Smittesituasjonen i Rendalen 12. september

Smittesituasjonen i Rendalen 12. september.

Ingen flere smittede, antallet pr. nå er dermed fortsatt 4. Av 20 nærkontakter som testet seg i dag, var det 20 negative svar på hurtigtestene. Vi ber fortsatt alle om å ha lav terskel for testing dersom symptomer, selv om du er vaksinert.

 

Lørdag den 11. september ble det hurtigtestet flere nærkontakter i forbindelse med smitten i Stor-Elvdal, alle prøvene var negative men skal testes igjen på mandag. Fredag den 10. september ble ansatte og beboere ved sykehjemmet hurtigtestet, også her var alle prøvene negative.