Smitteutbrudd -Covid-19 i Tynset kommune

Ettermiddagen 12. mai fikk Tynset kommune beskjed om 9 bekreftede smittetilfeller. Smitte er funnet på flere skoler og barnehager, og også på Nord- Østerdal videregående skole. 

Tynset jobber nå med testing for å få oversikt over situasjonen.

Tynset kommune opplyser at de berørte har blitt satt i karantene og fått beskjed om å teste seg allerede i kveld, og husstandene til de berørte er satt i ventekarantene til 18. mai. Tynset kommune beskriver situasjonen som uoversiktlig og at man jobber med å skaffe oversikt over smittesituasjonen. 

Nabokommuner er i dialog og vi holdes orientert om situasjonen . I Rendalen kommune vurderer vi fortløpende informasjonen vi får.

Vi oppfordrer Rendalens innbyggere til å holde seg mest mulig i ro til Tynset har fått mer oversikt over situasjonen.

Nord- Østerdal videregående på Tynset vil være stengt fredag 14. mai

Koronatelefon er åpen idag torsdag, fra kl. 08.30-15.30. Telefonnummer: 901 47 166.

Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon når vi vet mer.

Oppdateringer fra Tynset kommune finner du ved å følge denne lenken.