020.

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Retten til barnehageplass gjelder kun ved hovedopptaket.

Benytt Elektronisk søknad og legg inn kommentar for ønsket barnehage, Åkrestrømmen eller Bergset, og om det ønskes 80 % eller 100 % plass i søknadsskjemaets notatfelt.

Velkommen til Rendalen Barnehage!

Kontakt

Hilde Røe Nytrøen
Styrer
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 950 70 626