Søke grendemidler?

Kommunestyret vedtok i september 2019 en ordning med grendemidler, hvor grendene kan søke om kr. 25.000,- som nyttes til stedsutvikling og aktivitetsfremmende tiltak i grendene. Målet med ordningen er økt trivsel, samhold og bolyst.

 Alle grender er berettiget til å søke, men det er satt opp en søknadsrekkefølge:

Årstall:

Grend:

2020

Finstad, Sjølisand og Hanestad

2021

Unsetbrenna, Midtskogen og Åkrestrømmen

2022

Unset, Elvål og Åkre

2023

Øvre Rendal, Hornset og Otnes

 

Ordningen innarbeides i økonomiplan for 2020-2023. Søknadsfrister og tilpassing av ordningen foreslås innenfor 1. tertial 2020, samt årlig å sørge for utlysning av midlene ca. 2 måneder før fristen utgår.

Søknadsfrist for grendene settes til 1. juni 2020.

Søknad sendes:  postmottak@rendalen.kommune.no eller Hanestadveien 1, 2484  Rendalen.

 

Klikk for stort bildeKommunevåpen Rendalen kommune  

Kontakt

Arne Hagetrø
Folkevalgt (representerer Ap)
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 958 41 200