Tilsyn - feiing av fritidseiendommer 2020

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) skal feie og føre tilsyn i alle fritidseiendommer med skorstein og ildsteder. Tilsynet gjøres over flere år, se informasjonsbrevet for oversikt over områder som er prioritert i 2020. 

Ved spørsmål ta direkte kontakt med MHBR, se kontaktinfo i informasjonsbrevet. 

Informasjonsbrev (PDF, 360 kB)