Tilskudd til gjødsling og tettere planting/suppleringsplanting i 2020

Det er på statsbudsjettet bevilget 23,5 millioner kroner til klimatiltakene gjødsling og tettere planting/suppleringsplanting i 2020.

Tilskuddssatsene for 2020 er som følgende:

  • Gjødsling av skog: Inntil 40 %
  • Tettere planting: Inntil 60 % (tilskuddet gis til inntil 50 planter pr daa utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall)
  • Suppleringsplanting: Inntil 20 %

Søknadsfrist for gjødsling er 15. september. Les mer om tilskuddet her.

Søknadsfrist for planting er 7. november. Les mer om tilskuddet her.

Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 47 47 23 48
Mobil 47 47 23 48