Skogbrannreserven trenger flere mannskaper

I tillegg til det lokale brannvesenet i kommunen er den frivillige skogbrannreserven en viktig del av skogbrannberedskapen i kommunen. Skogbrannreserven i Rendalen kommune skal bestå av 60 personer. Det er et stort behov for å supplere skogbrannreserven i kommunen med flere personer.

De mest relevante oppdragene for skogbrannreserve er vakthold etter at brann er slukket, slangeutlegg og logistikk under hendelse, og etterslukking sammen med brannvesen.

Ved skogbrann kalles skogbrannreserven ut ved melding fra 110- sentralen på mobilen. Det avholdes øvelser med jevne mellomrom, men ikke hvert år. Oppmøte er frivillig. OBS! Frivillig øvelse torsdag 11. mai. 2023.

Krav: 18 år, normalt arbeidsfør. Du trenger ikke være skogeier for å være med i skogbrannreserven.

Godtgjøring: Timeliste etter deltagelse ved brann og øvelse sendes MHBR (193 kr/time) + reiseregning etter statens satser + timesats ved bruk av eget utsyr/redskap der det anmodes fra vaktbefal.

Forsikring dekker eventuelle skader under innsats/øvelse og eventuelle skader på private klær/fottøy dekkes av Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen.

Kan du stille opp? Send en e-post til may.britt.haugen@rendalen.kommune.no