Søke grendemidler?

Nå gis alle grender som ikke fikk tildelt i 2020 mulighet til søke i 2021. Kommunestyret vedtok i september 2019 en ordning med grendemidler, hvor grendene kan søke om 25 000 kroner som nyttes til stedsutvikling og aktivitetsfremmende tiltak i grendene. Målet med ordningen er økt trivsel, samhold og bolyst.

Opprinnelig var det satt opp at bare noen grender kunne søke hvert år i årene framover, fram til alle grender hadde fått mulighet i 2023. I 2020 ble Finstad, Åkre og Hanestad gitt mulighet og ble tildelt grendemidler. Men med bakgrunn i den pågående pandemien gis det mulighet for alle resterende grender å søke nå i 2021.

Årstall:

Grend:

2020

Finstad, Åkre og Hanestad

2021

Unsetbrenna, Midtskogen og Åkrestrømmen

2021

Unset, Elvål, Fiskviklia og Sjølisand

2021

Øvre Rendal, Hornset og Otnes

 

NB: Ny og utsatt frist!

Søknadsfrist for grendene settes til 1. mai 2021.

Søknad sendes:  postmottak@rendalen.kommune.no eller Hanestadveien 1, 2484  Rendalen.

Klikk for stort bildeKommunevåpen Rendalen 

Kontakt

Arne Hagetrø
Næringsutvikler
E-post
Telefon 958 41 200