Sjekk om du står i manntallet!

Valgdagen 9. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført (d.v.s. i den kommunen du var folkeregistrert som bosatt 30. juni 2019).  Manntallet er en oversikt over stemmeberettigede i kommunen. Alle som har stemmerett kan kontrollere sine egne opplysninger og eventuelt sende inn klage om det er noen feil. 

Manntallet for Rendalen kommune er lagt ut til ettersyn t.o.m. 9. september 2019 ved følgende steder:

  •  Rendalen kommunehus (servicekontoret)  (for kretsen Rendalen nord).
  •  Rendalen sjukehjem (stua)  (for kretsen Rendalen sør).

Siste frist for å søke om innføring i manntallet:  10. september 2019 kl. 17.00.  Slik søknad sendes: Valgstyret i Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen eller pr. e-post.

 

Ta kontakt ved eventuelle feil/mangler i manntallet. Ta også gjerne kontakt hvis du har spørsmål omkring manntallet: Eva P. Lillemo.

 

Klikk for stort bilde

Kontakt

Norvald Illevold
Ordfører
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 951 23 625